Πίεση, κρίση, οικονομική δυσπραγία, στρες και ανεργία αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και επαγγελματικής πραγματικότητας. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη ανταγωνιστικότητα και υψηλές απαιτήσεις. Τα επιπλέον προσόντα, όπως οι μεταπτυχιακές σπουδές, είναι, κάποιες φορές, το «κλειδί» για μια καλύτερη προοπτική καριέρας.

Οι εργοδότες, τα τελευταία χρόνια, επιδιώκουν να προσλαμβάνουν ανθρώπους που κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών καθώς θεωρούν ότι αυτοί αποτελούν μία σχετικά ασφαλή απόδειξη γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων.

Από την πλευρά των υποψηφίων για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η απόφαση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τις ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες στην αγορά εργασίας αλλά και με την πεποίθηση ότι ένα επιπλέον «χαρτί» θα βελτιώσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

«Καθένας που επιλέγει ένα μεταπτυχιακό το κάνει όχι μόνο για να αποσπάσει ένα συγκεκριμένο σύνολο γνώσεων αλλά για να ενταχθεί και να μετάσχει σε μια επαγγελματική κοινότητα που εφαρμόζει και προασπίζει τεχνικές γνώσεις και, κυρίως, αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς» εξηγεί ο Δρ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Αντιπρύτανης στο ALBA Graduate Business School και διευκρινίζει:« Αυτό είναι σαφές σε επαγγέλματα που έχουν ισχυρή θεσμική παρουσία (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, λογιστές), αλλά ισχύει για κάθε επαγγελματική κατηγορία χωρίς εξαίρεση. Ακόμα περισσότερο στη σημερινή συγκυρία όπου τα ζητήματα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας έχουν έρθει στο προσκήνιο».

Αξιολόγηση
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα είναι μια ανταποδοτική επένδυση, αν το έχετε αποφασίσει αποκλειστικά και μόνο για οικονομικά οφέλη. Αλλά κάτι τέτοιο δεν πρέπει να σας αποθαρρύνει αν η επιλογή σας να συνεχίσετε τις σπουδές σας εδράζεται στην προσωπική ικανοποίηση που σας προσφέρει κάτι τέτοιο. Αν η επαγγελματική εξέλιξη ή οι οικονομικές απολαβές είναι το ζητούμενό σας θα πρέπει να ελέγξετε το status αυτών που είναι κάτοχοι του μεταπτυχιακού που σας ενδιαφέρει.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, όσοι κατέχουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους υπόλοιπους να μείνουν χωρίς εργασία το επόμενο εξάμηνο. Σε μισθολογικό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά για τους νεοεισερχόμενους κατόχους μεταπτυχιακού αλλά οι μακροπρόθεσμες προοπτικές μπορεί να βελτιωθούν για κάποιους. Τα οικονομικά οφέλη από τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι δύσκολο να καθοριστούν, όπως και τα πλεονεκτήματα για την καριέρα.

Για αυτό και δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για τα μακροπρόθεσμα οικονομικά πλεονεκτήματα καθώς αυτά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως τα προσωπικά κίνητρα και η επιλογή του κλάδου για καριέρα. Βέβαια ένα καλό MBA μπορεί να προσθέσει «πόντους» σε επίπεδο καριέρας και μισθού. Οι εργοδότες αν και επιδιώκουν να προσλαμβάνουν κατόχους μεταπτυχιακών είναι πολύ πιθανό να αμείβουν τους αποφοίτους MA ή PhD μόλις λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους.

