Με την εμπειρία της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Ελλάδα, η ΓΕΠ ΑΕ αναπτύσσεται στον τομέα της εκπαίδευσης προσωπικού των επιχειρήσεων.

Καταρχήν εμπλούτισε το δυναμικό της με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό την υλοποίηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια, προχώρησε στις απαραίτητες επενδύσεις και προετοιμάστηκε μεθοδικά για να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, στους κρίσιμους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και ανάπτυξης.

Τα προγράμματά της συμπεριλαμβάνουν:

  • Management
  • Επικοινωνία
  • Διοίκηση προσωπικού
  • Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων
  • Πωλήσεις
  • Marketing
  • Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΕΠ ΑΕ αναλυτικά στο www.exypp.gr