Η Emirates Airline οργανώνει το Σάββατο 10 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο Metropolitan (Λ. Συγγρού 385) Ημέρα Καριέρας, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση των ελληνόφωνων μελών του πληρώματος.

Για τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν την ελληνική ιστοσελίδα της Emirates στο link www.emirates.com/gr. Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους online στο link: www.emiratesgroupcareers.com.