Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης έχουν οι νέοι Ευρωπαίοι, που απέκτησαν σημαντικό μέρος των προσόντων τους από την επαγγελματική τους εκπαίδευση και κατάρτιση επί το έργον, δηλαδή πάνω στη δουλειά, σε σχέση με εκείνους οι οποίοι προέρχονται από τη γενική εκπαίδευση ή παρακολούθησαν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα κυρίως ή εξ ολοκλήρου στο σχολείο.

Αυτό επισήμανε ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), James Calleja, μιλώντας σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, μόλις μία στις τέσσερις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 εργαζόμενους εκπαιδεύει μαθητευόμενους. «Αν θέλουμε να προσφέρουμε σε περισσότερους νέους τη δυνατότητα ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στο θεσμό της μαθητείας, πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερες επιχειρήσεις, σε περισσότερες χώρες, να τους εκπαιδεύουν, κι όχι μόνο σε τομείς όπως αυτοί των τεχνιτών, όπου υπάρχουν παραδοσιακά μαθητευόμενοι, αλλά και σε κλάδους όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι πωλήσεις, οι υπηρεσίες υγείας ή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», σημείωσε ο J. Calleja.

Όπως τόνισε, ήδη, ο θεσμός της μαθητείας είναι μια δημοφιλής μορφή απόκτησης γνώσης από τον χώρο εργασίας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας εναλλακτική εκπαίδευση, σε σχέση με εκείνη που παρέχεται σε μια σχολή ή ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης. Η ευρωπαϊκή συμμαχία για τις μαθητείες, που εγκαινιάστηκε το 2013, έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και τους εκπροσώπους των νέων, προκειμένου ακριβώς να προωθηθούν τα σχήματα και οι πρωτοβουλίες μαθητείας σε όλη την Ευρώπη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός επίσης «υπογράμμισε την αξία αυτών των σχημάτων για την προώθηση της μετάβασης στην αγορά της εργασίας και την κινητοποίηση των νέων που δεν έχουν δουλειά». Όπως είπε, κουλτούρα αποδοχής του «μαθαίνω πράττοντας» πρέπει να οικοδομηθεί σε όλα τα επίπεδα του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων της Ευρώπης.