Με την αγορά εργασίας να υιοθετεί όλο και περισσότερο ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αναφορικά με τα στελέχη που τη διαμορφώνουν, η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τείνει να θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας ή ακόμη και τη διατήρηση της από τα ενεργά στελέχη ενός οργανισμού.

Η αγορά εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις έχουν μεταβάλλει τα βασικά τους χαρακτηριστικά, με κυριότερο γνώρισμα την προσφορά εργασίας να διογκώνεται καθημερινά και την αντίστοιχη ζήτηση να μειώνεται αισθητά. Τα στελέχη οφείλουν, και πρέπει να εξελίσσονται συνεχώς, να αποκτούν καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες που είτε θα τους εντάξουν στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας είτε ακόμη και θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση μίας μακρόχρονης εργασιακής σχέσης στην εταιρεία όπου ήδη ανήκουν.

Η έννοια της Δια βίου μάθησης έχει αρχίσει να λαμβάνει ουσιαστικό περιεχόμενο στη σημερινή εποχή καθώς ο ανταγωνισμός όχι μόνο σε ατομικό αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο τείνει να διαμορφώνει σιωπηρά νέους κανόνες, με βασική προτεραιότητα όλων των πλευρών τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ανάπτυξης τόσο για τα στελέχη όσο και για τις ίδιες τις εταιρείες. Άλλωστε η ίδια η αγορά εργασίας αποδεικνύει ότι και στις μέρες μας οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση.

Επίπεδο εκπαίδευσης και ανεργία
Η αυξημένη ανεργία που χαρακτηρίζει τη χώρα μας αποτελεί και το σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης των κανόνων που διέπουν άτυπα την αγορά εργασίας. Επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο τους νεοεισερχόμενους στην αγορά όσο και τα στελέχη που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ η ανεργία διαμορφώθηκε στο 27,6% τον Μάιο.

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ παραμένει υπερδιπλάσιο της ανεργίας που καταγράφεται στην ευρωζώνη ως συνέπεια της ύφεσης που έχει εισέλθει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πώς όμως επηρεάζονται τα στελέχη ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής τους; Την απάντηση δίνει η πρόσφατη μελέτη της ICAP Group για την απασχόληση και την ανεργία σύμφωνα με στοιχεία που άντλησε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Εξετάζοντας τις μεταβολές της απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπεδο φαίνεται ότι οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πλήττονται λιγότερο από την κρίση, ενώ σε δεινή θέση βρίσκονται όσοι έχουν απολυτήριο Δημοτικού, κυρίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 (πίνακας). Για το λόγο αυτό τόσο οι νεοεισερχόμενοι όσο και τα υφιστάμενα στελέχη του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού αναζητούν τρόπο θωράκισής τους από την ανεργία κάτι που φαίνεται να βρίσκουν στην εκπαίδευση και στα εχέγγυα που αυτή φαίνεται να τους παρέχει.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αυξημένη ζήτηση των μεταπτυχιακών σπουδών. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες επιθυμούν τα στελέχη τους να έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, ως τυπική απόδειξη εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων. Τι ορίζεται όμως ως μεταπτυχιακές σπουδές και ποια τα βασικά τους γνωρίσματα;

Με τον όρο μεταπτυχιακές σπουδές εννοούνται προγράμματα εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που παρουσιάζεται ενδιαφέρον. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master), ενώ βασικές τους διακρίσεις είναι: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LLM), Master of Philosophy (MPhil), Master in Education (Med), Master of Research (MRes), Postgraduate Diplomas (PG Dip.) και Postgraduate Certificates (PG Cert.). Εκτός όμως από το πεδίο που θα επιλέξει κάποιος να λάβει κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο πρέπει να διαλέξει και ανάμεσα στα διάφορα ως προς τη διάρκεια και τον τρόπο διεξαγωγής τους προγράμματα. Μερικές από τις βασικές τους διακρίσεις είναι σε:

Πλήρους φοίτησης που αποτελούν full time προγράμματα και απευθύνονται κυρίως σε άτομα που δεν εργάζονται και part time προγράμματα τα οποία επιτρέπουν στα στελέχη να εργάζονται και να παρακολουθούν ταυτόχρονα μαθήματα. Εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, οι οποίες είναι αρκετά διαδεδομένες.

