Η Hellas EAP σε συνεργασία με το University of Indianapolis προσφέρουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα Certificate in Workplace Mediation.

Το πρόγραμμα Certificate in Workplace Mediation έχει σχεδιαστεί για στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες από διάφορους χώρους, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιχείρηση τους. Οι διαφωνίες, οι συγκρούσεις και η διαχείριση προκλήσεων που αφορούν στον ανθρώπινο παράγοντα είναι σύνηθες φαινόμενο σε κάθε εργασιακό χώρο σήμερα. Η ικανότητα εφαρμογής πρακτικών διαμεσολάβησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τα στελέχη των επιχειρήσεων, επιφέροντας θετικά αποτελέσματα, όπως βελτίωση εργασιακών σχέσεων, εξοικονόμηση χρόνου, διακράτηση στελεχών, μείωση του στρες, πρόληψη βίας και αποφυγή δικαστικής διαμάχης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Tηλ.: 210 32.39.908-9 (University of Indianapolis) ή 210 32.22.203 (Hellas EAP).