Στις σημερινές, εξαιρετικά απαιτητικές, επιχειρηματικές συνθήκες, όπου η τεχνολογία αντικαθιστά -σε μεγάλο βαθμό- τις ανθρώπινες ενέργειες και δράσεις, η δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης δεν είναι μόνο απαραίτητη, αλλά και κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των οργανισμών.

Στο σύγχρονο, «πολύπλοκο» επιχειρείν, με τις πολλαπλές γεωπολιτικές, οικονομικές και υγειονομικές αναταραχές, αλλά και την αλματώδη άνοδο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, βασική προτεραιότητα των εταιρειών είναι να παραμείνουν σε μία βιώσιμη αλλά και αναπτυξιακή τροχιά. Όλα δείχνουν πως πλέον οι εταιρείες έχουν συνειδητοποιήσει τη δύναμη της ομάδας, τόσο για την επιτυχία όσο και για την επιβίωσή τους.

Για αυτό και στη σημερινή, διαρκώς μεταβαλλόμενη και άκρως ανταγωνιστική εποχή, όπου η αναγκαιότητα και η πίεση για τη βέλτιστη δυνατή αποδοτικότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, η δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης αναδεικνύεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως οι οργανισμοί που επενδύουν στο team building και προωθούν τη συνεργασία και την επικοινωνία ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό τους, έχουν 4,5 φορές λιγότερες πιθανότητες να χάσουν τους καλύτερους εργαζόμενούς τους, ενώ μία ομάδα υψηλών αποδόσεων χαρακτηρίζεται από αφοσίωση στον οργανισμό, γεγονός που μπορεί να του αποφέρει τα διπλάσια έσοδα. (Πηγή:«Team Building Statistics: Effectiveness and Engagement in 2023», teamstage.io).

Παρόλα αυτά, η δημιουργία της «απαιτεί» από έναν οργανισμό κάτι περισσότερο από το να συγκεντρώσει μία ομάδα ανθρώπων, αφοσιωμένων στην επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης που επιφέρουν πραγματικό αντίκτυπο στο επιχειρείν. Η συγκρότησή τους, η συνεκτική δομή τους και ο στοχευμένος προσανατολισμός τους είναι ουσιαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να ενισχυθούν στο μέγιστο βαθμό μέσα από τα προγράμματα team building. Βασικοί στόχοι για τα εν λόγω προγράμματα είναι η σύνδεση μεταξύ των μελών της ομάδας, η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, η αποτελεσματική επικοινωνία και η ευθυγράμμιση όλων με το όραμα της εταιρείας.

ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ
«Όσο σπουδαίο και αν είναι το μυαλό ή η στρατηγική σας, αν παίζετε ένα παιχνίδι μόνοι σας, πάντα θα χάνετε, αν ο αντίπαλός σας είναι μία ομάδα». Με αυτή τη φράση ο Reid Hoffman, συνιδρυτής του LinkedIn, «αποτιμά» την αξία των ομάδων υψηλής απόδοσης. Τι ορίζεται, όμως, ως ομάδα υψηλής απόδοσης; Ο όρος αφορά σε ένα σύνολο ανθρώπων με συγκεκριμένους ρόλους και αλληλοσυμπληρούμενες δεξιότητες, οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι και προσηλωμένοι σε κοινές αξίες και όραμα και εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αυτή η εξαιρετικά αποτελεσματική ομάδα, είναι συμπαγής, καινοτόμος στην επίλυση προβλημάτων, χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας και είναι γνωστή για την υψηλή παραγωγικότητα και το υψηλό ηθικό των μελών της.

Οι ομάδες υψηλής απόδοσης διαθέτουν μία σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι ομάδες υψηλής απόδοσης αντιλαμβάνονται πλήρως τους σκοπούς και τους στόχους της ομάδας, απολαμβάνουν αισθήματα δέσμευσης και ενθουσιασμού, έχουν την ικανότητα να θέτουν σαφείς και ξεκάθαρες προτεραιότητες, διατρέχονται από αισθήματα εμπιστοσύνης και σεβασμού, καλλιεργούν και διατηρούν αποτελεσματική επικοινωνία και υγιείς σχέσεις μεταξύ τους, επιδεικνύουν υπευθυνότητα και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ενώ έχουν πάθος, επιμονή και διαχειρίζονται επιτυχώς τυχόν προβλήματα.