Σύμφωνα με τον Κώστα Στάμκο, Business Development Director του City Unity College «Οι εργαζόμενοι λόγω φόρτου εργασίας, αλλά και οι φοιτητές από την επαρχία που αδυνατούν να αλλάξουν τόπο διαμονής, επιλέγουν συχνά είτε την πλήρως εξ αποστάσεως φοίτηση, είτε τη συνδυαστική φοίτηση, δηλαδή ένα μέρος της εξ αποστάσεως και προσέλευση στην αίθουσα τις λοιπές ημέρες και ώρες που μπορούν».

«Καθένας που επιλέγει ένα μεταπτυχιακό, το κάνει όχι για να αποσπάσει ένα συγκεκριμένο σύνολο γνώσεων αλλά για να ενταχθεί και να μετάσχει σε μια επαγγελματική κοινότητα που εφαρμόζει και προασπίζει τεχνικές γνώσεις και κυρίως, αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς» αναφέρει ο Δρ. Νικόλαος Α. Μυλωνόπουλος, Αντιπρύτανης και Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece και συνεχίζει: «Αυτό είναι σαφές σε επαγγέλματα που έχουν ισχυρή θεσμική παρουσία (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, λογιστές), αλλά ισχύει για κάθε επαγγελματική κατηγορία χωρίς εξαίρεση. Για το λόγο αυτό στα υψηλού επιπέδου προγράμματα, όπου εφαρμόζεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή ηλεκτρονική μάθηση για τις πιο τεχνικές γνώσεις, αυτή είναι πάντα μέρος ενός σύνθετου εκπαιδευτικού μοντέλου στο οποίο οι πρόσωπο-με- πρόσωπο εκπαιδευτικές μέθοδοι είναι εξαιρετικά σημαντικές (blended learning)» καταλήγει ο ίδιος.

Για το ίδιο θέμα η Δρ. Αλεξάνδρα Καώνη, Υποδιευθύντρια του New York College αναφέρει «Υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται on-line ή με μικτή φοίτηση, τα οποία συνδυάζουν τεχνικές διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και παρακολούθηση στην τάξη. Αλλά ακόμα και για τους υποψηφίους που μαθαίνουν καλύτερα με το παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας σε τάξη, υπάρχουν προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων χωρίς την απαίτηση της καθημερινής πρόσβασης στον τόπο διδασκαλίας» καταλήγει η ίδια.

Σύμφωνα με τον Χάρη Δασκαλάκη, Εκτελεστικό Διευθυντή του ΒCA- Oικονομικό Κολλέγιο Αθηνών Α.Ε. «Η εκπαιδευτική φιλοσοφία μας, είναι η διδασκαλία σε ολιγομελή τμήματα, δεδομένου ότι αποδεδειγμένα οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν τα μέγιστα από τους καθηγητές τους, οι οποίοι είτε είναι ερευνητές, είτε στελέχη πολυεθνικών και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων» αναφέρει και συνεχίζει: «Επίσης, με τη χρήση του I learn, της εσωτερικής πλατφόρμας διαδραστικής μάθησης, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε όλο το ακαδημαϊκό υλικό που αναρτούν οι καθηγητές τους σε καθημερινή βάση».


Μεταπτυχιακοί τίτλοι και νέοι
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι νέοι απόφοιτοι των πανεπιστημίων δεν είναι σε θέση με το που ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να αναλάβουν καθήκοντα σε μία δουλειά βασιζόμενοι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν στη σχολή τους. Μία περίοδος πρακτικής άσκησης που να εκθέτει το νέο απόφοιτο σε κάποιο περιβάλλον εργασίας θεωρείται αναγκαίο. Εκτός όμως από αυτό έχει παρατηρηθεί κάποια ασυνέχεια μεταξύ της απόκτησης πτυχίου και στην επιτυχή εισαγωγή στην αγορά εργασίας, με τους νέους να αποτελούν την ομάδα που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία.

