«Είναι μεγάλη χαρά και επιβράβευση οι εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν την προσπάθεια της εταιρείας και να την τοποθετούν για μία ακόμη χρονιά στη λίστα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον», σχολιάζει η Φωτεινή Φέβρη Head του HR GMCI (Greece, Malta, Cyprus, Israel) της British American Tobacco Hellas, αναφορικά με τη σημαντική διάκριση της εταιρείας στο θεσμό τον Best Workplaces.

HR PROFESSIONAL: Τι σημαίνει για την British American Tobacco Hellas η διάκριση στο θεσμό των Best Workplaces;

Φωτεινή Φέβρη: Η διάκριση της British American Tobacco Hellas ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών που γίνονται εδώ και χρόνια στην εταιρεία με άξονα τον άνθρωπο. Είναι η τέταρτη φορά που η εταιρεία μας βραβεύεται σαν Best Workplace και αυτό αποδεικνύει τη συνεχή αναγνώριση των εργαζομένων της British American Tobacco Hellas στη δέσμευση της εταιρείας μας ώστε να επιδεικνύει μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα εφαρμόζοντας πάντα τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθείτε σε επίπεδο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και σας αναδεικνύουν σε Great Place to Work, και πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών σας;

Φωτεινή Φέβρη: Σίγουρα οι πολιτικές που εφαρμόζουμε σε επίπεδο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ξεκινούν από την προσέλκυση και τον τρόπο επιλογής των ανθρώπων που στελεχώνουν την ομάδα της British American Tobacco Hellas. Ακολουθούμε ολοκληρωμένα συστήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα της εταιρείας και τα οποία εφαρμόζονται σε 180 χώρες όπου και έχουμε παρουσία.

Τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει επιλεγεί και είναι πια μαζί μας εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ένταξης και στήριξης του ανθρώπου που λέγεται «90 μέρες On- Boarding». Εκεί, πραγματικά φροντίζουμε ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει όλα τα τμήματα και τους ανθρώπους της εταιρείας, να εξοικειωθεί με την καινούρια του καθημερινότητα, να νιώσει το εγκάρδιο καλωσόρισμα και να βιώσει την απαραίτητη στήριξη που θα έχει ώστε να επιτύχει όλους τους προκλητικούς στόχους που έχει μία ομάδα υψηλής απόδοσης όπως αυτή της British American Tobacco Hellas.

Μάλιστα, σε όλη αυτή τη διαδικασία ο νεοεισερχόμενος έχει στο πλευρό του έναν «Buddy» σαν άνθρωπο κλειδί από την εταιρεία, συνήθως έναν peer σε αντίστοιχο ρόλο, και αυτή η σχέση είναι κάτι τόσο απλό που όμως έχει αποδεδειγμένα ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι τώρα στο «90 μέρες on boarding» πρόγραμμα. Άλλη σημαντική παράμετρος στην επιτυχία της εταιρείας μας είναι το Talent Management, το οποίο είναι μία από τις πιο στρατηγικής σημασίας πρακτικές μας και πλήρως εναρμονισμένη με τη συνολική στρατηγική της ΒΑΤ. Θεωρώντας το ταλέντο τον ουσιαστικότερο πόρο της εταιρείας μας εφαρμόζουμε έναν ετήσιο κύκλο ανάπτυξης αυτού.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο εργαζόμενος δημιουργεί το προσωπικό πλάνο ανάπτυξής του, το οποίο η εταιρεία ξεκάθαρα γνωρίζει ενώ υποστηρίζει έμπρακτα τον εργαζόμενο στο να το επιτύχει με διάφορες μεθόδους, όπως επίσημα trainings είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αλλά και με άλλες καινοτόμες διαδικασίες όπως το «shadowing» κάποιου ειδικού, ενός δηλαδή συναδέλφου που είναι expert στη συγκεκριμένη περιοχή ανάπτυξης, καθώς επίσης και με πρόσβαση σε ένα πλούσιο παγκόσμιο πυρήνα από British American Tobacco Hellas e-learnings. Το coaching and feedback sharing είναι στην καθημερινότητά μας στην British American Tobacco Hellas και έτσι στηρίζουμε τους αθρώπους καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς στο να επιτύχουν τους στόχους.