Πέρα όμως από τα επαγγελματικά οφέλη ενός μεταπτυχιακού, όπως είναι ένας καλός μισθός και μια προοπτική καριέρας, τα πνευματικά οφέλη που ο κάθε υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών και την ατομική φιλοδοξία. Αλλά αποτελούν και σημαντική προσωπική παρακαταθήκη και πολύτιμο εφόδιο για τους αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς αποκτούν: βαθιά γνώση ενός αντικειμένου, κριτική σκέψη, αυτοδιαχείριση/αυτονομία, ικανότητα διαχείρισης όγκου εργασίας, ικανότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων σε σύνθετα ζητήματα, καινοτομία στη διαχείριση ή επίλυση προβλημάτων, ικανότητες project management, ερευνητικές ικανότητες, κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται για νεαρούς υποψηφίους που μόλις αποφοίτησαν από κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είτε για στελέχη με εμπειρία στον εργασιακό στίβο, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που ενδέχεται να αποτελέσουν έναν καλό οδηγό επιλογής του κατάλληλου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Βασικοί προβληματισμοί

Πριν καν ξεκινήσει κάποιος την αναζήτηση του κατάλληλου προγράμματος θα πρέπει να έχει απαντήσει με σαφήνεια στα εξής:

  • Ποια είναι η σύνδεση του μεταπτυχιακού διπλώματος με τις επαγγελματικές μου φιλοδοξίες;
  • Πόσο διατεθειμένος είμαι ή κατά πόσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες (επαγγελματική και προσωπική ζωή) να αφιερώσω τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση αυτών των σπουδών;
  • Μήπως θα πρέπει να δώσω προτεραιότητα στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας;
  • Μήπως στον κλάδο που θέλω να δραστηριοποιηθώ χρειάζονται κάποιες ευρείες δεξιότητες που δεν έχω ακόμα αποκτήσει και άρα έχουν προτεραιότητα;
  • Μήπως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξω έχει κορεστεί;
  • Ποια είναι η «τύχη» των κατόχων του μεταπτυχιακού τίτλου που με ενδιαφέρει;

Περιεχόμενο-Δομή
Στην αναζήτησή σας για το κατάλληλο μεταπτυχιακό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ως προς το περιεχόμενό του. Αν και κάποιες φορές, οι τίτλοι κάποιων μεταπτυχιακών είναι οι ίδιοι, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα μαθήματα που διδάσκονται στο πλαίσιό τους. Καθόλου αμελητέο δεν είναι το ότι παρά το γεγονός πως σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχουν τα ίδια μαθήματα, εντοπίζονται διαφορές που σχετίζονται με τον προσανατολισμό του κάθε πανεπιστημίου.

Σημαντική παράμετρος είναι και η δομή του κάθε προγράμματος, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται κάποια μαθήματα και βαθμολογούνται οι φοιτητές. Υπάρχουν κάποια προγράμματα στα οποία οι φοιτητές βαθμολογούνται μέσω γραπτών εξετάσεων ενώ σε κάποια άλλα η βαθμολόγηση γίνεται μέσω ατομικών ή ομαδικών εργασιών.

Σε αρκετές περιπτώσεις ισχύει ένα συνδυασμός των παραπάνω. Θα πρέπει να διερευνήσετε αν ο τρόπος που θα εξεταστείτε ταιριάζει σε εσάς με βάση την προηγούμενή σας εμπειρία. Τέλος, η δομή και η διεξαγωγή της διπλωματικής εργασίας πρέπει επίσης να μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνάς σας.

Αντικείμενο
Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να συνεχίσετε την εξειδίκευσή σας επιλέγοντας ένα πρόγραμμα που αποτελεί συνέχεια του πρώτου σας πτυχίου ή αν θέλετε να διευρύνετε το γνωστικό σας πεδίο. Βέβαια δεν είναι λίγοι που βρίσκουν την ευκαιρία μέσω ενός μεταπτυχιακού να αλλάξουν τον προσανατολισμό της καριέρας τους.

Κόστος και υποστηρικτικές υπηρεσίες
Επειδή η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι ένας στόχος που απαιτεί επένδυση χρόνου και χρήματος είναι βασικό να εξετάσετε και το κόστος πριν κάνετε την επιλογή σας. Θα ήταν εξόχως λυπηρό να επιλέξετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και εξαιτίας των δυσβάσταχτων διδάκτρων να μην μπορέσετε να το φέρετε εις πέρας.