Επιπρόσθετα, σταδιακά φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία τάση η οποία δημιουργεί σταθερά ένα δεύτερο κύκλο σπουδών. Οι προπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον τον πρώτο κύκλο, με την εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες ενός εύλογου εύρους μαθημάτων.

Πάνω από τον πρώτο αυτό κύκλο, έχει ήδη συγκροτηθεί και συνεχώς ενισχύεται ένας δεύτερος κύκλος σπουδών που δεν είναι άλλος από τα μεταπτυχιακά προγράμματα και στόχο έχουν την εξειδίκευση των υποψηφίων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους για τους νέους απόφοιτους σχεδόν επιβάλλεται η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για να μπορέσουν αν εισέλθουν με περισσότερο αξιόλογα εφόδια στο στίβο της εργασίας.

Σπουδές και στελέχη
Εκτός από τους νέους απόφοιτους που επιδιώκουν την απόκτηση κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και τα ενεργά στελέχη της αγοράς επιθυμούν την παρακολούθησή τους για διαφορετικούς λόγους. Κάποιο στέλεχος ξεκινάει να εισέλθει στο χώρο των μεταπτυχιακών σπουδών με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερης εξειδίκευσης, τη βελτίωση των επαγγελματικών του προοπτικών και τη βελτίωση του γνωστικού του αντικειμένου, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός και αυτός, όχι μόνο στην εταιρεία για την οποία εργάζεται αλλά και σε ολόκληρη την αγορά. Η αγάπη του για την επιστήμη ίσως είναι ένα ακόμη επιπρόσθετο κίνητρο με συναισθηματικό υπόβαθρο αφού η απόδοση της επένδυσης στη συνεχόμενη εκπαίδευσή εμπεριέχει και ψυχική ανάταση του ίδιου του ατόμου.

«Ενώ θα περίμενε κανείς πως οι εργαζόμενοι θα επέλεγαν στην πλειοψηφία τους ειδίκευση σχετική με το σημερινό αντικείμενο της δουλειάς τους, συνήθως μας εκπλήσσουν, αποφασίζοντας να πραγματοποιήσουν ένα παλιότερο όνειρο τους και να σπουδάσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν, ακόμα και αν δεν έχει κάποια σχέση με το προηγούμενο εκπαιδευτικό ιστορικό τους» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κ. Στάμκος. Στην ερώτηση ποια εκπαιδευτικά προγράμματα-σεμινάρια έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στα στελέχη ο Δημήτρης Λώλης, Διευθύνων Σύμβουλος της OTEAcademy αναφέρει «Βασικό μέλημα των εργαζόμενων -στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε και ενώ οι θέσεις εργασίας μειώνονται μέρα με τη μέρα- είναι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Σε ένα περιβάλλον όπου η διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία ορίζει τον τρόπο που δουλεύουμε και επικοινωνούμε, η επικαιροποίηση “τεχνολογικών” γνώσεων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κανείς ανταγωνιστικός. Γι’αυτό και οι περισσότεροι εργαζόμενοι, δίνουν έμφαση σε προγράμματα δεξιοτήτων Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης» και συνεχίζει: «Όπως αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα που διεξήγαμε σε ανέργους που παρακολούθησαν προγράμματα δεξιοτήτων Η/Υ επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ, πάνω από το 70% των συμμετεχόντων, δήλωσαν ότι επέλεξαν αυτά τα προγράμματα γιατί πιστεύαν ότι θα τους βοηθήσουν να βρουν δουλειά» καταλήγει ο ίδιος.

