Την αξία της εκπαίδευσης και της απόκτησης γνώσεων ουδείς αμφισβήτησε στο πέρασμα των αιώνων. Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα οι άνθρωποι που κατά κανόνα προοδεύουν, με την ευρύτερη έννοια του όρου, έχουν γερές εκπαιδευτικές βάσεις και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του συνεχίζουν να μαθαίνουν. Για αυτό η απόφαση για μεταπτυχιακές σπουδές αφορά όλες τις ηλικίες και όλες τις επαγγελματικές βαθμίδες.

Χρησιμοποιώντας τη ρήση του Σωκράτη «η μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά» η συνέχιση των σπουδών και απόκτηση πρόσθετων γνώσεων έχει πολλαπλά οφέλη. «Στη σημερινή συγκυρία, αντικειμενικά, οι εργαζόμενοι δεν έχουν πολλές επιλογές για την περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη. Μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών επιδιώκουν να δημιουργήσουν ευκαιρίες καριέρας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη απήχηση σε εργαζόμενα στελέχη πάντα είναι το ΜΒΑ. Μέσα από αυτό αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες αλλά και διοικητικά εφόδια για την ανάληψη ευρύτερων ευθυνών. Φυσικά, πολλά εργαζόμενα στελέχη στοχεύουν στην εμβάθυνση στον τομέα στον οποίο ήδη εργάζονται, όπως τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, όσοι εργάζονται σε κλάδους με μεγάλες ιδιαιτερότητες, όπως η ναυτιλία, o τουρισμός ή οι τράπεζες, αναζητούν προγράμματα με τη σχετική εξειδίκευση», τονίζει ο Δρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος, αντιπρύτανης και Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

«Η κρίση επιβάλλει πλέον στα στελέχη την ισχυροποίηση του βιογραφικού τους σημειώματος μέσω ενός μεταπτυχιακού. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι περισσότερες αγγελίες που δημοσιεύονται στα μεγάλα job sites το αναφέρουν ως επιθυμητό προσόν. Δεν έχει υπάρξει στροφή σε συγκεκριμένη ειδίκευση και οι εταιρείες δεν έχουν εκφράσει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Συνήθως αναφέρεται γενικά η επιθυμία κατοχής ενός μεταπτυχιακού τίτλου» εξηγεί ο Κώστας Στάμκος, Business Development Director του City Unity College.

Ο Γιώργος Ιωάννου, Διευθυντής του μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δηλώνει: «Η εργασιακή ανασφάλεια έχει επηρεάσει τους Έλληνες υποψηφίους για μεταπτυχιακά προγράμματα. Διστάζουν να επιβαρυνθούν το κόστος για την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων, ενώ και οι όροι εργασίας συνήθως δυσχεραίνουν σε σημαντικό βαθμό τον συνδυασμό εργασίας και σπουδών. Ως συνέπεια, οι υποψήφιοι πλέον κλίνουν περισσότερο σε brands που γνωρίζουν και εμπιστεύονται και επιλέγουν αυτά που προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στην πιο συμφέρουσα τιμή (value for money). Παρ’ όλα αυτά, τα ΜΒΑ παραμένουν δημοφιλής επιλογή. Πρόσφατη έρευνα του οργανισμού GMAC (2012-3) αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον των υποψηφίων για προγράμματα ΜΒΑ παραμένει σταθερό, όπως και η ζήτηση αποφοίτων ΜΒΑ που παρουσίασε αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο το 2013».

«H χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με διαφορετικούς τρόπους, με ορισμένες χώρες να επενδύσουν περισσότερο και άλλες, όπως η Ελλάδα κάνουν ριζικές περικοπές στις δαπάνες τους για εκπαίδευση» επισημαίνει η Δρ. Αλεξάνδρα Καώνη, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του New York College και συνεχίζει: «Ωστόσο, έρευνες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ έχουν αποδείξει ότι κατά τη περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να είναι άνεργοι, πολύ πιο πιθανό να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, και πιο πιθανό να έχουν υψηλότερα κέρδη, σε σύγκριση με τους λιγότερο μορφωμένους ομολόγους τους. Συνεπώς, η ζήτηση για τριτοβάθμια εκπαίδευση ανωτάτου επιπέδου εξακολουθεί να είναι ζωηρή, παρόλο που το κόστος της επένδυσης το αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο ο/η ίδιος/α ο εκπαιδευόμενος/η».

