Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Life Coaching Course επιχειρεί να καλύψει ένα κενό της εκπαίδευσης, το οποίο αφορά στα θέματα της προσωπικής συμβουλευτικής.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πλήρες, αυτόνομο και ολοκληρωμένο και αναπτύχθηκε με στόχο την παροχή γνώσης σε ιδιαίτερα κρίσιμους, καθημερινούς, πρακτικούς και νευραλγικούς τομείς της ζωής. Η γνωριμία και η βελτίωση του εαυτού μας, η υλοποίηση των στόχων μας βάσει επιστημονικού σχεδίου και πρακτικών βημάτων και η ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων αυτοενίσχυσης και αυτοβελτίωσης, περιλαμβάνονται στα αντικείμενα του προγράμματος.

Προσφέρεται από την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων, την Ακαδημία Επίτευξης Στόχων και Αλλαγών και το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM / KEME με ακαδημαϊκούς υπεύθυνους τον Νίκο Σαπουντζή και την Μαρία Γούσιου. Είναι διάρκειας 80 ωρών (8 πρωινά Σαββάτου) και αρχίζει τον Μάρτιο στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ATHENS GSM/KEME (Αλεξανδρουπόλεως 10 – Θεσσαλονίκη).

Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στο πλαίσιο Workshop με θέμα «Η εργαλειοθήκη της ευτυχίας» που θα διεξαχθεί από τον Νίκο Σαπουντζή την Τετάρτη 2 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ATHENS GSM/KEME. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των διοργανωτών οργανισμών, το workshop θα προσφερθεί χωρίς κόστος συμμετοχής. Πληροφορίες 2310227119 και 2310794690.