«Οι εργαζόμενοι επιλέγουν προγράμματα τα οποία προσφέρουν αφενός τη δυνατότητα απόκτησης γνώσης και εξέλιξης των μεταφερόμενων δεξιοτήτων τους με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, και αφετέρου ευελιξία σε επίπεδο ωρολογίου προγράμματος, έτσι ώστε να μην διαταράσσονται οι επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις» υποστηρίζει η Δρ Α. Καώνη και συνεχίζει: «Ένα πρόγραμμα σπουδών που εξασφαλίζει τη κλιμακωτή εξέλιξη δεξιοτήτων όπως αναλυτική ικανότητα, διαπολιτισμική επικοινωνία, ψηφιακή ικανότητα, επιχειρηματικότητα κ.ά., παράλληλα με την ακαδημαϊκή γνώση, αποτελεί ισχυρό προσόν στο προφίλ του σημερινού εργαζόμενου».

Σύμφωνα με τον Χ. Δασκαλάκη «τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μία σαφή στροφή στη ζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία, το ξενοδοχειακό μάνατζμεντ, καθώς και ειδικότητες που σχετίζονται με την επιστήμη των υπολογιστών και του digital marketing» καταλήγει ο ίδιος.

«Για ένα στέλεχος επιχειρήσεων με κάποια χρόνια προϋπηρεσίας, το ιδανικό πρόγραμμα σπουδών είναι το MBA. Σε κάθε τομέα απασχόλησης και κλάδο της οικονομίας, με την πάροδο του χρόνου και την πρόοδο του εργαζόμενου αυξάνονται οι αρμοδιότητες οι οποίες απαιτούν ευρύτητα γνώσεων και δεξιοτήτων στη διοίκηση» επισημαίνει ο Δρ Ν. Μυλωνόπουλος και συνεχίζει «Η επιτυχία στην εργασία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητα του εργαζόμενου να ηγείται, να συντονίζει ομάδες, να σχεδιάζει σε μακροχρόνιο ορίζοντα, να ασκεί αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με επαγγελματίες οποιασδήποτε ειδικότητας. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή ενός ΜΒΑ».

Έρευνες και τάσεις
Ένα ισχυρό κίνητρο για την επιλογή κάποιου στελέχους να εισέλθει στον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών είναι και η τάση που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με την πρόθεση πρόσληψης και την ανάγκη διατήρησης ατόμων με τις συγκεκριμένες σπουδές. Φαίνεται ότι οι εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζουν ελαφρώς πιο θετικές προοπτικές στο θέμα των προσλήψεων για το τρέχον έτος σε σχέση με το 2012. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ετήσια έρευνα «2012 Year-End Poll of Employers» του Graduate Management Admission Council (GMAC) οι κάτοχοι MBAs και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών θα συνεχίσουν και φέτος να βλέπουν βελτίωση στα ποσοστά απασχόλησής τους, καθώς οι θέσεις εργασίας αναμένεται να αυξηθούν.

Ένας ουσιαστικός λόγος που συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι οι εταιρείες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση πλέον στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και ο πιο άμεσος τρόπος είναι με το να εντάσσουν στους κόλπους τους εξειδικευμένα στελέχη τα οποία φέρουν την πιο πρόσφατη ακαδημαϊκή γνώση και νέες τεχνικές απαραίτητες για την εξέλιξή τους. Ο ισχυρός ανταγωνισμός λειτουργεί ως σύμμαχος για τα καταρτιζόμενα στελέχη με τη ζήτησή τους να μην επηρεάζεται τόσο όσο στις υπόλοιπες ομάδες.