Master
Υπάρχουν πολλοί τύποι μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τον τρόπο εκπαίδευσης αλλά και ως προς το αντικείμενο. Γνωρίζοντας περισσότερα για αυτούς τους τύπους μαθημάτων, και τι μπορούν να σας προσφέρουν, θα σας βοηθήσει να κάνετε μια επιλογή που ταιριάζει με τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας σας και τα προσωπικά σας κίνητρα. Κάποιοι τίτλοι, χωρίς φυσικά να περιορίζονται σε αυτούς, είναι οι εξής:

 • MA (Master of Arts)
 • MBA (Master of Business Administration)
 • MEd (Master της εκπαίδευσης)
 • MPhil (Master of Philosophy)
 • MBS (Master of Business Studies)
 • MSc (Master of Science)

«Πρώτα σε προτίμηση έρχονται τα ΜΒΑ’s» υποστηρίζει ο Κ. Στάμκος. «Οι εργαζόμενοι έχουν πάψει να ζητούν Master’s τα οποία υπέρ εξειδικεύονται σε έναν μόνο τομέα (δηλαδή όλα σχεδόν τα επιμέρους μαθήματα τους αφορούν έναν τομέα) και προτιμούν ένα ΜΒΑ (του οποίου τα μαθήματα κορμού, δηλαδή τα περισσότερα, αφορούν όλο το φάσμα του business, ενώ της ειδίκευσης έναν συγκεκριμένο τομέα). Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι θωρακίζουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ενισχύοντας το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο και αποκτώντας γνώση ακόμα και σε τομείς στους οποίους δεν ειδικεύονται σήμερα» καταλήγει.

Ο Δρ. Ν. Μυλωνόπουλος εξηγεί: «Ανεξάρτητα εξειδίκευσης, την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση προσφέρουν τα προγράμματα που παρέχουν την καλύτερη εκπαίδευση. Έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα των καθηγητών και της διδασκαλίας. Κατά πόσο τα μαθήματα ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις. Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα σπουδών επιτυγχάνει τη σωστή αναλογία θεωρίας και πρακτικής, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να έχουν στέρεα γνωστικά θεμέλια και ταυτόχρονα να μπορούν να αντιμετωπίζουν σύνθετα πρακτικά προβλήματα με επιτυχία. Οι υπηρεσίες υποστήριξης από το γραφείο σταδιοδρομίας παίζουν καταλυτικό ρόλο».

«Οι εργαζόμενοι επιλέγουν προγράμματα τα οποία προσφέρουν αφενός τη δυνατότητα απόκτησης γνώσης και εξέλιξης των μεταφερόμενων δεξιοτήτων τους με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και αφετέρου ευελιξία σε επίπεδο ωρολογίου προγράμματος, έτσι ώστε να μην διαταράσσονται οι επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Ένα πρόγραμμα σπουδών που εξασφαλίζει την κλιμακωτή εξέλιξη δεξιοτήτων όπως αναλυτική ικανότητα, διαπολιτισμική επικοινωνία, ψηφιακή ικανότητα, επιχειρηματικότητα, κ.ά., παράλληλα με την ακαδημαϊκή γνώση, αποτελεί ισχυρό προσόν στο προφίλ του σημερινού εργαζόμενου.

Οι σχολές που ελκύουν περισσότερους φοιτητές τα τελευταία χρόνια είναι τα τμήματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης και Ψυχολογίας. Επίσης, τα τμήματα Επικοινωνίας λόγω της ανάπτυξης των πολλών και διαφορετικών μέσων, και Αγγλικής Φιλολογίας, λόγω των πολλών επαγγελματικών επιλογών, έχουν γίνει περιζήτητα» σύμφωνα με την Δρ. Αλ. Καώνη. Τη δημοφιλία των MBA προγραμμάτων τονίζει και ο Γ. Ιωάννου. Πιο συγκεκριμένα ο ίδιος δηλώνει: «Τα ΜΒΑ συνεχίζουν να αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ στελεχών με προηγούμενη και συνήθως πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, αλλά και ποικίλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, και η στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας αποτελούν βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία των ΜΒΑ από άλλα μεταπτυχιακά.

Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία, ιδιαίτερα των ΜΒΑ που βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των υποψήφιων φοιτητών, είναι οι καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία, η ευελιξία και η ποικιλία στις επιλογές που επιτρέπουν στον σπουδαστή να εξατομικεύσει το πρόγραμμα ανάλογα τον διαθέσιμο χρόνο του, τα ενδιαφέροντα, τους στόχους του κ.λπ., και συμβάλουν αποτελεσματικά στην επαγγελματική ανέλιξη του εργαζόμενου ή την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας».

Πλεονεκτήματα
Οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να αποτελούν μια εξαιρετική πνευματική ανταμοιβή ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αλλάξουν τη σταδιοδρομία και τις προοπτικές σας. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι δαπανηρή και δύσκολη υπόθεση και δεν παρέχεται κάποια εγγύηση για ραγδαία αύξηση των εσόδων σας. Γνωρίζοντας ποιες ερωτήσεις πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας πριν από τη λήψη μιας απόφασης, θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τις ενδεχόμενες ανταμοιβές.


Καριέρα
Τα οφέλη για τη σταδιοδρομία των μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να είναι τεράστια. Μπορεί να κάνουν τη διαφορά μεταξύ της πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη καριέρα ή όχι. Αλλά τα οφέλη είναι μερικές φορές ασαφή ή κάποιοι απόφοιτοι μεταπτυχιακών ανακαλύπτουν ότι δεν είναι αυτό που περιμένανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την απόδοση της επένδυσής σας σε μεταπτυχιακές σπουδές, αν κάποιος βασίσει την απόφασή του αποκλειστικά με γνώμονα τα οφέλη για την καριέρα ή τα ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να τεθεί εκτός αν υποκινείστε από προσωπικά και πνευματικά οφέλη. Αν ωστόσο, η καριέρα ή τα οικονομικά οφέλη είναι τα πιο σημαντικά για εσάς, φροντίστε να ερευνήσετε προσεκτικά τη σταδιοδρομία όσων κατέχουν έναν συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο πιθανό από τους κατόχους ενός πτυχίου να βρίσκονται χωρίς δουλειά έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους. Οι αρχικοί μισθοί για κατόχους μεταπτυχιακού είναι απίθανο να είναι υψηλότεροι από ό, τι για τους νέους πτυχιούχους, αλλά οι μακροπρόθεσμες προοπτικές σταδιοδρομίας μπορεί να βελτιωθούν για ορισμένους. Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που θα πληροί τις προϋποθέσεις για μια συγκεκριμένη σταδιοδρομία, τα οφέλη των μεταπτυχιακών σπουδών είναι σαφή. Η είσοδος σε κάποια επαγγέλματα, όπως η δικηγορία και η διδασκαλία απαιτεί περαιτέρω προσόντα σε πρωτογενή βαθμό, και ως εκ τούτου, ορισμένα από τα οφέλη αυτά είναι πιο μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο τίτλος από μόνος του θα προσφέρει την είσοδο σε μια καλή δουλειά. Όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα πρώτο πτυχίο, τα μεταπτυχιακά προσόντα από μόνα τους σπάνια αποτελούν ένα χρυσό εισιτήριο για μια λαμπρή σταδιοδρομία.

Πολλοί εργοδότες προσλαμβάνουν μεταπτυχιακούς φοιτητές για τα μεταπτυχιακά προγράμματα τους, αλλά δεν τους αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο από τους υποψηφίους που κατέχουν ένα πτυχίο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι μάλλον απίθανο να ωφελήσουν την καριέρα, εάν είναι απλά ένα μέσο για την αναβολή της εισόδου στην αγορά εργασίας. Είναι απίθανο να λύσουν την αβεβαιότητα του υποψηφίου για το τι επιθυμεί να κάνει σε βάθος χρόνου. Ούτε βέβαια αποτελούν έναν απλό ή εύκολο τρόπο να αναδειχθεί κάποιος σε πιο ελκυστικό υποψήφιο για τους εργοδότες . Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ξεκινήσει τις σπουδές του διδακτορικού τους με την πρόθεση να γίνουν ακαδημαϊκοί ερευνητές. Ωστόσο, οι στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότεροι κάτοχοι PhD προχωρούν σε άλλες σταδιοδρομίες και δεν παραμένουν στην ακαδημαϊκή έρευνα. Για πολλούς, αυτό είναι μια θετική απόφαση αλλά ο έντονος ανταγωνισμός για πολλές ακαδημαϊκές θέσεις μπορεί επίσης να αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα.