ΕΝ ΑΡΧΗ, Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Είναι γεγονός πως, διαχρονικά, η εταιρική κουλτούρα εκφράζει τη δομή και τον «χαρακτήρα» ενός οργανισμού, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τόσο μεμονωμένα τα άτομα, όσο και συνολικά οι ομάδες αντιλαμβάνονται την ιδιαίτερη ταυτότητα και θέση τους, στο εσωτερικό της εταιρείας.
Ποια είναι η σημασία της εταιρικής κουλτούρας στο team building; Μία εταιρική κουλτούρα που έχει στο DNA της την ομαδική συνεργασία, που βάζει τον ανθρώπινο παράγοντα στο επίκεντρο, που χαρακτηρίζεται από ευελιξία και ενσυναίσθηση στη διαχείριση των ανθρώπων της, επιδρά καθοριστικά στην ικανοποίηση, τη δέσμευση και την αποτελεσματικότητα των μελών κάθε ομάδας. Και όχι μόνο. Ένας οργανισμός που προάγει αξίες, όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η ανοιχτή επικοινωνία, η αξιοκρατία, η εμπιστοσύνη και η ευγενής άμιλλα, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον όχι μόνο για την οικοδόμηση, αλλά και για την ενδυνάμωση των ομάδων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η διαφορετικότητα των μελών της ομάδας λαμβάνεται ως κάτι θετικό, εξαλείφονται φαινόμενα αποκλεισμού και μη συμπερίληψης. Με τον τρόπο αυτόν, υποστηρίζεται η βέλτιστη παρακίνηση των εργαζομένων, νέες ιδέες γεννιούνται μέσα από τις ομάδες, συμβάλλοντας στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ KAI ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η σημασία και ο κύριος σκοπός του team building είναι η οικοδόμηση μίας ισχυρής ομάδας, μέσω της δημιουργίας δεσμών και συνδέσεων. Όσον αφορά στα οφέλη που απορρέουν μέσω αυτής της διαδικασίας, είναι γεγονός ότι, όπως έχουν δείξει πολυάριθμες έρευνες, είναι πολλαπλά, και αφορούν όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά και στην ίδια την εταιρεία. Συγκεκριμένα:

Α. Για τους εργαζόμενους: Η συνεργασία ανάμεσα σε συναδέλφους και η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ τους, μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο απομονωμένοι και να μειώσει το άγχος τους. Επιπλέον, καθώς τα μέλη μίας ομάδας υψηλής απόδοσης είναι συγκεντρωμένα και αφοσιωμένα, εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου με κοινές αξίες, και υπό την καθοδήγηση μίας ηγεσίας που προάγει την ανοιχτή επικοινωνία και αναγνωρίζει και επιβραβεύει την απόδοση, είναι αυξημένες οι πιθανότητες να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και απόδοσης σε όλους τους τομείς. Άλλωστε, για έναν εργαζόμενο, η δυνατότητα να εκφραστεί, να εργάζεται σε ένα περιβάλλον που νιώθει οικεία και με ανθρώπους που έχει μοιραστεί εμπειρίες, μπορεί να «απελευθερώσει» αποθέματα ενέργειας και δημιουργικότητας και να τον κάνει πιο ισορροπημένο και αποδοτικό.

Β. Για τους οργανισμούς: Ένα σωστά δομημένο team building πρόγραμμα βοηθάει την επικοινωνία, ενισχύει το ηθικό της ομάδας και την αίσθηση της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της, δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει θετικά στο employee experience και αυξάνει σημαντικά την αφοσίωση των εργαζομένων. Τι σημαίνει αυτό, πρακτικά, για έναν οργανισμό; Όσο υψηλότερο είναι το loyalty των εργαζομένων, τόσο μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στα εταιρικά αποτελέσματα και στη διακράτησή τους (retention). Και όσο υψηλότερο είναι το retention για έναν οργανισμό, τόσο πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες να έχει στο δυναμικό του ταλαντούχους εργαζομένους, με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενό τους, και επομένως υψηλότερη παραγωγικότητα. Επιπλέον, η δημιουργία ομάδας υψηλής απόδοσης μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Forbes, εταιρείες «μεγαθήρια», όπως η Uber, το Facebook και η Salesforce χρησιμοποιούν το team building -ανάμεσα σε άλλα και- για αυτόν τον σκοπό. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του άρθρου αφορά σε ένα απόσπασμα της Jenny Gottstein, ειδικού στο team building και Director Of Games, The Go Game, η οποία αναφέρει: «Είναι ενδιαφέρον ότι βλέπουμε εταιρείες να χρησιμοποιούν την ισχυρή εταιρική κουλτούρα τους ως διαπραγματευτικό χαρτί για να προσλάβουν τα καλύτερα ταλέντα. Κατά την υποβολή αιτήσεων για θέσεις εργασίας, οι Millennials δεν αξιολογούν μόνο τον μισθό και τις παροχές, αλλά και το κατά πόσον σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον και επιθυμούν “να σηκώνουν τα μανίκια” μαζί με τους συναδέλφους τους, εργαζόμενοι για έναν κοινό σκοπό. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής κουλτούρας, η ομαδική εργασία χρησιμοποιείται ως εργαλείο μάρκετινγκ και προσέλκυσης υποψηφίων».