Επιπρόσθετα, περισσότερο από το 50% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα δήλωσαν ότι οι οργανωτικοί τους στόχοι σχετίζονται περισσότερο με την προώθηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών και την επέκταση της πελατειακής τους βάσης. Μερικά ακόμη στοιχεία που φέρνει στο φως η έρευνα είναι ότι το 76% των εργοδοτών αναμένει να προσλάβει αποφοίτους MBA (από 69% που ήταν το 2012), το 40% προτίθενται να προσλάβουν αποφοίτους Master of Accounting (από 32% τον προηγούμενο χρόνο), το 39% σχεδιάζει την πρόσληψη υποψηφίων Master of Finance (από 32% το 2012), και το 46% σκοπεύει να προσλάβει αποφοίτους άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Αναφορικά με το μισθολογικό καθεστώς περίπου 1 στις 8 εταιρείες σχεδιάζει να αυξήσει το μέσο ετήσιο μισθολογικό επίπεδο πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού για τους κατόχους MBA, Master of Finance αλλά και τα στελέχη με εργασιακή εμπειρία, ενώ περίπου 2 στους 5 εργοδότες θα κρατήσουν τους βασικούς μισθούς για όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους ίδιους με το 2012.

Μία ακόμη έρευνα στον τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών, αυτή τη φορά από το περιοδικό Forbes, φέρνει στο φως τις τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο πεδίο βασιζόμενη σε στοιχεία που άντλησε από το δικτυακό τόπο payscale.com και τη βάση δεδομένων Bureau of Labor Statistics. Σύμφωνα με αυτή μερικά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρουσιάζουν θετικές προοπτικές (ως προς την απασχόληση και το επίπεδο των αμοιβών) είναι: Master information systems με την αναμενόμενη απασχόληση να παρουσιάζει αύξηση 30%, Master physics (με αντίστοιχη αύξηση 22%), Master in Physician Assistant Studies (με + 30%), Master Computer Science (με +21,3%), Master Electrical Engineering (+18%) και Master Finance (+18,6%).

Τομείς δραστηριοποίησης
Στο πλαίσιο μίας παγκοσμιοποιημένης αγοράς που καθορίζεται από αλλαγές στην τεχνολογία, στις θεωρίες ανάλυσης που χρησιμοποιούνται και στον τρόπο που προσεγγίζονται οι διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικονομιών, η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί βασικό κομμάτι στη συμπλήρωση του παζλ. Το ήδη ενεργό ανθρώπινο δυναμικό που επιλέγει να εισέλθει στον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών έχει λάβει την απόφαση να κάνει ένα επιπρόσθετο βήμα προς την εξειδίκευση και την προσωπική του ανάπτυξη.

Στην ελληνική αγορά οι τομείς από τους οποίους προέρχονται αυτοί οι «αποφασισμένοι» μεταπτυχιακοί φοιτητές ποικίλουν ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της εταιρείας που επιλέγει να τους τα προσφέρει. Σύμφωνα με τον Κ. Στάμκο τα στελέχη που επιλέγουν να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προέρχονται από όλο το φάσμα των τομέων του σύγχρονου business, ιδιωτικού αλλά και δημοσίου τομέα, ενώ καλύπτουν όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Η Δρ Α. Καώνη αναφέρει σχετικά «Το αντικείμενο σπουδών ποικίλει και περιλαμβάνει παραδοσιακά ελκυστικές ειδικότητες όπως το MBA, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά και Πληροφορική, ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στη τοπική αγορά εργασίας όπως Τουρισμός, καθώς και ανθρωπιστικές επιστήμες όπως Ψυχολογία ή Εκπαίδευση». «Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, απευθύνονται σε εργαζομένους όλων των κλάδων» αναφέρει ο Χ. Δασκαλάκης και συνεχίζει: «Όπως και στο εξωτερικό, πέραν πολύ συγκεκριμένων ειδικοτήτων που χρειάζονται πρότερη ακαδημαϊκή γνώση, όπως η ιατρική και οι περισσότερες θετικές επιστήμες, τα μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων και ναυτιλιακών, απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους η οποίοι θέλουν να εντρυφήσουν στην τέχνη της διοίκησης επιχειρήσεων, είτε αυτές συναντώνται στην “ξηρά” είτε στη θάλασσα».

