Οι ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οργανισμού. Σε κάποιο στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής οι εργαζόμενοι είτε ανήκουν είτε συντονίζουν κάποια ομάδα. Με δεδομένο ότι το ανθρώπινο είδος πάντα οργανωνόταν σε ομάδες και αυτό είναι γραμμένο στο DNA του, οι ομάδες έχουν ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα έναντι της μονάδας. Ωστόσο, οι σωστά δομημένες και αποτελεσματικές ομάδες χρειάζονται οργάνωση και προσπάθεια προκειμένου να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Οι ομάδες μπορούν να οριστούν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά με ψυχολογικούς όρους είναι μια αλληλένδετη συλλογή ατόμων που εργάζονται για έναν κοινό στόχο, τα οποία μοιράζονται την ευθύνη για συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο όρος «ομάδα υψηλής απόδοσης» χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα στους οργανισμούς. Έχει ελαφρώς διαφορετικούς ορισμούς, ανάλογα με το ποιος το χρησιμοποιεί, αλλά συνήθως αξιοποιείται για να περιγράψει τις ομάδες που είναι πολύ εστιασμένες και έχουν καλύτερες επιδόσεις στην αναμενόμενη παραγωγικότητα.

Επίσης, χρησιμοποιείται μερικές φορές για να περιγράψει ομάδες όπου τα μέλη διαθέτουν σύνολα υψηλών ικανοτήτων. Ωστόσο, αυτός ο ορισμός έρχεται με τη σιωπηρή αναγνώριση ότι δεν έχουν όλες οι ομάδες την επιθυμητή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν τη δυνατότητα να έχουν μεγάλη επίδραση και όλες οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η δυναμική μπορεί να ενισχυθεί γνωρίζοντας πώς να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της, που έρχεται μέσα από την κατανόηση του γιατί οι ομάδες δεν λειτουργούν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

ΟΜΑΔΕΣ
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε αρκετές διαφορετικές ομάδες. Συνήθως στους οργανισμούς βρίσκουμε τριών ειδών ομάδες: τμηματικές, διατμηματικές και αυτοδιαχειριζόμενες. Οι ομάδες δημιουργούνται τόσο για μακροπρόθεσμα όσο και για βραχυπρόθεσμα έργα. Μια ομάδα ανάπτυξης ενός προϊόντος, μια ηγετική ομάδα, μια ομάδα ενός τμήματος έχουν μεγάλη διάρκεια. Ο τρόπος να κερδίζουν είναι να συνεχίζουν την ποιοτική δουλειά, να παρέχουν αξία στην εταιρεία και να επιβεβαιώνουν την αξία τους μέσω υψηλών πωλήσεων (στην περίπτωση της ομάδας πωλήσεων) ή μέσω της μείωσης του κόστους (όπως τα τμήματα HR που εργάζονται για να μειωθεί το turnover).

Οι ομάδες μπορούν, επίσης, να κερδίζουν όταν τα προϊόντα τους υπερέχουν του ανταγωνισμού. Στη δε περίπτωση μιας ομάδας παραγωγής, το ρεκόρ στην παραγωγή είναι ένδειξη επιτυχίας.
Στους οργανισμούς υπάρχουν ομάδες που δεν ασχολούνται με την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας προς εξωτερικούς πελάτες. Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ασφάλεια, την ευτυχία, την ευεξία και την δέσμευση.

Συχνά οι ομάδες «διατηρούν» τα μέλη τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε αρκετοί εργαζόμενοι να έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν, αλλά και να φέρνουν νέες ιδές. Οι ομάδες βραχείας διάρκειας μπορεί να περιλαμβάνουν:
– Μια ομάδα που σχηματίζεται για να αναπτυχθεί μια διαδικασία υποδοχής νέων εργαζομένων.
– Μια ομάδα που σχεδιάζει το ετήσιο εταιρικό πάρτι.
– Μια ομάδα που υλοποιεί ένα πρόγραμμα συλλογής δεδομένων για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών.
– Μια ομάδα που απαντά σε συγκεκριμένο πρόβλημα ή παράπονο πελάτη.