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Αναμφισβήτητα, η δημιουργία μίας ομάδας υψηλής απόδοσης αποτελεί μία πολύπλευρη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Για τη διαμόρφωση του ιδανικού προγράμματος team building, οι οργανισμοί συνήθως απευθύνονται σε εξωτερικούς «συμμάχους». H συμβολή εξειδικευμένων, πιστοποιημένων συνεργατών, που έχουν την επιστημονική κατάρτιση και χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους είναι (σχεδόν) επιβεβλημένη. Τι σημαίνει αυτό; Πως όσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή των μελών μίας ομάδας, άλλο τόσο είναι και η σωστή επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στην επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλάνου team building. Με ποιον, όμως, τρόπο οι εξωτερικοί πάροχοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση;
«Οι ομάδες αποτελούν ένα σύστημα και όπως και τα άλλα συστήματα -για παράδειγμα οικογένειες, εταιρείες- πολλές φορές μπορεί να επωφεληθούν από έναν εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργάτη», σημειώνει η Κρύστα Τζελέπη, Leadership Coach, Team Facilitator, Managing Partner, Treasure Lab. Σύμφωνα με την ίδια, «στην περίπτωση της ομάδας που συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο coach/ σύμβουλο, αυτός μπορεί να την ωφελήσει με πολλαπλούς τρόπους:

1. Να προσφέρει coaching στον ηγέτη της ομάδας, υποστηρίζοντάς τον στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
2. Να συνεργαστεί με την ομάδα ως σύνολο και να την εκπαιδεύσει σε νέους τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας, μέσα απο workshops, παιχνίδια, ασκήσεις, projects.
3. Nα συναντά την ομάδα σε τακτά διαστήματα ,διεξάγοντας δομημένο διάλογο για καίρια θέματα, βοηθώντας τη να ανακαλύψει νέες λύσεις και οπτικές γωνίες».

Με γνώμονα την εταιρική κουλτούρα και λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες του κάθε οργανισμού, οι πάροχοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα για όλες τις βαθμίδες, το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εταιρικές ανάγκες και η σύνθεση των ομάδων να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία. Άλλωστε, οι υπηρεσίες του Team Building μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια φέρνει μία ομάδα ανθρώπων κοντά, δένοντάς τους με μια κοινή εμπειρία που σκοπό έχει να θέσει τις βάσεις για μια καλύτερη συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, η πιο σημαντική παράμετρος επιτυχίας είναι η επιλογή των στοχευμένων ενεργειών, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει συγκεκριμένο θέμα, αποτελεσματική δομή, εναρμόνιση με τις εταιρικές αξίες και τέλος, σεβασμό σε κάθε μέλος της ομάδας.

Παρόλο που τα κριτήρια που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός συνεργάτη διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με τους στόχους που θέλει να επιτύχει η εταιρεία, με το μέγεθος και τη σύνθεση των ομάδων, αλλά και με την ίδια την κουλτούρα της, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει, με την εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο να αποτελεί το Νο1, αλλά όχι και το μοναδικό. Η εμπειρία από τις διαφορετικές πτυχές αλλά και τους διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, η συνεχής μελέτη των παγκόσμιων τάσεων, αλλά και η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι εξίσου κρίσιμα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό ένας συνεργάτης να μπορεί να προσφέρει καινοτόμες, δημιουργικές και προσαρμοσμένες λύσεις, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της εταιρείας. Τέλος, ο ιδανικός συνεργάτης είναι καλό να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή σε συστήματα αλλά και σε καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να υποστηρίξει έγκυρα, έγκαιρα και αποτελεσματικά, τον όγκο των εργασιών που απαιτείται σε κάθε οργανισμό.