Επίσης, θα πρέπει να μάθετε ποιες είναι οι υποστηρικτικές διαδικασίες που προσφέρει το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα και μπορεί να διευκολύνει τη φοίτησή σας εκεί. Στις υποστηρικτικές διαδικασίες συγκαταλέγονται και οι διασυνδέσεις του πανεπιστημίου που μπορεί να δώσουν την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εργαστούν στη διάρκεια των σπουδών τους και να αποκτήσουν αφενός εργασιακή εμπειρία και αφετέρου πολύτιμες γνωριμίες.

Distance Learning
Μια πραγματικά καλή λύση για υποψηφίους που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές αλλά δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία είναι οι σπουδές εξ αποστάσεως. Η online εκπαίδευση επιτρέπει την πρόσβαση 24/7 δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές που μπορεί να είναι και εργαζόμενοι να έχουν ευελιξία.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για σπουδές σε πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο χωρίς ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισμούς. Και φυσικά η συγκεκριμένη επιλογή έχει και αρκετά οικονομικά οφέλη αφού ο υποψήφιος δεν μετακινείται και δεν έχει πρόσθετα κόστη διαμονής και διαβίωσης.

Δημοφιλή μεταπτυχιακά
Τα πιο δημοφιλή μεταπτυχιακά είναι το MBA (Master in Business Administration) και το MSc (Master of Science) και ακολουθούν αρκετά όπως MA (Master of Arts), LLM (Master of Laws), March (Master of Architecture), Med (Master in Education), MPhil (Master of Philosophy), MEng (Master of Engineering), PhD (Doctor of Philosophy) κ.ά.

Τη μερίδα του λέοντος κερδίζει το MBA καθώς επιλέγεται τόσο από αποφοίτους πανεπιστημίων όσο και από στελέχη επιχειρήσεων που έχουν εργασιακή εμπειρία αλλά δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο. Στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται το ότι οι συμμετέχοντες μέσα από την παρακολούθησή του μπορούν να κατανοήσουν πώς οργανώνεται, δομείται και διοικείται μια επιχείρηση.


Οι φιλοδοξίες των υποψηφίων φοιτητών MBA
Η QS TopMBA Applicant Survey 2010 αποτελεί μία έρευνα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1990 και έχει σκοπό να καταγράψει τις απόψεις και τις φιλοδοξίες των υποψήφιων φοιτητών MBA. Τα αποτελέσματά της προσφέρουν λεπτομερή καταγραφή της κατάστασης, της στάσης και των στόχων των υποψηφίων από όλο τον κόσμο καθώς και πληροφορίες για το πώς αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης.

Οι 68.000 υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στο QS World Tour MBA, την άνοιξη του 2009 αλλά και του 2010 πήραν μέρος στην έρευνα και δόθηκαν απαντήσεις από τους 3.895 (5,7%). Όσοι συμμετείχαν είναι κυρίως νέοι επαγγελματίες αλλά επίσης έδωσαν απαντήσεις και πιο έμπειρα στελέχη.

Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν απαντήσεις από τις εξής γεωγραφικές περιοχές:
Ασία/Ειρηνικός Ωκεανός > 36,6%
Αφρική/Μέση Ανατολή > 18,3%
Λατινική Αμερική > 17,6%
Ανατολική Ευρώπη > 17,4%
Δυτική Ευρώπη > 5,5%
ΗΠΑ/Καναδάς > 4,8%.

Ηλικία-εργασιακή εμπειρία
Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων MBA σε ολόκληρο τον κόσμο έχει πέσει, το 2010, στο 26 από το 27,5. Οι υποψήφιοι από τη Βόρεια Αμερική που ήταν 27,3 ετών τώρα είναι 26,5, ενώ οι υποψήφιοι από τη Δυτική Ευρώπη έχουν κατά μέσο όρο ηλικία 26,4 (από 28,7).

