Στο 2ο session, με θέμα «Megatrends shaping the new World of Work», του Future of Work Conference 2024 συμμετείχε ο Costin Tudor, CEO του Poudouleveis.gr, εξηγώντας το πώς οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μία κουλτούρα διαφάνειας, καθώς αυτή αποτελεί το κλειδί για το αυθεντικό employer branding και την εξασφάλιση της αφοσίωσης των εργαζομένων. Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο C. Tudor, το 83% όσων αναζητούν εργασία χρησιμοποιεί κριτικές εταιρειών για να αξιολογήσει έναν πιθανό εργοδότη, ενώ κατά μέσο όρο διαβάζει 6 κριτικές πριν σχηματίσει γνώμη.

Ταυτόχρονα, το 62% των υποψηφίων δήλωσε ότι ο μισθός είναι ο πιο βασικός παράγοντας για την αποδοχή ή την απόρριψη μιας προσφοράς εργασίας, ενώ το 93% θα συνυπολογίσει τα συνολικά οφέλη από μία θέση εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 30% των υποψηφίων δεν εμφανίζεται σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις ή δεν ανταποκρίνεται σε επόμενες προσπάθειες επικοινωνίας μετά από μια συνέντευξη, ενώ το 74% των εργοδοτών έχει προσλάβει το λάθος άτομο για μια θέση. Τα παραπάνω αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία του Employer Branding για τη μείωση του χρόνου και του κόστους πρόσληψης, καθώς και για την αύξηση του ποσοστού διατήρησης των εργαζομένων.

«Η διαφάνεια είναι το κλειδί για το Authentic Employer Branding και τη δέσμευση των εργαζομένων. Και ενώ πολλοί είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του Employer Branding, ίσως δε γνωρίζουν ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην αυθεντικότητα, η οποία συνίσταται από την ειλικρινή παρουσίαση της εταιρείας, τη συνέπεια, τη διαφάνεια, την ενδυνάμωση των εργαζομένων και τη δημιουργία μακροχρόνιων εργασιακών σχέσεων» τόνισε χαρακτηριστικά ο Costin Tudor.