Στο πλαίσιο του 6ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, τo Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφοίτων, διοργανώνει στις 7 Μαΐου το 1ο Career Day για τους τελειόφοιτους και απόφοιτους του τμήματος στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Career Day με κάποιο εκπρόσωπό τους-recruiter, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Ιωάννη Νικολάου ([email protected]), Υπεύθυνο Επαγγελματικής Αποκατάστασης, μέχρι τις αρχές Απριλίου. Στη συνέχεια, θα τους αποσταλούν τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων, προκειμένου να επιλέξουν ποιους θέλουν να δουν από κοντά.