Οι υποψήφιοι από τη Μέση Ανατολή είναι οι «γηραιότεροι» με μέσο όρο ηλικίας τα 27 χρόνια. Στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού Ωκεανού υπάρχουν οι νεαρότεροι υποψήφιοι MBA αφού στο μέσο όρο τους είναι μόνο 24,3 χρονών (γρ. 1).

Αναφορικά με την εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων είναι εμφανές ότι αφού ο μέσος όρος ηλικία πέφτει έχουν και λιγότερη προϋπηρεσία. Στο γράφημα 2 φαίνεται ότι η αναλογία των υποψηφίων MBA που έχουν λιγότερα από τέσσερα χρόνια εργασιακή εμπειρία αυξάνεται κάθε χρόνο και σε κάθε γεωγραφική περιοχή από τότε που ξέσπασε η περιβόητη οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Αμερική το ποσοστό αυτών που έχουν λιγότερα από 4 χρόνια εμπειρία μεταβλήθηκε από 48% σε 63%. Αντίστοιχα στην Λατινική Αμερική από 52% σε 70%, στην Ευρώπη από 50% σε 76%, στην Ασία / Ειρηνικό Ωκεανό από 64% σε 80% και στη Μέση Ανατολή από 49% σε 69%.

Κλάδος δράσης
Στην QS TopMBA.com Applicant Survey 2010, φάνηκε ότι οι υποψήφιοι με οικονομικό ή τραπεζικό background μειώθηκαν ενώ κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τους υποψηφίους από τον κλάδο του ΙΤ. Βέβαια, δεν είναι λίγοι οι κλάδοι που εμφάνισαν άνοδο το 2010. Ο δημόσιος τομέας εμφάνισε αύξηση υποψηφίων από 3% σε 5%. Τα ΜΜΕ σημείωσαν αύξηση από το 2% στο 5% ενώ κάποιο κλάδοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά με τον κλάδο της υγείας και της νομικής να συγκεντρώνουν το 4% των συμμετεχόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επαγγελματικό background των υποψηφίων (γρ. 3).

Φύλο
Οι γυναίκες υποψήφιες, πάντα σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούν το 48% των συμμετεχόντων. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ και ακολουθεί μια ανοδική πορεία από το 2006 και μετά όπου τότε το γυναικείο φύλο ήταν 36%. Αν και οι άνδρες εξακολουθούν να πλειοψηφούν, το συγκεκριμένο νούμερο πλησιάζει πολύ στην ισότητα (γρ. 4).

Οι γυναίκες, όπως αποκαλύπτουν τα ευρήματα της έρευνας, επιλέγουν να παρακολουθήσουν ένα MBA πιο νωρίς στην καριέρα τους και έτσι 69% των γυναικών έναντι 63% των ανδρών μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία έχοντας εργαστεί τρία ή λιγότερα χρόνια. Διαφορές εντοπίζονται στα δύο φύλα και ως προς τα κίνητρα για τις επιπλέον σπουδές (πίνακας 1).

 Πίνακας 1: Κίνητρα για MBA με βάση το φύλο

 Κίνητρα  Γυναίκες  Άνδρες
 Βελτίωση προοπτικών καριέρας  17,6%  18,0%
 Απόκτηση νέων δεξιοτήτων  17,6%  17,5%
 Κατάκτηση ηγετικής θέσης  14,5%  14,9%
 Ανάπτυξη επαγγελματικών επαφών  14,0%  13,0%
 Αλλαγή καριέρας  11,2%  11,7%
 Μισθολογική βελτίωση  8,7%  8,5%
 Επιμόρφωση  8,3%  7,4%
 Έναρξη ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας  8,0%  8,8%

 Πηγή: QS TopMBA.com Applicant Survey 2010

Κοινό σημείο που παρουσιάζουν τα δύο φύλα είναι ότι επιλέγουν, ολοένα και πιο συχνά, τα μικρότερης διάρκειας προγράμματα.