Σύμφωνα με τον Δρ Ν. Μυλωνόπουλο «όσοι επιλέγουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης (Masters) στην πλειοψηφία τους απασχολούνται στον αντίστοιχο κλάδο: χρηματοοικονομικά/τραπεζικά, νομικά, ναυτιλιακά, κ.λπ.». «Τα προγράμματα ΜΒΑ παρακολουθούν εργαζόμενοι από κάθε κλάδο και επαγγελματική ειδικότητα. Στα προγράμματα ΜΒΑ που προσφέρουμε, οι περισσότεροι είναι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. Ακολουθούν όσοι εργάζονται σε διάφορες διοικητικές θέσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ενδεικτικά, πολλοί είναι από το χώρο των υπηρεσιών (κυρίως τράπεζες), από το εμπόριο και τα καταναλωτικά αγαθά, το λιανεμπόριο, ενώ σημαντική είναι η εκπροσώπηση των βιομηχανικών κλάδων» καταλήγει ο ίδιος.


Case Study
Media Saturn Academy

Λάρα Κάλφα. Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Media Saturn

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητες του, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αναγνωρίζεται παγκόσμια ως ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή – με μια σειρά από οφέλη για τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους.

Η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης που αναπτύχθηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και οι συναφείς αρνητικές επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας, έχουν φέρει προστιθέμενο ενδιαφέρον στο θέμα της εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο εταιρικό όσο και σε εθνικό. Η Ελλάδα έχει πληγεί σοβαρά από την κρίση τα τελευταία χρόνια, και οι περισσότερες εταιρείες επικεντρώθηκαν σε τρόπους μείωσης του κόστους.

Συνήθως, κατά τη διάρκεια μίας τόσο σοβαρής συγκυρίας, από τους πρώτους προϋπολογισμούς που κόβονται, είναι ο προϋπολογισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Όχι όμως στην περίπτωση της Media Saturn. Η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της μέσω της Media Saturn Academy. Και η απόφαση αυτή αποδείχθηκε ευεργετική.

Η ακαδημία αυτή μας προσφέρει μία σειρά γνώσεων απαραίτητων για την απόδοση των ανθρώπων μας σήμερα αλλά και την ανάπτυξης τους «αύριο». Ο πρώτος στόχος μας είναι οι άνθρωποι να γίνουν οι experts στον τομέα τους. Πέρα από αυτό όμως θέλουμε να βοηθήσουμε τον κάθε ένα από εμάς, με ένα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης, ώστε εάν δοθούν ευκαιρίες ανάπτυξης «αύριο» να μπορέσουν οι άνθρωποι μας να τις διεκδικήσουν. Άρα η ακαδημία μας δεν κοιτά την εκπαίδευση με στόχο μόνο το «τώρα» αλλά επενδύει υποστηρίζοντας το «αύριο».

Η ακαδημία μας έχει δημιουργηθεί από εμάς στην Ελλάδα και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα γνώσεων. Είναι οργανωμένη σε τέσσερις (4) βασικούς «πυλώνες» μάθησης:

1. Basics
Σε αυτήν την ενότητα αποκτώνται γνώσεις απαραίτητες σε κάθε επίπεδο και θέση της οργάνωσης, που δεν έχουν να κάνουν με «εξειδίκευση». Κάτω από τον τίτλο Basics θα βρει κάποιος γνώσεις που αφορούν στην κουλτούρα της εταιρείας, στη φιλοσοφία της, μαθήματα Wellness καθώς και Health and safety, ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές – μεταξύ άλλων.

2. Sales College
Η ενότητα αυτή καλύπτει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για κάποιον ώστε να καταφέρει να πουλήσει – είτε αυτές αφορούν σε γνώση προϊόντων είτε σε δεξιότητες πώλησης και εξυπηρέτησης πελάτη.

3. Managerial Skills
Η λίστα των μαθημάτων αυτών συνεχώς ανανεώνεται ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στην αγορά. Αυτό που μπορεί να περιμένει κάποιος σε αυτήν τη σειρά μαθημάτων είναι γνώσεις απαραίτητες για τη διοίκηση ομάδων όπως project management, time management, διαπραγματεύσεις κ.ά.

