Ως Best Workplace™ for Women Hellas 2024 βραβεύτηκε η Campeόn Gaming από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, στην κατηγορία εταιρειών 50-250 εργαζόμενων.

«Ως εταιρεία με ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η διάκριση από έναν καταξιωμένο φορέα όπως το Great Place to Work® Hellas επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας προτεραιότητα, που είναι το βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον για όλους. Στην εποχή που οι έμφυλες ανισότητες στον χώρο της εργασίας εξακολουθούν να συνιστούν πρόκληση, οι πρωτοβουλίες της Campeόn Gaming ανοίγουν τον δρόμο για ευρύτερες μεταρρυθμίσεις και βήματα προόδου» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Μυγιάκη, Head of Human Capital & Corporate Communications.

Επισημαίνεται ότι το 50% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας αποτελείται από γυναίκες, το 33% εκ των οποίων καταλαμβάνει ανώτερες διοικητικές θέσεις.