Ο αριθμός των μελών μια ομάδας, προκειμένου να είναι αποδοτική, είναι ένα θέμα που έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και αντιπαράθεσης. Θα πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του έναν αριθμό παραγόντων όταν αποφασίζει για τον βέλτιστο αριθμό μελών. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι:
– Ο σκοπός για τον οποίο σχηματίζεται η ομάδα.
– Οι προσδοκίες που υπάρχουν για την ομάδα και τα μέλη της.
– Τους ρόλους που η ομάδα καλείται να διαδραματίσει.
– Το μέγεθος της συνεκτικότητας και της διασυνδεσιμότητας που απαιτούνται για τη βέλτιστη απόδοση της ομάδας.
– Η λειτουργία, οι δραστηριότητες και οι στόχοι της ομάδας.

Στο ερώτημα για τον καθορισμό του βέλτιστου μεγέθους ομάδας δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Ωστόσο, γενικά, το βέλτιστο μέγεθος ομάδας είναι πέντε έως επτά μέλη. Το μέγεθος της ομάδας που συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά είναι τέσσερα με εννέα μέλη. Και οι ομάδες είναι γνωστό ότι λειτουργούν συνεκτικά με μέγεθος έως 12 μέλη.

Αν το ζητούμενο είναι αποτελεσματική εισροή πληροφοριών, ιδεών κ.ά., το βέλτιστο μέγεθος ομάδας κυμαίνεται από περισσότερα από 2 μέχρι και 18 έως 20 μέλη, αλλά αυτά τα άτομα δεν αναμένεται να σχηματίσουν μια συνεκτική και εξαιρετικά διασυνδεδεμένη ομάδα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ομάδες μεγάλου μεγέθους σχηματίζουν υποομάδες και ομάδες εργασίας μέσα στην ομάδα για να ολοκληρώσουν την πραγματική εργασία του έργου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανεξάρτητα από την ομάδα ή το λόγο της ύπαρξής της, οι άνθρωποι είναι μοναδικοί και κάθε μέλος της ομάδας φέρνει μαζί όλες τις «αποσκευές» του. Έτσι, διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες ζωής, διαφορετικές εργασιακές εμπειρίες και ποικίλους βαθμούς επιτυχίας στις προηγούμενες συνεργασίες συγκλίνουν γύρω από μια νέα αποστολή.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σχηματισμού μιας ομάδας, η οποία περιλαμβάνει συνειδητά ή ασυνείδητα αναπτυσσόμενα μοντέλα αλληλεπίδρασης και κατευθυντήριες γραμμές, η δημιουργία μιας αποτελεσματικής, λειτουργικής ομάδας είναι πραγματικά σημαντική. Δραστηριότητες όπως το team building και το team coaching μπορούν να οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.


«Ένα project Team Building είναι μια εμπειρία. Όσο ανεξάντλητες είναι και οι εμπειρίες γενικά, τόσο ανεξάντλητες είναι και οι εμπειρίες που μπορεί να προτείνει ένας σύμβουλος στον συνεργάτη του, ώστε να πετύχει τον εκάστοτε στόχο. Role plays, ηλεκτρονικές εφαρμογές, παιχνίδια διαφυγής, γρίφοι, κατασκευές, αυτοσχεδιασμοί, στίβοι μάχης και προσομοιώσεις είναι μια μικρή ιδέα για το τι μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια υπηρεσία Team Building» εξηγεί ο Μανούσος Μαροπάκης, Managing Director, της BrainUp Business Consultants και συνεχίζει:

«Το στοιχείο της έκπληξης, του γέλιου και η αίσθηση του στόχου συνήθως είναι βασικά συστατικά για ένα πετυχημένο project Team Building, το οποίο βέβαια στη συνέχεια, προσαρμόζεται απόλυτα στο προφίλ των συμμετεχόντων, αλλά και στον στόχο του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτά τα δύο κριτήρια, δημιουργείται ένα πρόγραμμα με το αντίστοιχο μείγμα δραστηριοτήτων και concept, ώστε να παρέχουν μια δυνατή εμπειρία στους συμμετέχοντες».