4. Leadership Skills
Για θέματα που αφορούν σε ηγεσία οι άνθρωποι μας συμμετέχουν σε workshops με στόχο να ανανεώνουν συνεχώς τις δεξιότητες τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους σαν ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια του 2012 η εταιρεία μας αφιέρωσε τουλάχιστον 4 ημέρες εκπαίδευσης στον κάθε υπάλληλο της. Τα χρήματα που επενδύθηκαν για τον κάθε ένα μας για εκπαίδευση ήταν κατά μέσο όρο τουλάχιστον άλλος ένας (1) μισθός. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά τόσο στο ηθικό των ανθρώπων μας όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Εν κατακλείδι είχαμε ένα ευρύτερο φάσμα in house δεξιοτήτων και ικανοτήτων, εργαζομένους με περαιτέρω προσαρμοστικότητα, εργαζομένους πολλαπλής ειδίκευσης, υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας καθώς και δυνατότητες για την ανάπτυξη νέων μεθόδων εργασίας σαν συνέπεια των νέων γνώσεων. Και τα παραπάνω φάνηκαν και στα αποτελέσματα μας.

Μεγάλη σημαντικότητα στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αποτελούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για τη μάθηση στη Media Saturn Academy είναι 3:

1. Η βιβλιοθήκη του e-learning
Η Media Saturn πιστεύει πολύ στην εφαρμοσμένη στην εκπαίδευση τεχνολογία. Εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να μπορούν να εκπαιδεύονται, «just in time-just enough». Είτε από το γραφείο ή το κατάστημα, είτε από το σπίτι. Η βιβλιοθήκη μας περιέχει τίτλους μαθημάτων που έχουν δημιουργηθεί για προϊόντα και υπηρεσίες αποκλειστικά για εμάς. Μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας μπορούμε να πραγματοποιήσουμε webinars. Είμαστε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε σεμινάρια με «avatars» που στόχο έχουν να βοηθήσουν την πρακτική εφαρμογή των μαθημάτων. Και τέλος, εφαρμόζουμε πιλοτικά εκπαίδευση και μέσω των smart phones. Το interconnectivity των ανθρώπων μας θα είναι σύντομα γεγονός.

2. Η παραδοσιακή μέθοδο της αίθουσας, βασισμένη πάνω στη διαδραστικότητα
Φυσικά και η παραδοσιακή μέθοδος της αίθουσας έχει σημαντικό ρόλο στην ακαδημία μας. Όχι όμως με one way επικοινωνία, αλλά με «χώρο» για εργασία σε ομάδες και με πρακτικές εφαρμογές και

3. Η on the job εφαρμογή των δεξιοτήτων με τη μέθοδο του προσωπικού καθοδηγητή, δηλαδή του coach.
Πιστεύουμε ότι η καθοδήγηση στην εφαρμογή των νέο-αποκτηθέντων δεξιοτήτων είναι ίσως το βασικότερο κομμάτι στη διαδικασία της μάθησης. Οι γνώσεις ξεχνιούνται σε μεγάλο βαθμό σύντομα εάν δεν εφαρμοστούν άμεσα με τη βοήθεια ενός καθοδηγητή. Για αυτόν τον λόγο, σε κάθε σεμινάριο φροντίζουμε να υπάρχει αυτή η καθοδήγηση είτε πρόκειται για γνώσεις απαραίτητες στη σάλα πώλησης είτε για managerial και leadership skills.

Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης είναι αναμφισβήτητη. Ειδικά σε εμάς που ο πελάτης είναι στο κέντρο όλων των διαδικασιών, το να έχεις εκπαιδευμένους υπαλλήλους σου δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και είναι γεγονός πως η γνώση είναι επένδυση όχι μόνο για την εταιρεία αλλά και για τον υπάλληλο που έτσι «κτίζει» το βιογραφικό του και νιώθει έμπρακτα το ενδιαφέρον της εταιρείας όχι μόνο για το άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και για το μέλλον του. Και όταν οι άνθρωποί μας νιώθουν ότι νοιαζόμαστε για αυτούς δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό!