Μέχρι τις 11 Ιουνίου πραγματοποιούνται οι δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Brave In-Επιστροφή στην παραγωγικότητα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, σε στρατηγική συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, και απευθύνεται σε νέες και νέους, 18 έως και 35 ετών, στην Αττική, που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζει την ολιστική νευροψυχολογική παρέμβαση με την επαγγελματική συμβουλευτική και την υποστήριξη της προσαρμογής στην εργασία των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με τον εργοδότη. Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση, η επαγγελματική κατάρτιση και η αποκατάσταση νέων μετά από εγκεφαλική βλάβη, καθώς και η συνεργασία με εργοδότες για την αποτελεσματική εργασιακή προσαρμογή τους.

Επισημαίνεται ότι η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες, με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται από την εξειδικευμένη Μονάδα Νευροψυχολογίας και Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών της ΕΛΕΠΑΠ στην Αθήνα.