Στην Ελλάδα του σήμερα, μία χώρα που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και ένα ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, αρκετοί είναι αυτοί που κάνουν λόγο για μία κρίση που παρά τις αρνητικές της επιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για ευκαιρίες.

Ευκαιρία για εξέλιξη (προσωπική και επαγγελματική), για καινοτομία ακόμη και για ανάπτυξη σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν αξιοποιούνταν στο βαθμό που θα έπρεπε, ενώ κάλλιστα μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες της οικονομίας μας. Σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο όταν βρεθούμε μπροστά σε μία «ευκαιρία» ή ένα νέο δίλημμα που θα μας προβληματίσει ανοίγοντας μπροστά μας καινούργιες προοπτικές, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε το αντίστοιχο business plan, να εξετάσουμε το ρίσκο και τους εκ των πραγμάτων περιορισμούς που αντιμετωπίζουμε. Σημαντική προϋπόθεση είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα επιμέρους στοιχεία που επιδρούν στην τελική μας επιλογή, είναι απαλλαγμένα από συναισθηματικές δικλείδες ασφαλείας που συνήθως δημιουργούμε, βάσει των μέχρι πρότινος σταθερών πεποιθήσεών μας.

«Carpe diem» θα μας συμβούλευε ο Ρωμαίος ποιητής, Κόιντος Οράτιος Φλάκος ή αλλιώς «άδραξε την ημέρα» και πιο συγκεκριμένα την ευκαιρία! Πριν όμως από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης φροντίστε να απομονώσετε και να θέσετε σε νέες βάσεις τις παραμέτρους που επηρεάζουν με άμεσο τρόπο την κρίση σας. Διαμορφώστε εναλλακτικές σε περίπτωση που η επιλογή καταλήξει σε αποτυχία και στηρίξτε την τελική σας επιλογή. Άλλωστε, ακόμη κι αν μία επιλογή που κάνουμε αποδειχθεί λάθος, τουλάχιστον θα έχουμε κερδίσει την εμπειρία της διαδρομής.