Το Life Skills, ένα πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης παρουσιάζει το British Council, με στόχο να εξελίξει τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων (18 έως 30 ετών) που βρίσκονται είτε εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης, ή κατάρτισης είτε που επιθυμούν μια θετική αλλαγή σταδιοδρομίας στην καριέρα τους, ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Ειδικότερα, σκοπός των εν λόγω ψηφιακών εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες, μέσα από μια βιωματική διαδρομή, να κατανοήσουν τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους, να διευρύνουν την αντίληψη τους γύρω από την έννοια της κοινωνικής οικονομίας και να διαμορφώσουν ένα πλάνο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε 2 κύκλους με τη χρηματοδότηση της HSBC. Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου, 5 και 12 Απριλίου και ο δεύτερος στις 1, 8 και 15 Απριλίου.