Oι σπουδές, τα τυπικά προσόντα και οι δεξιότητες αποτελούν ασπίδες θωράκισης απέναντι στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που βιώνουν οι σύγχρονοι οργανισμοί, τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την αξιολόγηση των εργαζομένων σε μια επιχείρηση.

Ο ανταγωνισμός στον εργασιακό στίβο, τα νέα δεδομένα που αλλάζουν το επιχειρηματικό τοπίο άρδην, η εξέλιξη της τεχνολογίας και ό,τι συνεπάγεται και γενικά οι απαιτήσεις του σύγχρονου μεταβαλλόμενου κόσμου, προτάσσουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης εν γένει για οργανισμούς και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές σπουδές, οποιαδήποτε κατεύθυνσης και μορφής, συνεχίζουν να αποτελούν μία ευκαιρία για τα στελέχη που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας έτσι ώστε να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο ή ακόμα και να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Διεθνή πανεπιστήμια μάλιστα σχεδιάζουν και προσφέρουν προγράμματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε όσους επιθυμούν να κάνουν «στροφή» στην καριέρα τους.

Μορφή επένδυσης αποτελεί η δια βίου μάθηση, για την οποία γίνεται όλο και πιο συχνά λόγος, τόσο για εκείνους που επιλέγουν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα, όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται. Από την πλευρά των εργαζομένων, η εκπαίδευση είναι μία προσωπική επένδυση και επιλογή, η οποία τους επιτρέπει να βελτιώσουν τα τυπικά και μη προσόντα τους, τις επαγγελματικές τους προοπτικές αλλά και να εξασφαλίσουν την απασχολησιμότητά τους στο παρόν και στο μέλλον. Αντίστοιχα, για τις επιχειρήσεις συνιστά μία σημαντική μορφή επένδυσης, η οποία εξασφαλίζει πιο ισχυρή δέσμευση και σύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με τον οργανισμό. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματικές σπουδές ενισχύουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των στελεχών που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στο να ανταποκριθεί η εταιρεία στις συνεχείς αλλαγές και αυξανόμενες απαιτήσεις του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού περιβάλλοντος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, υπογραμμίζει ότι «στην εποχή της Ψηφιακής Ανατροπής επειδή το παρόν είναι δραματικά διαφορετικό από το παρελθόν και φυσικά από το μέλλον, οι δεξιότητες που χρειάζονται οι Οργανισμοί και οι εταιρείες είναι εντελώς διαφορετικές, καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα εξελίσσονται και συχνά ανατρέπονται με αναπάντεχο τρόπο. Τα επιχειρηματικά στελέχη λοιπόν χρειάζονται δεξιότητες για συνεχή μάθηση σε περιβάλλοντα που είναι ευμετάβλητα και δύσκολα προβλέψιμα. Σύμφωνα με τον Alvin Toffler, ‘‘οι αγράμματοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξε-μάθουν και να ξανά-μάθουν’’. Η ανάγκη λοιπόν για συνεχή μάθηση με συστηματικό τρόπο επιτυγχάνεται πλέον τόσο μέσα από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, όσο και από νέες και καινοτόμες μορφές μάθησης (εκπαίδευση στελεχών, κύκλους μάθησης, ψηφιακή μάθηση, μελέτη, κ.ά.) που πάνω απ’ όλα μας βοηθούν να αναπτύξουμε μια στάση ζωής για δια βίου μάθηση».

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλο και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί προσφέρουν υποτροφίες σε νέους προκειμένου να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και σχεδιάζουν προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης -ακόμα και σε επίπεδο MBA- για μέρος ή και για το σύνολο των στελεχών τους. Έννοιες όπως το «reskilling» και το «upskilling», που αφορούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, αλλά και στη διατήρηση και ενίσχυση των υπαρχόντων, ώστε να παραμένουν επίκαιρες σε σχέση με τις ανάγκες τις αγοράς, αναδεικνύονται σε καταλυτικά στοιχεία έτσι ώστε οι υποψήφιοι/ εργαζόμενοι να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην επιχειρηματική σκηνή, ενώ συμβάλουν στη μείωση του χρόνου αναμονής σε περιόδους που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας. Κρίνεται όλο και πιο σημαντικό οι υποψήφιοι και οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν οι ίδιοι σε ποια σημεία χρειάζονται ανάπτυξη και να επιδιώξουν έτσι τη σχετική εκπαίδευσή τους.

