Με το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best Change Management Strategy/Initiative διακρίθηκε ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) στα HR Awards 2017.

Η διάκριση επιβραβεύει το πρόγραμμα εταιρικής αναδιοργάνωσης που έθεσε σε εφαρμογή, από τα τέλη του 2016, η Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ για τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου της εταιρείας στη βάση των πλέον σύγχρονων προτύπων λειτουργίας των ευρωπαϊκών Transmission System Operators (TSO).Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Σωτήριος Νίκας, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία οφείλεται ένα μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης διάκρισης. Μέσα από μια νέα οργανωτική δομή που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους νέους εταιρικούς του στόχους και με μια ανανεωμένη κουλτούρα καινοτομίας και πρωτοβουλίας για την επίτευξή τους, ο ΔΕΣΦΑ εισέρχεται με ισχυρή προοπτική στη νέα εποχή, ως ένας σύγχρονος και εξωστρεφής ευρωπαϊκός Διαχειριστής».