Οι εργοδότες μπορεί να είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις μεγάλες μεταβιβάσιμες δεξιότητες που στο πλαίσιο ενός διδακτορικού μπορεί να αναπτυχθούν και είναι σημαντικό για σας να το γνωρίζετε και να το διαχειρίζεστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εργασιακή εμπειρία, τη δικτύωση και άλλες τεχνικές για να αναγνωρίσετε τις ευκαιρίες και να κάνετε το βήμα προς έναν νέο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενώ μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα άμεσα οφέλη σε επίπεδο σταδιοδρομίας οι κάτοχοι μεταπτυχιακού που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες τους, να αυξήσουν την ωριμότητά τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τον εαυτό τους. Η επικοινωνία του τι έχει κάποιος κερδίσει μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία ίσως είναι το μυστικό για επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, μαθαίνοντας περισσότερα για τον εαυτό σας και πώς να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις. Και αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οι εργοδότες αναζητούν σε πιθανούς υπαλλήλους.

«Βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής συγκυρίας» εξηγεί ο Δρ. Ν. Μυλωνόπουλος «είναι οι περιορισμένες επιλογές εντός της χώρας και ο εντονότατος ανταγωνισμός για αυτές τις λίγες επιλογές. Όσοι επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό έχουν να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τέλος, πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται επιπλέον εφόδια για να μπορέσει καθένας να διακριθεί, να ξεχωρίσει. Προφανώς χρειάζονται επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για τον οποίο κάποιος επιλέγει μεταπτυχιακές σπουδές. Το κάνει για να θέσει σε πιο στέρεες βάσεις το επαγγελματικό του προφίλ, για να εντρυφήσει σε μια επαγγελματική ειδικότητα ή κλάδο, για να αποκτήσει σφαιρική αντίληψη και ώριμη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιδιώκει αυξημένη αυτοπεποίθηση έναντι του σύγχρονου ανταγωνισμού, βασισμένη σε ουσιαστικά εφόδια».

Πνευματικά οφέλη
Τα πνευματικά οφέλη των μεταπτυχιακών σπουδών εξαρτώνται από το αντικείμενο των σπουδών αλλά και τα ατομικά κίνητρα. Τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης θα σας δώσουν την άμεση γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Άλλα μαθήματα μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από πνευματικά οφέλη που είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστούν. Ωστόσο, ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά των μεταπτυχιακών σπουδών είναι ότι αξιώνονται μεγαλύτερη αυτονομία και πιο ισχυρά κίνητρα από ότι από τους φοιτητές. Αυτή η αυτονομία εδράζεται στις ικανότητες και τα πνευματικά οφέλη που οι σπουδαστές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εργοδότες θεωρούν ότι αναπτύσσονται μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Τη σε βάθος γνώση του αντικειμένου σπουδών,
 • την κριτική σκέψη,
 • την αυτοδιαχείριση / την ανεξαρτησία,
 • την ικανότητα διαχείρισης του φόρτου εργασίας,
 • τη δυνατότητα να προβαίνουν σε σωστές αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα,
 • την καινοτομία για την αντιμετώπιση ή την επίλυση προβλημάτων,
 • τις δεξιότητες διαχείρισης έργων,
 • τις ερευνητικές δεξιότητες.

Δεν είναι λίγοι οι σπουδαστές που θεωρούν ως ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη των μεταπτυχιακών σπουδών την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια κοινότητα από «ομοϊδεάτες», σε μια κοινότητα ανθρώπων που επίσης ενδιαφέρονται για τη μελέτη και την έρευνα. Αυτά τα ανεπίσημα δίκτυα προάγουν τη μάθηση και σε άλλα επίπεδα.