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Διευθυντής ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, «τα στελέχη που αποφασίζουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, αναζητούν προγράμματα από μεγάλα και αναγνωρισμένα από την αγορά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν άμεσα οφέλη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα μια εσωτερική μετακίνηση/προαγωγή ή μια καλύτερη «μεταγραφή». Αυτού του είδους τα προγράμματα είναι όσα διατηρούν στενή σχέση με την αγορά εργασίας, παρακολουθώντας στενά τις επιστημονικές και επαγγελματικές εξελίξεις στον χώρο εφαρμογής τους και συνολικά συντελούν στην άμεση αξιοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσουν».

Αναμφίβολα, η εμπειρία και οι προσωπικές δεξιότητες διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με την ManpowerGroup, οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να καλλιεργηθούν οι κατάλληλες δεξιότητες για την προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησης αφορούν στην καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων με τον συνδυασμός της ευφυΐας, προσαρμοστικότητας, αντοχής και της εσωτερικής παρακίνησης να αποτελεί κινητήριο μοχλό, η ανάπτυξη ευμάθειας και δημιουργικής περιέργειας, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης και η συνεχής επαγρύπνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη μελέτη της Adecco «Inovantage – Απρίλιος 2019» εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα νέα μοντέλα εκπαίδευσης, την εξέλιξη του μοντέλου ταλέντων και τη φήμη των εταιρειών ως εργοδότες. Όπως αναφέρει η εν λόγω μελέτη, η εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή καλείται να αντιμετωπίσει μία ισχυρή αντίφαση: την ώρα που το «ταλέντο» εξελίσσεται ταχέως σε βασικό παράγοντα επιτυχίας, γίνεται ολοένα και πιο σπάνιος πόρος. Η Adecco εκτιμά ότι τα επόμενα 30 χρόνια η εκπαίδευση θα κυριαρχείται από τη χρήση της τεχνολογίας, με τη σύνδεση στο Διαδίκτυο να παίζει καταλυτικό ρόλο, καθώς θα επιτρέπει ζωντανά, συμμετοχικά, πολυκαναλικά μαθήματα, ενδυναμώνοντας την εξ αποστάσεως μάθηση. Επίσης, η συμμετοχή και η διάδραση με συναδέλφους, καθηγητές, εμπειρογνώμονες κ.ο.κ. θα είναι καθοριστικές, χωρίς να περιορίζονται στα όρια του φυσικού χώρου. Τέλος, προβλέπεται ότι τα μαθήματα σε μικρές ομάδες θα προτιμώνται έναντι των μεγάλων τυποποιημένων αιθουσών.

Η Αναστασία Δημητρίου, Διευθύντρια Ανάπτυξης, Universal Training αναφέρει ότι: «Στον χώρο του Business Studies πάντα επίκαιρα είναι τα Προγράμματα που σχετίζονται με το Sales και το Leadership. Και είναι απολύτως φυσιολογικό, αν αναλογιστεί κανείς πως ως αντικείμενα αυτά καθεαυτά αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Η ορθή καθοδήγηση από τον σωστό ηγέτη-leader και ο ικανός negotiator είναι αυτοί που δύνανται να φέρουν και το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι, για να μιλήσουμε σε αντιστοιχία Προγραμμάτων Μετεκπαίδευσης, το στέλεχος που επιθυμεί να ενισχύσει τις ηγετικές του ικανότητες μπορεί να παρακολουθήσει την Εκπαίδευση στο Life Coaching & Ηγεσία, ενώ ο επαγγελματίας εκείνος που δουλεύει στο νευραλγικό αντικείμενο των Πωλήσεων-Διαπραγματεύσεων έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί βιωματικά στο Sales & Negotiation Skills. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται».


