Το φως της δημοσιότητας είδαν τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας για την ελληνική πραγματικότητα που αφορούν την ευελιξία των Ηγετών και των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Διεθνούς Forum του CEO Clubs «Creating a Culture for Agile Leaders».

Μέσα από απαντήσεις περισσότερων από 100 Διευθύνοντες Συμβούλους & Προέδρους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τόσο πολυεθνικές όσο και ελληνικές, διαφαίνεται ποια είναι η στάση τους πάνω στην ηγετική και οργανωτική «ευκινησία», πώς ενσωματώνεται αυτή η στάση στην κουλτούρα των εταιρειών τους και, τελικά, πόσο ευκίνητες είναι οι εταιρείες τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.

Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:
• Οι δύσκολοι καιροί που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία δεν φαίνεται να επηρεάζουν τόσο τις εταιρείες των CEOs που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. Οι επιδόσεις τους είναι πολύ καλές σε σχέση με τα προηγούμενα 5 χρόνια.

• Σε ότι αφορά στις σημαντικότερες προκλήσεις των επόμενων 3 χρόνων, 3 θέματα κυριαρχούν: η πίεση για μείωση του λειτουργικού κόστους, ο ανταγωνισμός στις τιμές και η δυσκολία ανεύρεσης κεφαλαίου για ανάπτυξη (ποσοστό 58%, 49% και 39% του δείγματος αντίστοιχα).

• Θα ήταν αναμενόμενο, οι εταιρείες που έχουν καλές επιδόσεις να διαχειρίζονται τις αλλαγές καλά. Η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος είτε αντιδρά άμεσα (22%), είτε σχεδιάζει (50%), είτε ακόμα και προκαλεί (19%) τις αλλαγές.

• Οι CEOs αναγνωρίζουν τη σημασία της ευελιξίας και πιστεύουν ότι ο κύριος παράγων που την επηρεάζει είναι αυτός της ιδίας  ηγετικής ικανότητας. Το 67% του δείγματος θεωρεί ως #1 χαρακτηριστικό μιας ευέλικτης οργάνωσης τη γρήγορη λήψη αποφάσεων, ενώ το 92% του δείγματος θεωρεί ως κύριο παράγοντα οργανωτικής ευελιξίας την ηγεσία και το management.

• Όλοι οι CEOs του δείγματος πιστεύουν ότι οι δικοί τους οργανισμοί είναι ευέλικτοι, είτε πάρα πολύ (62%) είτε αρκετά (38%).

• Από την άλλη πλευρά, δεν αναδεικνύονται συγκεκριμένες τακτικές και πρακτικές για ενίσχυση της οργανωτικής ευκινησίας στις εταιρείες. Το 73% του δείγματος δεν έχει εγκατεστημένους μηχανισμούς 360 feedback, το 72% δεν έχει προγράμματα εκμάθησης και ανάπτυξης για οργανωτική ευκινησία, το 63% δεν συμπεριλαμβάνει την ευκινησία στο σύστημα αμοιβών και το 61% δεν παρέχει coaching πάνω στο θέμα.

• Σε ότι αφορά στις προκλήσεις του μέλλοντος για ενίσχυση της ευελιξίας, οι απαντήσεις είναι σαφείς και ξεκάθαρες: το 1/3 των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τα στελέχη είναι εγκλωβισμένα στα δικά τους «καβούκια», η ηγετική ευελιξία δεν αποτελεί πρότυπο και δεν προωθείται όσο πρέπει, τα ανώτατα στελέχη δεν «ισχυροποιούν» όσο πρέπει τους υφισταμένους τους και η καινοτόμα σκέψη δεν προωθείται και δεν ανταμείβεται όσο πρέπει.