Στο Training και Development, η εταιρεία δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία και συγκεκριμένα το 2014 το training curriculum ήταν αρκετά έντονο δίνοντας έμφαση στις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων. Έτσι, οι πιο junior εργαζόμενοι των γραφείων συμμετείχαν σε ένα training που τους βοήθησε να χτίσουν περισσότερο τη στρατηγική τους σκέψη, καθώς και στο να μπορούν να βλέπουν το Big picture της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, οι managers συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς σε management workshops όπου εκπαιδεύτηκαν σχετικά με το πως να αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικά τις ομάδες τους, αλλά και στο να μπορούν να παρακολουθούν και να βελτιώνουν την απόδοσή τους.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνει η British American Tobacco Hellas για τους ανθρώπους της;

Φωτεινή Φέβρη: Δεν είναι τυχαία η τριπλή διάκριση της British American Tobacco το 2015 τόσο σαν Best Workplace όσο και ως Top Employer Ελλάδος και Ευρώπης καθώς και η βράβευσή της σχετικά με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μελών της ομάδας πωλήσεων (Sales Excellence Awards). Στην ΒΑΤ Hellas υπάρχει διάχυτη μια κουλτούρα υπερηφάνειας, ανοιχτής επικοινωνίας, άριστου εργασιακού κλίματος αλλά και αναγνώρισης όλης της προσπάθειας που γίνεται! Επίσης, το άρτια εξοπλισμένο εργασιακό περιβάλλον κάνει τον εργαζόμενο να αισθάνεται «σαν στο σπίτι του».

Μεταξύ των άλλων, υπάρχει ένας lounge χώρος όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να χαλαρώσουν, είτε ακούγοντας μουσική και συζητώντας μεταξύ τους είτε παίζοντας ποδοσφαιράκι! Άλλες πρόσφατες ενέργειές μας είναι το «Breakfast with GM» όπου ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει σε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό και συζητάει ανοιχτά με μικρές ομάδες εργαζομένων ή ακόμη και με έναν-έναν τους ανθρώπους, ενώ ζητάει ιδέες για το πως μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα σε κάθε επίπεδο.

HR PROFESSIONAL: Ποιες Κοινωνικές Πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει ενισχύοντας το αίσθημα εργασιακής υπερηφάνειας στη British American Tobacco Hellas;

Φωτεινή Φέβρη: Το αίσθημα της εργασιακής μας υπερηφάνειας έχει συνδεθεί άμεσα τα τελευταία δύο χρόνια με την Κοινωνική Πρωτοβουλία της British American Tobacco Hellas, η οποία με βασικούς πυλώνες την κοινωνία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, έχει ως στόχο την ουσιαστική προσφορά στο έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, δημόσιων φορέων και ομάδων πολιτών για την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα. Η Πρωτοβουλία αναλαμβάνει σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις συνδέοντας τους ανθρώπους της εταιρείας με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες, με στόχο όλοι μαζί να πραγματοποιήσουν δράσεις προσφοράς, συνεισφέροντας σε σημαντικά και επίκαιρα για την κοινωνία ζητήματα.

Το 2014 με την ενέργεια «Μαζί φτιάχνουμε σπίτι», η εταιρεία μας έδωσε κατοικία σε 12 πολίτες που αντιμετωπίζουν βασικό πρόβλημα στέγασης, αναλαμβάνοντας την πλήρη αποκατάσταση δύο σχεδόν εγκαταλελειμμένων σπιτιών στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν παραχωρηθεί και λειτουργούν από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ανθρώπινοι Άνθρωποι και τον Δήμο Αθηναίων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas αφιέρωσαν μια εργάσιμη μέρα και ολοκλήρωσαν εργασίες όπως βάψιμο, συναρμολόγηση επίπλων και διακόσμηση, παραδίδοντας δύο έτοιμες Κοινωνικές Κατοικίες για να στεγάσουν πολίτες που θα επιλεγούν από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Παράλληλα, με τη δράση της Αθήνας, οι εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas στη Θεσσαλονίκη ετοίμασαν και προσέφεραν πακέτα δώρων με βασικά είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής που χορήγησε η εταιρεία. Τα πακέτα αυτά διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών 40 περίπου οικογενειών που στηρίζονται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS στη συμπρωτεύουσα. Η British American Tobacco Hellas τιμά καθημερινά τη δέσμευσή της προς την ελληνική οικονομία και κοινωνία και είμαστε περήφανοι που σε αυτό το ταξίδι οι καλύτεροι πρεσβευτές είναι οι άνθρωποί μας!