Στη νέα μεγάλη διεθνή έρευνα της KPMG «Global CEO Outlook» οι επικεφαλής των εταιρειών ανά τον κόσμο προβλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα, με περιορισμένη ανάπτυξη, ωστόσο είναι αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουν με επιτυχία μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το 72% αυτών αισθάνεται ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι πιο κρίσιμα για την αγορά τους από ότι ήταν τα προηγούμενα 50 και ένας στους 4 εναποθέτει τις ελπίδες του για ανάπτυξη σε μια σημαντική μεταβολή του επιχειρησιακού τους μοντέλου. Παράλληλα, τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο είναι η αφοσίωση των πελατών τους (88%), η επίδραση της παγκόσμιας οικονομίας στην εταιρεία τους εάν ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπουν (88%) και τέλος, η έλλειψη χρόνου να σκεφτούν στρατηγικά τα μελλοντικά βήματα σε θέματα καινοτομίας (86%).

Τέλος, οι κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες των CEOs για τα επόμενα τρία χρόνια είναι: α) Να προάγουν την καινοτομία (21%), β) Να είναι περισσότερο πελατοκεντρικοί (19%), γ) Να εφαρμόζουν καινοτόμα τεχνολογία (18%), δ) Να κρατούν στον οργανισμό τα ταλαντούχα στελέχη (18%) και ε) Να ενισχύσουν την εταιρική τους εικόνα (17%). Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ετήσια έρευνα της KPMG έλαβαν μέρος περίπου 1 300 Διεθύνοντες Σύμβουλοι από 10 χώρες στον κόσμο.