Κίνητρα και προορισμοί σπουδών
Η κατοχή ενός MBA παραμένει ένας στόχος για ανθρώπους που επιδιώκουν να βελτιώσουν τα εισοδήματά τους ως αποτέλεσμα των προσόντων τους, αν και υπάρχει και ένα τέταρτο των υποψηφίων MBA που έχει ως κίνητρο την επιμόρφωση.

Εντύπωση προκαλεί και ένα 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα που δηλώνει ότι μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία για να αλλάξει καριέρα (πίνακας 2).

 Πίνακας 2: Κίνητρα

 Λόγοι  2006  2010
 Βελτίωση προοπτικών καριέρας  73%  64%
 Απόκτηση νέων δεξιοτήτων  57%  63%
 Κατάκτηση ηγετικής θέσης  –  53%
 Αλλαγή καριέρας  37%  42%
 Μισθολογική βελτίωση  29%  31%
 Έναρξη ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας  24%  31%
 Επιμόρφωση  26%  28%

 Πηγή: QS TopMBA.com Applicant Survey 2010

Ανατροπές εμφανίζονται και στην επιλογή του τόπου σπουδών.

Ενώ οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακά ο πιο δημοφιλής προορισμός στην 2010 TopMBA.com Applicant Survey αποδεικνύεται ότι η ψαλίδα με την Αγγλία, τον Καναδά αλλά και αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης «κλείνει». Το ενδιαφέρον των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική έπεσε, από 80% που ήταν το 2008, σε λίγο παραπάνω από 60% το 2010 (πίνακας 3).

 Πίνακας 3: Προορισμοί σπουδών

 Top 10 προορισμοί για σπουδές  2008  2009  2010
 ΗΠΑ  81,2%  70,7%  60,4%
 Αγγλία  55,0%  53,2%  56,8%
 Καναδάς  31,6%  24,7%  25,4%
 Γερμανία  12,1%  12,0%  22,6%
 Γαλλία  23,7%  22,4%  22,0%
 Ισπανία  17,6%  19,5%  20,9%
 Αυστραλία  21,3%  23,7%  20,3%
 Ελβετία  12,9%  12,2%  17,6%
 Ολλανδία  9,0%  10,3%  17,6%
 Ιταλία  9,8%  11,0%  15,6%

 Πηγή: QS TopMBA.com Applicant Survey 2010


Case Study: sanofi-aventis: Διαφοροποιούμαστε, επενδύουμε στην ανάπτυξη
Έχει μειώσει η sanofi-aventis το διαθέσιμο προϋπολογισμό για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων; Είναι λιγότεροι οι άνθρωποι που θα εκπαιδευθούν φέτος λόγω της κρίσης; Έχει γίνει η επιδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων απαγορευτική από άποψη κόστους για τη sanofi-aventis;

Η απάντηση και στα τρία παραπάνω ερωτήματα είναι ΟΧΙ. Οι γνώσεις που αποκτώνται κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος συμβάλλουν στην απόδοση και την επίτευξη των εργασιακών στόχων, όχι μόνο γιατί παρέχουν τις τεχνικές και τα εργαλεία αλλά περισσότερο γιατί αναπτύσσουν τον τρόπο σκέψης που ταιριάζει με τη γενική εταιρική νοοτροπία.

Η στοχοθέτηση, οι προθεσμίες, η έρευνα, οι ομαδικές εργασίες, η βαθμολογία στο επίπεδο ενός μεταπτυχιακού ή PhD προγράμματος αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς με την εργασιακή καθημερινότητα. Η κατοχή μεταπτυχιακού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη κάποιου στην εταιρεία μας και εξαρτάται από τη θέση την οποία εξετάζουμε (για παράδειγμα για τις θέσεις των Ιατρικών Επισκεπτών).

Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται θετικά, ακόμα και σε θέσεις που δεν είναι απαιτούμενο της θέσης. Η εταιρεία εξετάζει θετικά αιτήματα εργαζομένων για παρακολούθηση μακροχρόνιων προγραμμάτων και επενδύει μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες, όπως είναι η αξία του εργαζόμενου, η ικανότητα εξέλιξής του στην εταιρεία, η ανταποδοτικότητα της εκπαίδευσης κλπ.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι περιπτώσεις εργαζομένων που η εταιρεία μας έχει στηρίξει έμπρακτα, είτε έχουν αναλάβει ευρύτερες αρμοδιότητες, είτε έχουν εμπλακεί σε κάποιο έργο που σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η πολιτική μας για την επένδυση στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί μια αμοιβαία δέσμευση της εταιρείας και του εργαζόμενου με οφέλη και για τους δύο. Είμαστε διαφορετικοί γιατί οι άνθρωποί μας κάνουν τη διαφορά!

Δήμητρα Μασαοούτη, People Development Manager, sanofi-aventis

Case Study: Εκπαιδευτικά προγράμματα στην TV HELLAS
Οι καιροί της καλπάζουσας ανεργίας, αλλά και η κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας προστάζουν κι άλλα προσόντα, κι άλλα πτυχία. Τη λύση φαίνεται να προσφέρουν τα δεκάδες μεταπτυχιακά προγράμματα στη χώρα μας που αν μη τι άλλο δίνουν ένα παραπάνω εφόδιο στο σύγχρονο εργασιακό ανταγωνισμό. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων τους.

Οι ιδιαίτερα σύνθετες συνθήκες στην αγορά εργασίας καθιστούν όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, προκειμένου όχι μόνο να ισχυροποιήσει ο υποψήφιος εργαζόμενος τη θέση του στην τελική επιλογή, αλλά και να αισθανθεί περισσότερο ασφαλής στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο.

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί την ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένων στελεχών και η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, πέρα από την προσανατολισμένη γνώση που παρέχει, βελτιώνει την αποδοτικότητα του εργαζομένου με τις εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. Την έκταση όμως και την ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών, τις νέες τάσεις και τις συνεχείς αλλαγές υπηρετεί εδώ και χρόνια και η διαρκής εκπαίδευση.

Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, μετασχηματίζεται και δημιουργεί νέες ανάγκες για γνώσεις και δεξιότητες η TV HELLAS προσφέρει τα πλέον έγκυρα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Κύρια προτεραιότητά μας είναι να επενδύουμε στο σημαντικότερο κομμάτι του οργανισμού μας, στους ανθρώπους μας και να τους δίνουμε ευκαιρίες να αναπτυχθούν, επιλέγοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι τα στελέχη μας συνδυάζουν την πολυετή εργασιακή εμπειρία με την εκπαιδευτική κατάρτιση, με το 40% περίπου να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο, κυρίως στον τομέα της ποιότητας.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα περισσότερο από ποτέ προσωπικό με ικανότητες και γνώση. Η παλαιωμένη πλέον εκδοχή του «όλοι είναι πτυχιούχοι», φαίνεται να αντικαθίσταται από την τάση των μεταπτυχιακών σπουδών, που δεν εμπλουτίζει μόνο τα βιογραφικά, αλλά και καταδεικνύει μια γενιά υπερειδικευμένων, ανταγωνιστικότερων κι άρα πιο θεμιτών στελεχών. Άραγε το έχουμε παρακάνει;

Έλενα Θεάκου, Training Coordinator, TV HELLAS (TV NORD) S.A.


