Τα Business Analytics (BA) αναφέρονται στις δεξιότητες, τις τεχνολογίες και τις πρακτικές για τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη εξερεύνηση και διερεύνηση των παρελθουσών επιχειρηματικών επιδόσεων, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων που θα οδηγήσουν σε έναν καλύτερο και αποδοτικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους, τα Analytics επικεντρώνονται στη συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων και χρησιμεύουν σε όλα τα τμήματα της επιχειρηματικής καθημερινότητας, όπως αυτό των πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, της Έρευνας και της Ανάπτυξης, ενώ αποτελούν σημαντικό κομμάτι στον τομέα του Finance. Τα στάδια των analytics είναι διακριτά και αποτελούνται από την αναγνώριση του προβλήματος, την προετοιμασία των δεδομένων, την επιλογή των δεδομένων που τελικά θα χρησιμοποιηθούν, την ανάπτυξη και επικύρωση του μοντέλου και τέλος, την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση τους.

Προσφέροντας τη δυνατότητα εφαρμογών σε διάφορες κατηγορίες του τομέα finance & risk management, όπως στο σχεδιασμό τιμολογιακής πολιτικής, τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, τα analytics απευθύνονται και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους, όπως ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζών, των μεταφορών και logistics, αλλά και ο κλάδος του δημόσιου τομέα. Η χρήση των Business Analytics εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό από τη LeasePlan, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της μακροχρόνιας μίσθωσης και διαχείρισης αυτοκινήτων παγκοσμίως, η οποία εισήλθε στην ελληνική αγορά το 2003. Διαθέτοντας περισσότερους από 1.100 πελάτες και στόλο 12.000 οχημάτων, κύριος σκοπός της LeasePlan Hellas είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της.

Η επίτευξη αυτού του σκοπού βασίζεται στην εξειδίκευση, την εμπειρία, τη γνώση, αλλά και στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μέσω της χρήσης των Business Analytics. Χάρη σε όλα αυτά, η εταιρεία δημιουργεί ανταγωνιστικές προσφορές και value for money υπηρεσίες που την καθιστούν ξεχωριστή. Και αυτό, γιατί μέσα από τη διαδικασία συλλογής και εξερεύνησης παλιότερων επιχειρηματικών επιδόσεων, καταφέρνουμε να δημιουργούμε νέες, πιο συμφέρουσες προσφορές για τους εν δυνάμει πελάτες μας και να προσφέρουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους ήδη υπάρχοντες.

Τα analytics για εμάς στη LeasePlan Hellas, αποτελούν μία αέναη άσκηση, αφού κάθε μήνα η βάση τροφοδοτείται με νέα στοιχεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις ανταγωνιστικές μας υπηρεσίες, ενώ είναι αυτή η ίδια τεχνογνωσία που αποκτούμε στα analytics, που μας δίνει την ευκαιρία να μπούμε και σε άλλα πεδία του financial και risk management και να αποκτήσουμε τις γνώσεις που οδηγούν σε καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Τα στάδια των Business Analytics:

  • Αναγνώριση του προβλήματος.
  • Προετοιμασία των δεδομένων.
  • Επιλογή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Ανάπτυξη και επικύρωση του μοντέλου.
  • Εξαγωγή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.