Το βιβλίο Carrots and Sticks Don’t Work αναφέρεται στο engagement των ανθρώπων στο χώρο της εργασίας προσδίδοντας στην έννοια του σεβασμού μια θέση κυρίαρχη, σχεδόν...απόλυτη, για την επίτευξή του.

Με τον Paul Marciano, το συγγραφέα, επικοινωνούμε πολύ συχνά. Συζητούμε θέματα σχετικά με το βιβλίο και το RESPECT model, το οποίο ενέπνευσε ένα δικό μου σεμινάριο με θέμα το engagement, ενώ εκείνος δείχνει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίνει πόσο οι αρχές του βιβλίου συμβάλλουν στο executive coaching σ’ ένα περιβάλλον, όπως το ελληνικό. Στην πρώτη μας επικοινωνία μου είπε πως πιστεύει ότι η Ελλάδα χρειάζεται το RESPECT (model) κι εγώ συμφώνησα ότι σήμερα παρά ποτέ οι Έλληνες το έχουμε ανάγκη, όχι μόνο ως μοντέλο διοίκησης αλλά και ως έννοια (respect), εννοώντας τον παγκόσμιο σεβασμό.

Οι βασικοί λόγοι που προτείνω αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής:
– Βάζει σε σειρά τη θεωρία και την πράξη αναδεικνύοντας παρερμηνείες και αντιφάσεις.
– Διαχωρίζει τι είναι engagement και τι δεν είναι και παρουσιάζει εκτενώς πώς τα παραδοσιακά εργαλεία παρακίνησης (motivation) τραυματίζουν ή και καταστρέφουν το engagement.
– Αναλύει καθεμιά από τις περιοχές που ένας εργαζόμενος αισθάνεται σεβασμό ή έλλειψη σεβασμού (Organization-Leadership-Team Members-Work-Individual).
– Αποδεικνύει γιατί το RESPECT-model (Recognition-Empowerment-Supportive Feedback-Partnering-Expectations-Consideration-Trust) αποτελεί ένα λιτό και εύχρηστο μοντέλο.
– Βασίζεται στην έρευνα.

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον και την παγκόσμια συζήτηση γύρω από το engagement, η γνώση και η πληροφόρηση γύρω από το θέμα δεν έχει φέρει αποτελέσματα ανάλογα των προθέσεων και των προσπαθειών. Οι δυσκολίες ξεκινούν από τον ορισμό του engagement -στη χώρα μας ίσως από τη μετάφραση- και συνεχίζονται ως την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κι αυτό γιατί ένα ψυχολογικό οικοδόμημα συντίθεται από υποκειμενικές σκέψεις, συναισθήματα και πεποιθήσεις που δεν μπορούν να μετρηθούν εύκολα, τουλάχιστον άμεσα.

Στις περιπτώσεις που αυτό έχει επιτευχθεί κι έχουν εξαχθεί συμπεράσματα, η προβολή ή η «μεταμόσχευση» τους σε άλλους οργανισμούς παραμένει μια πρόκληση. Γι’ αυτό, η άποψή μου είναι ότι κάθε οργανισμός  θα πρέπει  να γίνει «engaged στο δικό του engagement» συνδυάζοντας την εσωτερική παρατήρηση με ερεθίσματα και γνώση, όπως αυτά του «Carrots & Sticks Don’t Work» που προσφέρουν αξία και είναι εφαρμόσιμα.

Paul Marciano, Ph.D
Εκδόσεις: Mc Graw Hill
Χρονολ. Έκδοσης: 2010
σελ: 227