Case Study: Business education στη Foodlink
Σε μία περίοδο εξαιρετικά ανταγωνιστικού και δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν σε συνεχείς αλλαγές, ενώ αντιλαμβάνονται εντονότερα τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανάπτυξή τους. Η συστηματική εξειδίκευση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού βελτιώνει τη δυνατότητά του να κατανοεί και να εφαρμόζει αποδοτικότερα τη στρατηγική του εκάστοτε οργανισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σήμερα κρίνεται σημαντική, αφενός γιατί προσδίδει στο στέλεχος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και αφετέρου γιατί αναπτύσσει τις δεξιότητές του σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γνώση αυτή, προκειμένου να αποδώσει, θα πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλη εργασιακή εμπειρία και συστηματική ενδοεταιρική εκπαίδευση.

Στη Foodlink, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις managerial level positions και ειδικότερα σε θέσεις-κλειδιά που αφορούν στο «καθαρά» επιχειρηματικό αντικείμενο (business core) της εταιρείας. Στην περίπτωση των Logistics, λόγω απουσίας σχετικού τμήματος στα ελληνικά πανεπιστήμια, η ανώτερη εξειδίκευση ενός στελέχους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την απόκτησή του.

Στο παρελθόν, η Foodlink έχει χρηματοδοτήσει πλήρως με ίδιους πόρους μεταπτυχιακά προγράμματα κυρίως MBAs αλλά και Logistics για το στελεχικό δυναμικό της, ενώ στοχεύει και στη μελλοντική στήριξη προγραμμάτων.

Παράλληλα, η φιλοσοφία της μετουσιώνεται στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να αναδείξουν τις δεξιότητές τους μέσω ενδο-επιχειρησιακών και μη, εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα τελευταία προκύπτουν από την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών μέσω του συστήματος ποιότητας της εταιρείας, καθώς και βάσει ετήσιας στοχοθέτησης από τη διοίκηση.

Χρυσόστομος Σμπόνιας, Τμήμα Προσωπικού, ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.

Viewpoint: Τι σημαίνει ένα μεταπτυχιακό;
Η ανταγωνιστικότητα αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις της εγχώριας και της παγκόσμιας Αγοράς Εργασίας, προϋποθέτουν την απόκτηση ενός ή και περισσότερων μεταπτυχιακών τίτλων. Ένας αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών απαιτεί την κατοχή τους, ως τυπική απόδειξη ικανοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων.

Παίρνοντας ως παράδειγμα την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού στη βιομηχανία, παρατηρούμε πως ο αριθμός των Μηχανικών που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Αντίστοιχη αυξητική στάση παρατηρείται και στο ποσοστό των Μηχανικών που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που δεν είναι σχετικά με τη βασική τους ειδικότητα.

Αναλύοντας τα σημαντικότερα κριτήρια ως προς την αξιολόγηση και την επιλογή ενός Μηχανικού με μεταπτυχιακές σπουδές, όπως η παροχή εξειδικευμένων και εφαρμοσμένων γνώσεων, η διεπιστημονική αντιμετώπιση προβλημάτων, η ευρύτητα του γνωστικού αντικειμένου, η πρωτοτυπία και καινοτομία αποτελεσμάτων, παρατηρούμε, πως είναι απαραίτητη η εξειδίκευση και η απόκτηση ενός χρηστικού «πακέτου» γνώσεων.

Για το λόγο αυτό, μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποστηρίζεται από τις επιχειρήσεις με τεχνική υποστήριξη πτυχιακών εργασιών αλλά και με τη δυνατότητα εκπόνησης μέρους των πτυχιακών εργασιών στις εγκαταστάσεις τους.

Δυστυχώς όμως, παρόλο που οι επιτυχημένες μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν σημαντικό προσόν, δεν συνεπάγονται απαραίτητα την εργασιακή εξασφάλιση και ανέλιξη.

Ένα μεταπτυχιακό μπορεί να σημαίνει πολλά, συγχρόνως όμως και τίποτα: με βάση το πόσο τελικά ενδιαφέρει τον φοιτητή αυτό που σπούδασε, μπορεί να είναι η αρχή για μια καλή καριέρα ή απλά «μία γραμμή στο βιογραφικό».

Φωτεινή Καρκαντελίδη, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.