Η SAP ανακοίνωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου SuccessConnect® event, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας διαχείρισης σχέσεων με τους υποψηφίους εργαζομένους (Candidate Relationship Management) των εταιρειών, ως μέρος των λύσεων SAP® SuccessFactors®.

Η διασφάλιση σχέσης συνεργασίας με τους πιο ικανούς εργαζομένους της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό που θέλει να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα του. Η λύση SAP SuccessFactors Recruiting, η οποία διαθέτει πλέον ενσωματωμένες δυνατότητες διαχείρισης σχέσεων με τους υποψηφίους εργαζομένους, βοηθάει τους υπεύθυνους προσλήψεων να προσελκύουν τους καταλληλότερους υποψηφίους για την εκάστοτε θέση, καθώς και να διαχειρίζονται τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και προσλήψεων με τον αποδοτικότερο τρόπο.

«Συνεχίζοντας τη στρατηγική μας που θέτει ως προτεραιότητα την ψηφιακή διάσταση της εταιρείας μας, και αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες στην επιστήμη των δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι φυσικό να είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την χρήση των νέων δεξιοτήτων διαχείρισης σχέσεων με τους υποψηφίους εργαζομένους μας, με στόχο να ενδυναμώσουμε, αλλά και να διευκολύνουμε τόσο τις τοπικές όσο και τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες στις διαδικασίες πρόσληψης της εταιρείας», δήλωσε ο Miodrag Perin, Senior Director, Corporate HR Strategy & Systems, Bertelsmann SE & Co. KGaA.