Η Μαρία Σταυριανάκη, Εμπορική Διευθύντρια της Allou! Fun Park, αναφορικά με το τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες Team Building, διευκρινίζει: «Περιλαμβάνουν όλες τις ενέργειες που συντελούν στο να έρθει μια ομάδα ανθρώπων κοντά μέσα από μια κοινή βιωματική εμπειρία με στόχο να δημιουργηθούν οι βάσεις για μια καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία της ομάδας την επόμενη μέρα.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν αρχίζουν και τελειώνουν μόνο την ημέρα της δράσης. Είναι μια διαδικασία που περνάει από αρκετά στάδια μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της και περιλαμβάνει το χτίσιμο της ιδέας, τη δημιουργία της προσμονής για την κοινή δράση, την παρακίνηση της ομάδας με το κατάλληλο υλικό, την έξυπνη προβολή της εταιρικής κουλτούρας μέσα από το πρόγραμμα και, τέλος, το χαμόγελο στο πρόσωπο κάθε μέλους της ομάδας!

Όλα αυτά πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά σε ένα πακέτο υπηρεσιών που να περιλαμβάνει τη διασκέδαση σε χώρους με κυρίαρχο το FUN στοιχείο, τις δράσεις για κάθε τύπο εργαζόμενου, την εστίαση αλλά και τη δυνατότητα προβολής του εταιρικού μηνύματος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους».

«Οι υπηρεσίες του Team Building μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια φέρνει μια ομάδα ανθρώπων κοντά, δένοντάς τους με μια κοινή εμπειρία που σκοπό έχει να θέσει τις βάσεις για μια καλύτερη συνεργασία» σύμφωνα με τον Απόστολο Γεωργόπουλο, Business Development & Creative Director της Drinkworks.

Ο ίδιος τονίζει ότι: «Οι υπηρεσίες του Team Building δεν αφορούν μόνο στον σχεδιασμό της δράσης, αλλά και σε ένα σύνολο υπηρεσιών που την πλαισιώνουν, όπως την επικοινωνία σχετικά με το θέμα της δράσης, το χτίσιμο της προσμονής ή το στοιχείο της έκπληξης για τους συμμετέχοντες, καθώς και την υπενθύμιση του εταιρικού μηνύματος σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

Οι ιδέες για δράσεις δεν σταματούν ποτέ. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις εξής:
– Πολιτιστικές Δράσεις
– Αθλητικές Δράσεις
– Δράσεις Περιπέτειας
– Δημιουργικές Δράσεις
– Δράσεις Εταιρικής Ευθύνης
– Δράσεις Ομαδικότητας και Διασκέδασης».

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο αρμονικός συνδυασμός ποικίλων μορφών εργασίας και προσωπικοτήτων σε μια ομάδα μπορεί να είναι δύσκολος. Το team building απαιτεί κάποιο χρόνο, αλλά είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η συνεκτικότητα και η απόδοση μιας ομάδας δεν αφορά μόνο την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων. Η οικοδόμηση μιας αλληλεξαρτώμενης ομάδας σημαίνει να βασίζεται ο ένας στον άλλον. Σημαίνει τα μέλη που καλούνται να συνεργαστούν, να σέβονται, να εκτιμούν και να εμπιστεύονται αλλήλους. Όταν κατακτηθούν αυτά, τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

«H αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος team building εξαρτάται από πολλούς παράγοντες» υποστηρίζει η Μ. Σταυριανάκη και τονίζει: «Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καθοριστεί με σαφήνεια ο στόχος, οι προσδοκίες και το αποτέλεσμα που επιδιώκει η κάθε εταιρεία. Ο πάροχος, με σεβασμό στις αξίες και στην κουλτούρα της κάθε εταιρείας, καλείται να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για όλες τις βαθμίδες και να εξαιρέσει πιθανές παραμέτρους που μπορεί να φορτίζουν αρνητικά μια ομάδα. Το πρόγραμμα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της εταιρείας και η σύνθεση των ομάδων να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η συνεργασία.

