Σύμφωνα με τα ευρήματα του συστήματος OVATE του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο αριθμός των αγγελιών για εύρεση ανθρώπινου δυναμικού που δημοσιεύτηκαν online μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του 2020, ήταν μειωμένος κατά 31% στην Ευρώπη και κατά 12% στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, βάσει των στοιχείων του Cedefop για το 9μηνο, ο αριθμός των online αγγελιών εργασίας στην Ελλάδα εξελίχθηκε ως εξής, αποτυπώνοντας και την πορεία της πανδημίας: Ιανουάριος +50%, Φεβρουάριος 0%, Μάρτιος +36%, Απρίλιος -47%, Μάιος -16%, Ιούνιος -13%, Ιούλιος +18%, Αύγουστος -54% και Σεπτέμβριος -50%, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Επίσης, ο τουρισμός παρουσίασε μείωση 35% στην online προσφορά εργασίας, ενώ στις αγγελίες που προέρχονταν από recruitment agencies, η μείωση ήταν της τάξεως του 41%.

Παράλληλα, αναφορικά με τις online αγγελίες, κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, πιο ανθεκτικοί αναδείχτηκαν οι επαγγελματίες πληροφορικής και επικοινωνιών (+152%), οι υπάλληλοι γραφείου (+117%), οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης καταναλωτών (+61%), οι μάνατζερ επιχειρήσεων (+58%), οι μάνατζερ παραγωγής (+46%), οι επιστήμονες (+22%) και οι μηχανικοί (+22%). Αντιθέτως, εκτός από τον τουρισμό, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχτηκαν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία (-49%), την υγεία (-47%), την παρασκευή τροφίμων – βοηθούς κουζίνας (-40%), την γεωργία – αλιεία – δασοκομία (-27%) και τις πωλήσεις (-25%).