Στο 25% ανέρχεται στην Ελλάδα η ανεργία των ενηλίκων (25 έως 64 ετών) με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Cedefop εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «Επιστροφή στη μάθηση, επιστροφή στην εργασία», το οποίο αναζητά τρόπους για την ικανοποίηση των αναγκών απασχόλησης ενηλίκων που έχουν χαμηλό επίπεδο προσόντων, με τη βοήθεια κατάλληλα στοχευμένων και ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο χώρο εργασίας. Περίπου 70,7 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ηλικίας 25 έως 64 ετών, χαρακτηρίζονται ως ενήλικες με χαμηλό επίπεδο προσόντων, δηλαδή ως απόφοιτοι, στην καλύτερη περίπτωση, του κατώτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ομάδα με τις δεξιότητες αυτές βιώνει τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη από το 2008. Πρόσφατη μελέτη του Cedefop αξιολογεί τα διαθέσιμα σήμερα προγράμματα κατάρτισης και προτείνει τη λήψη μέτρων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων μάθησης στο χώρο εργασίας μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο προσόντων.