Το Ελληνικό γραφείο της SpenglerFox και ο Global Managing Director της εταιρείας Mark Hamill, διοργάνωσαν μια πρωτότυπη εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση και συζήτηση των εργασιακών τάσεων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

Ο M. Hamill παρουσίασε τις επικρατούσες τάσεις κινητικότητας ταλέντων παγκοσμίως και τις αντίστοιχες μελλοντικές εξελίξεις ενώ η Mary Kramer, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Γραφείου και Περιφερειακή Διευθύντρια Βαλκανίων εστίασε περισσότερο στη γεωγραφική μας περιοχή καθώς και στην αυξημένη μετακίνηση Ελλήνων στελεχών προς το εξωτερικό.

Στο δεύτερο κομμάτι της εκδήλωσης έγινε συζήτηση με θέμα «Προσέλκυση, Διατήρηση, και Παρακίνηση Ταλέντων υπό Δύσκολες Συνθήκες» με τη συμμετοχή σε πάνελ υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τέσσερις βασικούς κλάδους: Χρηματοοικονομικό (Αγγελική Χριστοφίδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού – Citibank), Υγείας (Ιφιγένεια Τάρου, Γενική Διευθύντρια – Covidien), Βιομηχανίας (Σίσσυ Αμβροσιάδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού – S&B Industrial Minerals) και Λιανικής (Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής – Adidas).

Ο αυξανόμενος ρυθμός μετακίνησης ταλέντων σε ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές με αποτέλεσμα τη σταδιακή διεύρυνση και παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας καθώς και η σπουδαιότητα της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα κάθε οργανισμού σε δύσκολους καιρούς αποτελούν τα βασικά πορίσματα της παρουσίασης και του διαλόγου που ακολούθησε. Με κινητήριο δύναμη τη θετική ανταπόκριση των συμμετεχόντων, η SpenglerFox Ελλάδος θα επαναλάβει στο μέλλον παρόμοιες εκδηλώσεις ανταποκρινόμενη κάθε φορά στις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες της αγοράς.