Τη σταθερή δέσμευση της Edenred στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, αλλά και στη διαρκή προσπάθειά της να παρέχει ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, αναδεικνύει η Bronze διάκριση της εταιρείας στην κατηγορία «Most Innovative Use of Technology in HR» των HR Awards 2020. Ειδικότερα, σε μία εποχή που επέβαλε πρωτόγνωρες αλλαγές και γρήγορη προσαρμογή, η Edenred αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες της τεχνολογίας, υλοποίησε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσα σε ελάχιστους μήνες, προκειμένου να υποστηρίξει, να ενδυναμώσει και να προσφέρει σημαντικά εργαλεία στους εργαζομένους της, εντάσσοντας παράλληλα, καινοτόμες πρακτικές, εφαρμογές και συστήματα στη λειτουργία της.