AI, BLOCKCHAIN, DISRUPTION, PERFORMANCE LEADERSHIP
Αναφορικά με τους τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και προσφορά, ο Καθηγητής Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος, Διευθυντής ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Ε- ΜΒA), Πανεπιστήμιο Πειραιά, τονίζει ότι «οι τομείς που προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και υποστηρίζουν τα στελέχη να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας αλλά και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ειδικότερα στα αντικείμενα της διοίκησης, τα νέα μοντέλα διοίκησης, η εφαρμογή της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η διαχείρισή του, είναι τομείς με μεγάλη και αυξανόμενη ζήτηση. Τις τάσεις αυτές έρχεται να καλύψει και η αντίστοιχη προσφορά».

Μία ακόμα σημαντική παράμετρο παραθέτει η Α. Δημητρίου η οποία κάνει λόγο για το αντικείμενο της Πώλησης, το οποίο πρωτοστατεί στον χώρο των επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι «εύλογα προκύπτει πως τόσο από άποψη ζήτησης όσο και από άποψη προσφοράς το ενδιαφέρον μονοπωλεί το Sales. Ήταν, είναι και θα είναι στο επίκεντρο δεδομένου ότι παγιωμένα ανταποκρίνεται σε πολλές εργασιακές θέσεις. Αυτό δεν είναι βασικό ζητούμενο; Ακόμη και αν πρόκειται για entry-level θέση μια πιστοποίηση στο Sales & Negotiation δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα βιογραφικό που ποτέ δεν χάνει την αξία του».

Με την τεχνολογία, λοιπόν, σε ρόλο επιταχυντή σχετικά με τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο, είναι σημαντικότερο από ποτέ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια να είναι πρωτοπόροι ως προς τις τάσεις και την πρόοδο που συντελείται. Απώτερος σκοπός να προετοιμάσουν τους σπουδαστές με τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις που ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτεί.

Σύμφωνα με τον οργανισμό QS Quacquarelli Symonds, γνωστός για τη διεθνή λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων Quacquarelli Symonds (QS), μία από τις πιο σημαντικές λίστες στον κόσμο, στα εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών είναι ζωτικής σημασίας να ενταχθούν ενότητες που αφορούν στα εξής:

 • Τεχνητή Νοημοσύνη (AI):

Η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης συζητιέται όλο και περισσότερο και η επιρροή της δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι επιπτώσεις της θα μεγεθυνθούν την επόμενη δεκαετία, καθώς ο τομέας της μεταποίησης, το λιανεμπόριο, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η υγεία, ο κλάδος της ασφάλισης, της εκπαίδευσης αλλά και κάθε βιομηχανία καλούνται να μετασχηματίσουν τις βασικές τους οργανωτικές δομές και διαδικασίες προκειμένου να επωφεληθούν από τη μηχανική μάθηση (machine learning), αναφέρει χαρακτηριστικά το Harvard Business Review. «Η ‘’συμφόρηση’’ που έχει δημιουργηθεί αφορά πλέον στη διαχείριση, στην υλοποίηση και στην επιχειρηματική φαντασία». Στην πραγματικότητα, η κατανόηση του AI και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις αποτελεί αναγκαιότητα. Τα business schools οφείλουν να προσαρμοστούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να παρέχουν στους σπουδαστές τους σχετική κατάρτιση αλλά και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στο σύνολο της ανθρωπότητας.

