Καθήκοντα HR Manager στην BSS ανέλαβε ο Άγγελος Ζαφειρίου. Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί τμήμα της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσέλκυση στελεχών υψηλών προδιαγραφών και μακράς εμπειρίας στην αγορά.

Ο Α. Ζαφειρίου εντάσσεται στο δυναμικό της BSS, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από 15 χρόνια στέλεχος σε αντίστοιχα τμήματα μεγάλων εταιρειών, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της θέσης του, είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και είναι εναρμονισμένες με την ευρύτερη εταιρική στρατηγική της εταιρείας.

« Η ανάληψη μιας θέσης ευθύνης σε μια κορυφαία εταιρεία αποτελεί πρόκληση για κάθε στέλεχος. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πάντοτε πηγή έμπνευσης και κινητήριο δύναμη. Το “moto” της εταιρείας ότι “το πάθος, η δράση, η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της” δημιουργεί όλα τα εχέγγυα για τη διασφάλιση της επιτυχίας της εταιρείας» δήλωσε στο Workforce o Άγγελος Ζαφειρίου, με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.