Στόχος κάθε προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι να μετέχουν οικειοθελώς, να διασκεδάσουν, να νιώσουν αναζωογονημένοι και γεμάτοι μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους ως ομάδα. Σε αυτό βοηθάει πολύ ο ρόλος του αρχηγού – εμψυχωτή που φροντίζει να διατηρεί το ηθικό ακμαίο, προάγει τη συνεργατική ατμόσφαιρα και την ανοικτή επικοινωνία της ομάδας».
Από την πλευρά του ο Μ. Μαροπάκης δηλώνει: «Ένα αποτελεσματικό Team Building είναι εκείνο που έχει καταφέρει να πετύχει τον στόχο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Ο ευρύτερος στόχος μιας εμπειρίας Team Building για τους συμμετέχοντες, περιγράφεται και από τον ίδιο τον τίτλο, είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για το ‘‘χτίσιμο’’ της ομάδας.

Το ‘‘χτίσιμο’’ αυτό αφορά τόσο σε νεοσύστατες ομάδες, όσο και σε ομάδες που χρειάζεται να ενισχύσουν τις βάσεις που έχουν τεθεί ήδη, μέσω βιωματικών προγραμμάτων Team Building.
Στη δεύτερη περίπτωση, στόχος του προγράμματος μπορεί να είναι πιο συγκεκριμένα σημεία, όπως η επικοινωνία ή η διατμηματική συνεργασία.

Όταν ο στόχος είναι πιο ειδικός, ένας έμπειρος πάροχος μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα Team Building ασκήσεις που στοχεύουν ακριβώς σε αυτά τα ζητήματα, να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε συμπεράσματα και συζητήσεις, αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες και προσωποποιημένες λύσεις.


Όταν ένα Team Building έχει σχεδιαστεί ακριβώς στις ανάγκες της ομάδας που θα συμμετέχει, έχει ως αποτέλεσμα τόσο την ενίσχυση της ομαδικότητας και της συνεργασίας – που οι εμπειρίες Team Building έχουν ως βασικό στόχο – όσο και την ανάδειξη και την αντιμετώπιση ζητημάτων εντός της ομάδας».

Ο Διονύσης Βρεττός, Operations Manager & Teambuilding Coordinator της Drinkworks εξηγεί: «Μια εκπαιδευτική πρόταση Team building μπορεί να αφορά σε όλο τον οργανισμό ή σε μεμονωμένα τμήματα και η δράση μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα μονοήμερο δράσης ή να διαχέεται χρονικά σε ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πιο σημαντική παράμετρος επιτυχίας είναι η επιλογή των στοχευμένων ενεργειών, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει συγκεκριμένο θέμα, αποτελεσματική δομή, εναρμόνιση με τις αξίες και την κουλτούρα του οργανισμού αναφοράς και τέλος σεβασμό σε κάθε μέλος της εταιρείας που εκτίθεται στις δραστηριότητες».

ΓΙΑΤΙ TEAM BUILDING;
Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι αλλά και ηγετικά στελέχη που στο άκουσμα του team building δεν αντιδρούν με τον πλέον θετικό τρόπο. Ωστόσο, ποικίλες έρευνες έχουν αποδείξει ότι αυτού του είδους τα προγράμματα μπορεί να προσφέρουν σημαντική αξία τόσο για τον εργοδότη όσο και για τους εργαζομένους σε μια επιχείρηση. Η συγκέντρωση του ανθρώπινου δυναμικού για δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την εργασία μπορεί να προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα πρόσθετα οφέλη για ολόκληρη την εταιρεία.

Ενδεικτικά:
– Βελτιώνει την παραγωγικότητα – Όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν περισσότερα για τους συναδέλφους τους και ξέρουν με ποιον ακριβώς συνεργάζονται, το άγχος μειώνεται. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και απόδοσης σε όλους τους τομείς και μπορεί να κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται λιγότερο απομονωμένοι, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει όταν ο φόρτος εργασίας είναι βαρύς και χρειάζονται υποστήριξη.

– Αναπτύσσει δεξιότητες – Η συγκέντρωση της ομάδας σας για την επίλυση προβλημάτων μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, στη στρατηγική και στην ομαδική εργασία. Αυτές είναι όλες οι χρήσιμες δεξιότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν ένα πρόβλημα όταν προκύψει. Το team building μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να κατανοήσουν ότι είναι δυνατόν να ξεπεραστούν ορισμένα προσκόμματα, όπως οι διαφορές απόψεων μεταξύ συναδέλφων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν, επίσης, να αναδείξουν τα μέλη που είναι ιδιαίτερα καλά στην καθοδήγηση της ομάδας και δίνουν σε όλους μια εικόνα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος για ορισμένες καταστάσεις και αποστολές.

– Ενθαρρύνει τη βελτίωση της επικοινωνίας – Η επικοινωνία μέσω δραστηριοτήτων team building μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ εργαζομένων, αλλά και μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Μετά από αυτές τις δραστηριότητες έχει παρατηρηθεί ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο πρόθυμοι να μιλήσουν και να συνεργαστούν με συναδέλφους με τους οποίους πιο πριν δεν είχαν επαφές. Μικρές δραστηριότητες εκτός του γραφείου βοηθούν να ανοίξουν οι πόρτες για συνεργασία, αλλά και την αποδοχή διαφορετικών απόψεων και την ισχυρότερη επικοινωνία στον χώρο εργασίας.

– Προωθεί τη δημιουργικότητα – Οι δραστηριότητες team building δίνουν την ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναμικό να λύσει τα όποια προβλήματα έξω από την κανονική ρουτίνα εργασίας. Αυτή η αλλαγή στο ρυθμό και στη ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους και να τους ενθαρρύνει να βρουν νέες ιδέες.

«Την ιστορία την γράφουν οι ομάδες» τονίζει ο Α. Γεωργόπουλος και συνεχίζει: «Αυτή η φράση δηλώνει με τον πιο απλό, αλλά ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της συνεργασίας και της ομάδας. Μία σημασία που οι περισσότερες εταιρείες έχουν πια συνειδητοποιήσει και αποδεχτεί, καταβάλλοντας, μάλιστα, σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση των ομάδων τους μέσα από το team building. Άλλωστε, πολλαπλές έρευνες έχουν πια αποδείξει ότι το team building έχει να προσφέρει σημαντικά οφέλη, τα οποία επηρεάζουν την αποδοτικότητα, και κατά συνέπεια, την επιτυχία μίας εταιρείας.

Παίζοντας “ομαδικά”, οι συμμετέχοντες αρχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη που είναι ιδιαιτέρως ευεργετικά τόσο για αυτούς όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον της εργασίας.
– Στοχοθέτηση: Η εμπλοκή και η συμμετοχή μεμονωμένων μελών της ομάδας στο σχεδιασμό στόχων, επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη ενσωμάτωσή τους στον οργανισμό και κατά συνέπεια εργάζονται πιο σκληρά για την επίτευξη αυτών των στόχων.

– Διαπροσωπικές σχέσεις:
Μέσα από την ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων, ενισχύεται η εμπιστοσύνη και, κατά συνέπεια, ενισχύεται η ομάδα και ολόκληρη η εταιρεία. Σύμφωνα άλλωστε με ειδικούς, οι εταιρείες και οι οργανισμοί που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης είναι συχνά οι πιο επιτυχημένες.

– Αποκάλυψη ικανοτήτων / επαγγελματικών χαρακτηριστικών: Μέσα από το παιχνίδι ουσιαστικά εξελίσσεται ένα role play που αναλαμβάνει ο καθένας ανάλογα με την προσωπικότητά του όπως συμβαίνει και στο εργασιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα το άτομο που διαθέτει τα ηγετικά χαρακτηριστικά θα συντονίζει την ομάδα.

– Δημιουργική σκέψη:
Η ομάδα στην προσπάθειά της να κερδίσει, σκέφτεται εναλλακτικούς, δημιουργικούς τρόπους κατάκτησης του στόχου.

 Ομαδικότητα:
Το σημαντικότερο στοιχείο που χρειάζονται τα μέλη για να λειτουργήσουν σωστά.

– Θετική Σκέψη:
Τα μέλη πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους και στη δύναμη της ομάδας, χωρίς να το βάζουν κάτω».


«Οι δυνατές, αφοσιωμένες και ισορροπημένες ομάδες είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας» λέει ο Μ. Μαροπάκης και εξηγεί: «Αναγνωρίζοντας τη δυναμική που μπορεί να έχει μια ομάδα εργασίας, ένα τμήμα, η διοικητική ομάδα, αλλά και το σύνολο της εταιρείας αν οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ομαλές, έρχεται κανείς ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία.

Για έναν εργαζόμενο, η δυνατότητα να εκφραστεί, να δουλέψει σε ένα περιβάλλον που νιώθει οικεία και με ανθρώπους που έχει μοιραστεί εμπειρίες, ‘‘ξεκλειδώνει’’ αποθέματα ενέργειας και δημιουργικότητας και τον καθιστά πιο ισορροπημένο και αποδοτικό.

Για την εταιρεία, παρέχοντας τέτοιου είδους εμπειρίες, καταφέρνει να ενδυναμώσει τους ανθρώπους της, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν και το αίσθημα της ομαδικότητας. Δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της και μπορεί να στοχεύσει ακόμα ψηλότερα.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που έχει εντοπιστεί κάποιο συγκεκριμένο σημείο προς βελτίωση, μέσω των δραστηριοτήτων ενός προγράμματος Team Building, μπορεί να εντοπιστεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να το βιώσουν σε περιβάλλον προσομοίωσης και να αντιληφθούν καλύτερα την ανάγκη επίλυσής του. Έτσι, “μοιράζονται” το βάρος του και πιο συνειδητά, βαδίζοντας προς την αντιμετώπισή του».

Σύμφωνα με την Μ. Σταυριανάκη: «Είναι γεγονός ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ίδια την εταιρεία. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι η δύναμη της κάθε επιχείρησης είναι τα ίδια της τα μέλη! Ένα σωστά δομημένο team building πρόγραμμα βοηθάει την επικοινωνία, ενισχύει το ηθικό της ομάδας και την αίσθηση της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της.

Η συνεργασία επιτυγχάνεται αβίαστα ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική εμπειρία αναδεικνύονται δεξιότητες ή και ηγετικές ικανότητες μελών της ομάδας που μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην έχουν βγει προς τα έξω. Οι σχέσεις βελτιώνονται καθώς εργαζόμενοι από διαφορετικά τμήματα έρχονται κοντά έχοντας έναν κοινό στόχο: τη νίκη της ομάδας!».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή των μελών μιας ομάδας, άλλο τόσο είναι και η σωστή επιλογή συνεργάτη για τα προγράμματα team building.
«Η ανεύρεση του κατάλληλου συνεργάτη πρέπει να γίνει μετά από έλεγχο, ώστε να επιλεγεί μια εταιρεία που να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διαθέσιμους χώρους, τεχνικές υποδομές, ποικιλία δράσεων, έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό καθώς και μια σειρά επιτυχημένων συνεργασιών με άλλους πελάτες» επισημαίνει η Μ. Σταυριανάκη και συνεχίζει: «Το κόστος προφανώς αποτελεί βασικό παράγοντα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη. Παράμετροι όπως η ποιότητα της υπηρεσίας, ο σωστός σχεδιασμός, η οργάνωση και ο χρόνος υλοποίησης πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την τελική απόφαση.

Ακόμα, σημαντικό είναι ο πάροχος να λειτουργεί ως συνέταιρος, με δέσμευση απέναντι στο project και όχι ως άλλος ένας εξωτερικός συνεργάτης. Και αυτό είναι κάτι που διαφαίνεται από την αρχή της σχέσης όπου καθορίζονται οι στόχοι, οι αρμοδιότητες, η μορφή της συνεργασίας και η ροή επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών».

«Με μία φράση, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, εμπειρία. Είναι αλήθεια πως, πλέον, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα Team Building. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ένας συνεργάτης να μπορεί να προσφέρει καινοτόμες, δημιουργικές και προσαρμοσμένες λύσεις, σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, αλλά και με τις ανάγκες της εταιρείας. Αναφορικά με την προσαρμοστικότητα και την εμπειρία, μια υπηρεσία Team Building έχει πολλές ρευστές μεταβλητές, σε αντίθεση με τις εκπαιδεύσεις που ακολουθούν συνήθως ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

νας έμπειρος Facilitator μπορεί κατά τη διάρκεια της άσκησης να οδηγήσει την ομάδα σε συμπεράσματα, να προσαρμόσει τις δραστηριότητες ακριβώς στα μέτρα των συμμετεχόντων και να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος» επισημαίνει ο Μ. Μαροπάκης.

Ο Α. Βρεττός δηλώνει: «Ο σωστός πάροχος υπηρεσιών teambuilding θα πρέπει να φροντίζει ώστε οι δραστηριότητες που προσφέρει να είναι πολυδιάστατες και αντιπροσωπευτικές όλων των εκφάνσεων της εργασιακής καθημερινότητας, αλλά και της αναψυχής και να συνδυάζονται αρμονικά. Η όλη δραστηριότητα θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με το αντικείμενο και την ταυτότητα της κάθε εταιρείας. Τα κριτήρια που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ενός συνεργάτη διαμορφώνονται κάθε φορά, ανάλογα με τους στόχους που θέλει να επιτύχει η εταιρεία, με το μέγεθος και τη σύνθεση των ομάδων, αλλά και με την ίδια την κουλτούρα της εταιρείας».

Πριν επιλέξει κάποιος έναν εξωτερικό συνεργάτη team building θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής στόχος για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο οργανισμός. Οι σωστά διατυπωμένες ανάγκες καθιστούν πιο πιθανή τη σωστή επιλογή συνεργάτη. Τα παρακάτω ερωτήματα μπορεί να βοηθήσουν στο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα:

– Ποιοι είναι οι πόροι της εταιρείας / συνεργάτη; Πού λειτουργεί η εταιρεία παροχής υπηρεσιών team bulding; Ποιες δραστηριότητες προτείνουν; Ποιος θα παραδώσει το πρόγραμμα; Μπορούν να φιλοξενήσουν τους αριθμούς και τις ανάγκες σας;

– Πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις; Είναι αποτελεσματική; Είναι ευπαρουσίαστοι; Ανταποκρίνονται στις ανάγκες με τον τρόπο που ιδανικά ανταποκρίνεται η ομάδα στις ανάγκες των πελατών σας; Υπάρχει μια καλή χημεία; Μπορούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους για να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας;

– Η απόδειξη είναι η εμπειρία. Μια καλή ιδέα είναι να ελέγξετε την εμπειρία άλλων οργανισμών που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτού του παρόχου. Οι επιτυχημένοι πάροχοι έχουν κατάλογο ευχαριστημένων πελατών που έχουν απολαύσει τη συνεργασία μαζί τους και θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν αυτά τα στοιχεία / μαρτυρίες με τους υποψήφιους πελάτες.


VIEWPOINT
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Κατερίνα Βουτσά, HR Director, Human Resources Department, Καυκάς

«Τα ταλέντα κερδίζουν αγώνες, η ομαδική δουλειά και η ευφυία κερδίζουν πρωταθλήματα»
– Michael Jordan

Ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν πιο επίκαιρο το παραπάνω απόφθεγμα ενός από τους κορυφαίους εκπροσώπους του παγκόσμιου αθλητισμού. Οι σημερινές, εξαιρετικά απαιτητικές, επιχειρηματικές συνθήκες, όπου η τεχνολογία υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, η δημιουργία ομάδων υψηλών αποδόσεων δεν είναι μόνο απαραίτητη αλλά και κρίσιμη.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΜΩΣ ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ;
Αν είχατε ποτέ την τύχη να είστε μέλος μίας ομάδας που σας έκανε να ξυπνάτε με χαμόγελο και ενέργεια κάθε πρωί και να νιώθετε ότι όλα είναι δυνατά, μίας ομάδας που τα μέλη της ήταν εκεί συνεχώς για εσάς, μίας ομάδας που το «εμείς» ήταν πολύ πιο δυνατό από το «εγώ», τότε ναι, μάλλον γνωρίζετε τι σημαίνει «Ομάδα Υψηλής Απόδοσης».

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Σαφέστατα η επιτυχία μιας ομάδας κρίνεται από το τελικό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, τα μέλη των επιτυχημένων ομάδων διακρίνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
– Αντιλαμβάνονται πλήρως τους σκοπούς και τους στόχους της ομάδας απολαμβάνοντας αισθήματα δέσμευσης και ενθουσιασμού
– Έχουν την ικανότητα να θέτουν σαφείς και ξεκάθαρες προτεραιότητες
– Διατρέχονται από αισθήματα εμπιστοσύνης και σεβασμού
– Καλλιεργούν και διατηρούν αποτελεσματική επικοινωνία και υγιείς σχέσεις μεταξύ τους
– Επιδεικνύουν υπευθυνότητα και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
– Έχουν πάθος, επιμονή και διαχειρίζονται επιτυχώς προβλήματα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγική συνταγή που να μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν όμως κάποιοι βασικοί κανόνες:
1. Αποτελεσματική Σύνθεση: Οι πολύ μικρές ομάδες μπορεί να είναι πιο ευέλικτες, συμπαγείς και να καταλήγουν γρηγορότερα σε αποφάσεις, μπορεί, όμως, να αποδειχθούν μονοδιάστατες και ελλιπείς λόγω περιορισμένων οπτικών πεδίων και εμπειριών. Από την άλλη, οι πολύ μεγάλες ομάδες έχουν ποικιλομορφία και δυναμική, υπολείπονται, όμως, σε ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι το ιδανικό μέγεθος μιας επιτυχημένης ομάδας είναι μεταξύ 6 και 10 ατόμων. Επίσης, η διαφορετικότητα των μελών όσον αφορά στην ηλικία, στο φύλο, στις γνώσεις, στις εμπειρίες, στις δεξιότητες και στις κουλτούρες μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και καταλύτης στην επιτυχία της ομάδας.

2. Η Δυναμική της Ομάδας:
Αφορά τη δύναμη της αλληλεπίδρασης που δημιουργείται από τη συνεργασία των μελών μία ομάδας. Οι ατομικές δεξιότητες των μελών, το κοινό όραμα, η καθαρότητα των στόχων, τα κίνητρα, η υγιής επικοινωνία και η αίσθηση της ατομικής ανάπτυξης μπορεί να εκτοξεύσει την παραγωγικότητα μίας ομάδας. Αντίστοιχα, η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.

3. Ηγεσία:
Ηγέτης είναι αυτός / η που εμπνέει και παροτρύνει την ομάδα του για να επιτύχει υψηλούς στόχους, λειτουργώντας ως πρότυπο ρόλου και αποτελώντας ο ίδιος πηγή έμπνευσης. Πώς;
– Προσφέροντας ξεκάθαρο όραμα και κατευθύνσεις
– Θέτοντας φιλόδοξους στόχους
– Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού
– Εμπνέοντας και όχι επιβάλλοντας
– Ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανοιχτή επικοινωνία
– Επιλύοντας προβλήματα και προσφέροντας ανατροφοδότηση (feedback)

Η δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης σίγουρα δεν είναι απλή υπόθεση αλλά ούτε και πυρηνική φυσική. Απαιτεί καλό σχεδιασμό και συνδυασμό πολυποίκιλων ανθρώπινων χαρακτηριστικών που μπορούν να αποτελέσουν την απάντηση στην κατάκτηση οποιασδήποτε κορυφής.