Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας BULATS είναι ένα on-line test γλωσσομάθειας που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σε πολλές χώρες στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού τους.

Το BULATS βασίζεται σε ένα σύστημα αξιολόγησης, που προσαρμόζεται στις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, ανεξαρτήτως του πραγματικού επιπέδου γλωσσομάθειας.
Η εξέταση διατίθεται στα επίπεδα B1, B2, Γ1 και Γ2 του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες και αναγνωρίζεται επίσημα από το ΑΣΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση BULATS στην Ελλάδα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.bulats.gr.