Προσωπικά οφέλη
Ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών υποκινούνται και από μια προσωπική επιθυμία να μάθουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από ένα θέμα που απολαμβάνουν. Η εγκυρότητα και η σημασία αυτών των κινήτρων δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες και χωρίς ισχυρά προσωπική κίνητρα να ελλοχεύει ο κίνδυνος της εγκατάλειψής τους. Πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα περιλαμβάνουν μια διατριβή ή μια εργασία που είναι σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου ευθύνη του κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Για αυτό και για πολλούς η όλη διαδικασία αποτελεί μια πηγή υπερηφάνειας και βοηθά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών αρκετοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου νιώθουν ότι έχουν αλλάξει από τις προσωπικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν . Επίσης, πολλές από τις αλλαγές αυτές εκτιμώνται από τους εργοδότες. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Την ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και το φόρτου εργασίας,
 • την ικανότητα να αναλάβει την ευθύνη για το έργο (π.χ. μιας διατριβής ή μιας διπλωματικής εργασίας) από την αρχή μέχρι το τέλος,
 • την ικανότητα να βλέπει ένα πρόβλημα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες και να εκτιμήσει διαφορετικές απόψεις,
 • την αυξημένη αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα,
 • τη δυνατότητα να απαντάει στην κριτική και να κρίνει εποικοδομητικά,
 • την επιμονή και την αποφασιστικότητα.

Κριτήρια επιλογής
Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές. Κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει οφέλη αλλά έχει και κάποιο κόστος. Μερικά από αυτά είναι εμφανή, άλλα λιγότερο προφανή, ή ίσως δεν είναι κάτι που έχετε φανταστεί. Μια σαφής κατανόηση του τι προσφέρουν οι μεταπτυχιακές σπουδές θα σας βάλουν σε μια καλή θέση ώστε να επιλέξετε με σύνεση. Εξερευνώντας ευρύ πεδίο της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής και μη επαγγελματικής κατάρτισης, μπορεί να είναι συναρπαστικό και ταυτόχρονα περίπλοκο αλλά θα είναι πάντα κάτι που αξίζει τον κόπο!

«Ο αριθμός των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι πολύ μεγάλος. Για τον λόγο αυτό είναι εύκολο για έναν υποψήφιο να χαθεί, αν δεν έχει δημιουργήσει μια προσωπική λίστα με τα χαρακτηριστικά που αναζητά σε ένα μεταπτυχιακό» εξηγεί ο Γ. Ιωάννου και συνεχίζει: «Σημαντικά κριτήρια που πρέπει να αξιολογούνται πριν την επιλογή ενός μεταπτυχιακού είναι η φήμη του προγράμματος, ο διεθνής προσανατολισμός του και η διεθνής του πιστοποίηση που συνδέονται άμεσα με τη διεθνή αναγνωρισιμότητά του, η γκάμα των μαθημάτων και επιλογών που προσφέρει, το ανθρώπινο δυναμικό του. Ιδίως στην περίοδο που διανύουμε, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, οι ευκαιρίες για επαγγελματική δικτύωση και οι προοπτικές των αποφοίτων είναι επίσης κριτήρια που χρειάζεται να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».

Για τα κριτήρια που πρέπει να αξιολογούν οι ενδιαφερόμενοι προτού επιλέξουν το μεταπτυχιακό που θα παρακολουθήσουν μίλησε και ο Κ. Στάμκος: «Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά την επιλογή ειδίκευσης όχι το τι γνωρίζουν σήμερα (επιλέγοντας ένα κοντινό στο πεδίο γνώσεων τους μεταπτυχιακό, άρα και μη διευρύνοντας το επιστημονικό τους πεδίο) ούτε το τι θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν σε μια ιδεατή εργασιακή πραγματικότητα (παίρνοντας μια ειδίκευση «πολυτελείας» που δεν αφορά την πραγματικότητα) αλλά το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις της αγοράς στα χρόνια που έρχονται».

Από την πλευρά της η Δρ. Αλ. Καώνη επισημαίνει: «Έρευνες του CEDEFOP δείχνουν ότι παρά το μεγάλο ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα στελεχών εξοπλισμένων με δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από την αγορά εργασίας. Οι εργοδότες δίνουν έμφαση σε ικανότητες επικοινωνίας, επιχειρηματικότητας, ομαδικής εργασίας, κριτικής σκέψης, χρήσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, γνώση ξένων γλωσσών, και διάθεσης για μάθηση, δεξιότητες, οι οποίες μέσω ενός σωστά οργανωμένου και σύγχρονου εκπαιδευτικού φορέα, με πολυπολιτισμικό περιβάλλον λειτουργίας που εξασφαλίζεται μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια στο εξωτερικό, μπορούν να αποκτηθούν ανεξάρτητα από το άμεσο αντικείμενο σπουδών».