 • Bitcoin & Blockchain:

Αν και οι έννοιες bitcoin και blockchain δεν είναι το ίδιο γνωστές σε όλους και ο βαθμός εξοικείωσης μεταβάλλεται, ωστόσο αποτελούν μία τάση η οποία δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο. Μάλιστα, από το 2014 ήδη, το Institute of Technology Sloan School of Management της Μασαχουσέτης προσφέρει αντίστοιχα μαθήματα και ταυτόχρονα, διεξάγει σχετική ακαδημαϊκή έρευνα. Παράλληλα, σχολές επιχειρήσεων όπως το Harvard Business School και το Wharton School της Πενσυλβάνια έχουν δημιουργήσει cryptocurrency συλλόγους για τους ενδιαφερόμενους μαθητές, ενώ, όπως αναφέρει ο οργανισμός QS Quacquarelli Symonds, τα Wharton και Stanford Graduate School of Business αναμένεται να προσφέρουν στοχευμένα μαθήματα σε bitcoin και blockchain.

 • Disruption:

Η απόδοση του όρου αυτού στα ελληνικά ως διαταραχή/αναστάτωση, προσεγγίζει το τι υποδηλώνει αν και δεν το αποτυπώνει ακριβώς. Για αυτό, άλλωστε, είθισται να γίνεται λόγος για disruption στις επιχειρήσεις και όχι για διαταραχή των λειτουργιών τους. Όπως και να έχει, όμως, τα business schools καλούνται να διδάξουν ένα νέο τρόπο σκέψης που πηγάζει από αυτή την -αφηρημένη και όχι τόσο συγκεκριμένη- έννοια και να προετοιμάσουν ανάλογα τα στελέχη και τους μελλοντικούς ηγέτες. Την ίδια στιγμή, ως εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να σκεφτούν πώς θα «διαταράξουν» το δικό τους πεδίο δράσης. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γίνουν άμεσοι κοινωνοί της γνώσης, πιο ανταγωνιστικοί και απαραίτητοι από ποτέ για όσους επιθυμούν την επαγγελματική τους ανέλιξη στον κόσμο της ηγεσίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει οι ίδιοι να ξεφύγουν από τις παραδοσιακές διαλέξεις και μορφές διδασκαλίας και να ενσωματώσουν νέους τρόπους εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, μπορούν να προσφέρουν προγράμματα με βάση το microlearning, δηλαδή μέσα από μία ευρεία γκάμα εργαλείων, όπως videos ή διαδραστικό digital περιεχόμενο, να δώσουν τη δυνατότητα στα στελέχη να κάνουν ένα γρήγορο μάθημα ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τον όγκο εργασίας τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Dan Cable, Professor of Organisational Behaviour στο London School of Economics, δίνει ακόμα μία οπτική ως προς την κατεύθυνση εστίασης των business schools. Ο ίδιος κάνει λόγο για το performance leadership το οποίο θα αντικαταστήσει την έννοια του performance management το οποίο αναφέρεται στο τι έχει γίνει στο παρελθόν και όχι τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Στην ουσία, ο D. Cable υποστηρίζει ότι είναι σημαντική η ανάπτυξη soft skills που θα επιτρέπει σε ηγέτες και στελέχη να εστιάζουν στο πώς θα συνεργάζονται, θα επικοινωνούν, θα βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις έτσι ώστε η επιχείρηση να παραμένει ανταγωνιστική. Στο ίδιο συνηγορούν και σχετικές έρευνες βάσει των οποίων οι εργοδότες οφείλουν να δίνουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα εκπαίδευσης επάνω σε ικανότητες όπως η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση του άγχους και η δημιουργική σκέψη. Χάρη στις τεχνικές δεξιότητες οι εργαζόμενοι βρίσκουν εργασία, αλλά τα soft skills τους βοηθούν να τη διατηρήσουν.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Ζάρκο, Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών Προγραμμάτων, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Alba Graduate Business School, The American College of Greece, «οι επιχειρηματικές σπουδές πρέπει να προσαρμοστούν σε εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα που μπορεί να διαφέρουν δραματικά από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις ως σήμερα. Παράδειγμα της παραπάνω τάσης είναι η εισαγωγή του Fintech στα προγράμματα σπουδών στη Χρηματοοικονομική και η χρήση της τεχνολογίας Block Chain ως μέσο ανασχεδιασμού του παγκόσμιου συστήματος τραπεζικών συναλλαγών. Πέρα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, η ψηφιακή ανατροπή επιφέρει επίσης σημαντικές αλλαγές στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων της αγοράς προσφέροντας στην επιχείρηση ισχυρά εργαλεία ανάλυσης. Μαθήματα όπως το Business Analytics, Digital Marketing, Market Metrics, βοηθούν τα στελέχη να διαχειριστούν μεγάλες βάσεις δεδομένων σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πέρα από την εξοικείωση και αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στην εργασιακή καθημερινότητα των στελεχών, εξίσου σημαντική προτεραιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να τους βοηθήσει στον μετασχηματισμό της επιχείρησης σε επίπεδο οργανισμού. Μαθήματα όπως το Digital Business Transformation Entrepreneurship, Simulation ERP games, Creativity and Innovation, προάγουν τη δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα και δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον».


ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Γίνεται αντιληπτό ότι παράγοντας επιτυχίας για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η όσο το δυνατόν περισσότερο επίκαιρη και εναρμονισμένη με το επιχειρηματικό τοπίο θεματολογία. Ταυτόχρονα, όμως, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στοιχεία όπως η ευελιξία παρακολούθησης και η χρήση της τεχνολογίας.

Ο Ι. Νικολάου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «επιτυχημένα προγράμματα σπουδών είναι όσα έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις νέες εργασιακές απαιτήσεις και ανάγκες, όπως για παράδειγμα στον ρόλο της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Ακόμη και προγράμματα που εστιάζουν στον ανθρώπινο παράγοντα, προκειμένου να είναι επιτυχημένα, θα πρέπει να εντάσσουν στην εκπαίδευση στελεχών νέες ικανότητες, όπως την αξιοποίηση της στατιστικής και της πληροφορικής, ή/και τον ρόλο της τεχνολογίας στις μεγάλες και μικρότερες οργανωσιακές αλλαγές».

Τα σημερινά στελέχη αξιολογούν θετικά και προσμετρούν στην επιλογή τους το κατά πόσο το περιεχόμενο ενός προγράμματος είναι επικαιροποιημένο, αν υπάρχει σωστή αναλογία μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής εφαρμογής, ποιες είναι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, η παρουσίαση case studies από «ανθρώπους» της αγοράς που θα συνδέσουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο με το business. Είναι καταλυτικής σημασίας τόσο οι εκπαιδευτές όσο και η ίδια η δομή του εκάστοτε προγράμματος να μπορεί να πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω τους συμμετέχοντες, παρακολουθώντας τις τρέχουσες τάσεις στη διδασκαλία και στις γνώσεις αλλά και να παρέχει τα εφόδια εκείνα που θα καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την προσαρμοστικότητα και την καινοτομία. Από την πλευρά του, ο Δ. Α. Γεωργακέλλος αναφέρει πως «τo κλειδί της επιτυχίας για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι να είναι ενημερωμένο, εξωστρεφές και προσαρμοσμένο όσο γίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων. Ενημερωμένο καθώς σήμερα οι εξελίξεις στο τομέα των επιχειρήσεων είναι ραγδαίες οπότε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να ενημερώνονται αντίστοιχα. Εξωστρεφές ώστε να διασφαλιστεί η άμεση σύνδεση με το κόσμο των επιχειρήσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Προσαρμοσμένο ώστε να εφοδιάζουν τα στελέχη με γνώσεις και ικανότητες που μπορούν να εφαρμόσουν την επόμενη μέρα στην επαγγελματική τους καθημερινότητα».

Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας επιτυχίας είναι το εκάστοτε πρόγραμμα να μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητα των στελεχών λαμβάνοντας υπόψη τις εργασιακές απαιτήσεις τους αλλά και τη σημασία της προσωπικής ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ;

«Πρόσφατες μελέτες (π.χ. Λάμπρου Ελένη, 2019) δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επενδύουν στην εκπαίδευση στελεχών αλλά όχι αρκετά. Για αυτό και διάφοροι φορείς (π.χ. ΣΕΒ) αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η έμφαση στην εκπαίδευση στελεχών δίνεται πλέον, σε επίπεδο επιχειρήσεων, στην προσπάθεια για βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών τους (upskilling), μιας και η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί άμεσα την ανάγκη για νέες δεξιότητες που δεν είναι ακόμα εύκολο να βρεθούν στην αγορά εργασίας (talent gap)».

  Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου,
  Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων, Alba Graduate Business School,
  The American College of Greece.

«Είναι πραγματικότητα ότι η οικονομική κρίση αλλά και η ανάγκη των επιχειρήσεων να μειώσουν τα κόστη τους και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές είχε επίδραση στην επένδυση των ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά στην εκπαίδευση των στελεχών τους. Παράλληλα όμως δημιουργήθηκε η ανάγκη για συνεχόμενη εκπαίδευση και για καλύτερα καταρτισμένα στελέχη. Υπάρχει επομένως μια στροφή από την ποσότητα στην ποιότητα. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα στελέχη στρέφονται πλέον όλο και περισσότερο προς αναγνωρίσιμα προγράμματα, με κύρος, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο σπουδών. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι στις συνεχείς εξελίξεις και μεταβολές, το καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει φορέα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα στελέχη αντίστοιχα κατανοούν ότι η συνεχής και δια βίου εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της προσωπικής τους ανάπτυξης. Παράλληλα όμως, αναζητούν και προγράμματα που μπορούν να συνδυαστούν με την επαγγελματική τους ζωή».

  Καθηγητής Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος,
  Διευθυντής ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Ε- ΜΒA),
  Πανεπιστήμιο Πειραιά

«Φυσικά και αποτελεί μέρος στρατηγικής, και μάλιστα συστηματικής! Τα τελευταία χρόνια τείνουν ολοένα και περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση τόσο τα στελέχη όσο και οι επιχειρήσεις ως σώμα. Έχει γίνει αντιληπτό πως η βέλτιστη δυνατή απόδοση των εργαζομένων μπορεί επιτευχθεί και να ενισχυθεί συνολικά μέσα από την εξειδίκευση. Εστιάζουν λοιπόν σε αυτό και το επιδιώκουν. Σημαντικό ρόλο εδώ έχουν παίξει και τα διεθνή πρότυπα καθώς έχουν μεγάλη ροπή σε όλες τις εκπαιδευτικές μετεκπαιδεύσεις. Ο λόγος εννοείται πως είναι το αποτέλεσμα, καλύτερα προϊόντα από την παραγωγή, πιο στοχευμένη επικοινωνία από τα τμήματα Marketing και σαφώς βελτιωμένες εικόνες εισόδων».

  Αναστασία Δημητρίου,
  Διευθύντρια Ανάπτυξης,
  Universal Training

«Η εκπαίδευση στελεχών θα πρέπει να αποτελεί μέρος της στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων. Και αποτελεί, ειδικά των μεγάλων. Σε διαφορετική περίπτωση ένας οργανισμός θα είναι σαν ακυβέρνητο καράβι. Χωρίς την κατάλληλη κατεύθυνση, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη από το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού, χωρίς την κατοχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για ανταπεξέλθει στις «φουρτούνες» της εργασιακής πραγματικότητας. Αυτή η ανάγκη έχει αναγνωριστεί σήμερα από τους περισσότερους οργανισμούς και τα περισσότερα στελέχη, γνωρίζοντας ότι οι γνώσεις που αποκτούν σήμερα θα είναι ξεπερασμένες σε μια δεκαετία, όπως δείχνουν οι περισσότερες σχετικές έρευνες».

  Ιωάννης Νικολάου,
  Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Διευθυντής ΜΠΣ
  στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού