Μπορεί η κουλτούρα μιας εταιρείας να είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα; O Richard Barrett υποστηρίζει πως ναι. Στο βιβλίο του "Building a Values-Driven Organization", παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να διαχειριστούν τις αξίες τους για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.

Η βασική αρχή του συγγραφέα είναι ότι οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί στον πλανήτη έχουν ευθυγραμμίσει την κουλτούρα τους με τις συμπεριφορές των εργαζομένων, τις αποφάσεις και τις εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές. Βασισμένος σε αποτελέσματα από τουλάχιστον 600 οργανισμούς, ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας αυτών των πετυχημένων εταιρειών. Σύμφωνα με τον Barrett, ανεξάρτητα από το πόσο υγιής ή μη είναι η κουλτούρα της εταιρείας αρχικά, η αξιοποίηση των δυνατών σημείων, των ευκαιριών, των συστημάτων και των πόρων της είναι εφικτή. Μέσω της αξιολόγησης των προσωπικών αξιών των εργαζομένων, των ιδανικών που βιώνουν στη σημερινή κουλτούρα, και αυτών που δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να έχουν, παρέχεται τελικά στον οργανισμό ένας χάρτης για την αλλαγή.

Στο επίκεντρο οι ηγέτες
Φυσικά όλα ξεκινούν από την ηγετική ομάδα. Ο Barrett υποστηρίζει ότι η κουλτούρα του οργανισμού αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά, τις προσωπικές αξίες και το επίπεδο «συνείδησης» των ηγετών της. Τα επτά επίπεδα «συνείδησης» αντικατοπτρίζουν επτά επίπεδα υπαρξιακών αναγκών, οι οποίες κινητοποιούν τις ανθρώπινες συμπεριφορές.

Το κλειδί για την Αλλαγή Κουλτούρας της εταιρείας (Cultural Transformation) είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς της ηγετικής ομάδας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο η δουλειά πάνω στις αξίες του οργανισμού να ξεκινά με χαρτογράφηση των αξιών της διοικητικής ομάδας και στη συνέχεια με coaching των μελών της. Με αυτό τον τρόπο, η διοικητική ομάδα κατανοεί σε βάθος την έκταση των θεμάτων κουλτούρας του οργανισμού και δεσμεύεται προσωπικά για την αλλαγή.

Τι θα βρείτε
Στα 15 κεφάλαια του βιβλίου περιγράφονται μεταξύ άλλων:
• Η έρευνα, οι βασικές έννοιες της εταιρικής κουλτούρας και τα επτά επίπεδα αξιών και συνείδησης.
• Το μοντέλο CTT-Culture Transformation Tools.
• Case studies, με αναλυτικά παραδείγματα της πορείας εταιρειών προς το “Whole Spectrum Consciousness”.
• Η διαδικασία χαρτογράφησης των αξιών και πώς χρησιμοποιείται η αξιολόγηση αξιών στο ατομικό και ομαδικό coaching ηγετών.
• Η ευθυγράμμιση της κουλτούρας δύο οργανισμών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις.
• Η έννοια και το μοντέλο για whole-system change.
• Η διαχείριση των αξιών του οργανισμού.
• Η βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας του οργανισμού σε περιόδους κρίσης.

Οι έννοιες της κουλτούρας και των αξιών καλύπτονται, εκτενώς, και με σαφήνεια. Αυτό, όμως, που κάνει το βιβλίο μοναδικό είναι ότι ενώ εισάγει νέες έννοιες, δεν εστιάζει μόνο στο «Τι» αλλά κυρίως στο «Πώς».

Ο συγγραφέας παρέχει ένα καινοτόμο, ισχυρό και πρακτικό πλαίσιο, καθώς και βήμα – προς – βήμα τα εργαλεία και μεθοδολογίες για τη χαρτογράφηση των αξιών και την ευθυγράμμιση του οργανισμού.

Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από δραστικές αλλαγές και ανατροπές όχι μόνο στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον, η κουλτούρα της εταιρείας μπορεί να γίνει το ισχυρότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Ο Richard Barrett μας προσκαλεί να σκεφτούμε το ρόλο των επιχειρήσεων και μας παρέχει τον τρόπο να ευθυγραμμίσουμε τις ατομικές συμπεριφορές με τα εταιρικά συστήματα, ώστε να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι.

Καλή ανάγνωση!

Richard Barrett, Burrettworth-Heinemann, 2006, σελ. 280