Την παροχή Professional Development Credits (PDCs) από τον παγκόσμιο φορέα Society for Human Resource Management (SHRM), σε όλα τα συνέδρια που αφορούν το HR, εξασφάλισε η Boussias Events.

Βασική αρχή και όραμα των συνεδρίων της εταιρείας αποτελεί η παροχή επίκαιρου, πρακτικού και υψηλής ποιότητας περιεχομένου, με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.

Η εν λόγω αναγνώριση από το SHRM, αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του επαγγέλματος, αλλά και συνολικά της κοινότητας του HR και να ωθήσει τους τοπικούς επαγγελματίες του κλάδου να συνεχίσουν να ενισχύουν τις γνώσεις τους, ώστε να παραμείνουν πιστοποιημένοι ή επαναπιστοποιημένοι SHRM.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνέδριο HR in Action 12, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις  12 Ιουλίου, θα προσφέρει 7 PDCs.