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ο οργανισμός να λάβει την απαραίτητη αλλά και πιο αποτελεσματική υποστήριξη από έναν εξωτερικό συνεργάτη, θα πρέπει αφενός να προσδιορίσει ξεκάθαρα τις ανάγκες του και αφετέρου να κατανοήσει ποιες είναι η προσδοκίες του εξωτερικό συνεργάτη.

ΤΟ TEAM BUILDING ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν κάτι θεωρείται σχεδόν βέβαιο για τη νέα εργασιακή κανονικότητα, είναι το γεγονός ότι η υβριδική εργασία ήρθε για να μείνει. Το «νέο» αυτό υβριδικό μοντέλο εργασίας δημιουργεί μία συνεχή πρόκληση για τους ηγέτες των οργανισμών σήμερα: Πώς μπορούν να χτίσουν ομάδες υψηλής απόδοσης όταν κάποια από τα μέλη τους εργάζονται από το σπίτι, κάποια από τον χώρο εργασίας και άλλα πηγαινοέρχονται μεταξύ των δύο;
Η αλήθεια είναι πώς η αλματώδης ένταξη της τεχνολογίας στην εργασιακή κανονικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστούν τόσο την οργάνωση, όσο και τη διαχείριση των ομάδων που εργάζονται σε μοντέλο υβριδικής εργασίας, σημαντικά ευκολότερη. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί σήμερα έχουν τη δυνατότητα -και οφείλουν, αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί- να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας, ώστε να χτίσουν διαδικτυακές ομάδες υψηλής απόδοσης ή να φροντίσουν ώστε οι ήδη υπάρχουσες ομάδες να παραμείνουν αποδοτικές.

Πώς θα καταφέρουν να γεφυρώσουν το χάσμα και να φέρουν τους ανθρώπους τους πιο κοντά, ακόμα κι αν εργάζονται απομακρυσμένα; Το μυστικό είναι στη δημιουργία της αίσθησης του κοινού σκοπού στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αυτός είναι που θα ενώσει τα μέλη μεταξύ τους και θα βοηθήσει στο να τεθούν σαφείς στόχοι, αλλά και να υπάρξει ευθυγράμμιση όλων τους. Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε η επικοινωνία να υποστηρίζεται αποτελεσματικά από απόσταση, ενώ καταλυτική είναι η παρουσία ενός leader ο οποίος θα εμπνέει το σύνολο της ομάδας, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθά τα μέλη της να παραμένουν ευθυγραμμισμένα με το όραμα και τους στόχους του οργανισμού, ακόμα και σε ψηφιακό περιβάλλον. Τέλος, είναι αναγκαία η εκπαίδευση τόσο του ίδιου του ηγέτη στην άσκηση ηγεσίας ψηφιακά, όσο και των μελών της ομάδας, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τα καταστήσουν ικανά να επικοινωνούν αρμονικά και αποτελεσματικά με τον ηγέτη και μεταξύ τους, ακόμα και σε συνθήκες απόστασης.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μπορεί οι ομάδες υψηλών επιδόσεων να εκτιμώνται τόσο από τους επενδυτές όσο και από τους ηγέτες των μεγαλύτερων οργανισμών παγκοσμίως, ωστόσο η «οικοδόμησή» τους κάθε άλλο παρά εύκολη είναι, πόσο μάλλον στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο αναδιαμορφώνεται από την τεχνολογία, με ταχύτατους ρυθμούς. Τα παρακάτω 3 «μυστικά» μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση:
1. Έμφαση στο μέγεθος της ομάδας: Σύμφωνα με άρθρο των Scott Keller και Mary Meaney, από την McKinsey, σχετικά με τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνικές για τη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης, το θεμέλιό βρίσκεται στη σύνθεσή της. Όπως εκτιμούν οι senior partners της McKinsey, οι ομάδες υψηλών επιδόσεων θα πρέπει ιδανικά να διατηρούνται μικρές, αλλά όχι πολύ μικρές, καθώς αυτό είναι «πιθανό να οδηγήσει σε χειρότερες αποφάσεις, λόγω έλλειψης ποικιλομορφίας και σε βραδύτερη λήψη αποφάσεων, λόγω έλλειψης «ευρυζωνικότητας». Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους Keller και Meany, οι μεγάλες ομάδες, που αποτελούνται από περισσότερα από δέκα μέλη, οδηγούν σε μειωμένη αποτελεσματικότητα, καθώς αρχίζουν να σχηματίζονται -λιγότερο αποδοτικές- υπο-ομάδες.
2. Η αξία των μετρήσιμων στόχων: Ο καθορισμός μετρήσιμων και αποδοτικών στόχων είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μίας ομάδας υψηλών επιδόσεων. Με έναν καθορισμένο κοινό στόχο προς επίτευξη, τα μέλη της ομάδας αποκτούν κίνητρα, ενεργοποιούνται και είναι πιο δημιουργικά. Οι κοινές αξίες ευθυγραμμίζονται με το να τους βοηθούν να πετύχουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Οι ανταμοιβές και η αναγνώριση για την αποτελεσματική απόδοση διατηρούν επίσης, τη διάθεση των ομάδων ακμαία και συντελούν στην μεγαλύτερη ικανοποίηση των μελών τους.
3. Η σημασία της εκπαίδευσης: Η καλλιέργεια μίας κουλτούρας συνεχούς μάθησης, η οποία στόχο έχει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προκύπτουν από την έλλειψη δεξιοτήτων -η οποία οφείλεται, κυρίως, στον ψηφιακό μετασχηματισμό- είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μίας ομάδας υψηλής απόδοσης. Η τεχνολογία -και ιδίως οι νέες, «αναδυόμενες» τεχνολογίες- αλλάζει διαρκώς. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες οφείλουν να «υπογραμμίζουν» και να ευθυγραμμίζονται με τη σημασία της ικανότητας των ομάδων τους να μαθαίνουν γρήγορα και να αναβαθμίζουν τακτικά τις δεξιότητές τους.

THE BOTTOM LINE
Επενδύοντας στην οικοδόμηση ομάδων υψηλής απόδοσης, οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν δραστικά τη δέσμευση μεταξύ των εργαζομένων τους, να αναπτύξουν κλίμα εμπιστοσύνης, να εξομαλύνουν τυχόν συγκρούσεις, να μειώσουν το άγχος στο εργασιακό περιβάλλον, να ενισχύσουν το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και «απολαύσουν» περισσότερο πιστούς, αφοσιωμένους και χαρούμενους εργαζομένους.
Εν ολίγοις, ένα πρόγραμμα team building είναι μία win/win διαδικασία για όλους. Η ομάδα αισθάνεται ότι εκτιμάται, τα μέλη της αισθάνονται πιο άνετα μεταξύ τους και τα επίπεδα δέσμευσής τους αυξάνονται, γεγονός που αυξάνει την αποδοτικότητα τους και επομένως ωφελεί το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ομάδων υψηλής απόδοσης είναι η ηγεσία τους. Η ισχυρή ηγεσία ενισχύει τη συνοχή και την απόδοση. Ο Joseph Folkman, συγγραφέας, διεθνής ομιλητής και σύμβουλος σύμβουλος σε θέματα ηγεσίας, βάσει έρευνας που διεξήγαγε σε περισσότερους από 66.000 ερωτηθέντες, εντόπισε πέντε χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι ηγέτες μίας high performing ομάδας:
1. Εμπνέουν: Οι ηγέτες εμπνέουν περισσότερο από ό,τι καθοδηγούν και γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ενθουσιασμό στην ομάδα, ώστε να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της.
2. Επιλύουν διαφωνίες: Οι ηγέτες αντιμετωπίζουν τις διαφορές και τις διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της ομάδας γρήγορα και άμεσα, αντί να τις αφήνουν να υποβόσκουν και να διογκώνονται, εστιάζοντας στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό.
3. Θέτουν ξεκάθαρους στόχους: Οι ηγέτες θέτουν στόχους που «ενεργοποιούν» την ομάδα, αυξάνοντας την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την υπερηφάνεια των μελών της, όταν επιτυγχάνονται.
4. Προωθούν το όραμα και δίνουν την κατεύθυνση: Οι ηγέτες διαρκώς υπενθυμίζουν στην ομάδα τους το εταιρικό όραμα, ενώ φροντίζουν να βοηθούν το κάθε μέλος της να παραμένει επικεντρωμένο στους στόχους τους, προσφέροντάς του κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να παραμένει στη σωστή πορεία.
5. Εμπνέουν εμπιστοσύνη: Οι ηγέτες τυγχάνουν εμπιστοσύνης από τις ομάδες τους, φροντίζουν να οικοδομήσουν ισχυρές σχέσεις με τα μέλη των ομάδων τους, διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνογνωσία, ενώ είναι συνεπείς σε αυτά που λένε και κάνουν.