Για την προστιθέμενη αξία του λογισμικού της Cezanne Software, τις πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις που προσφέρει, τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και φυσικά για το διακεκριμένο πελατολόγιό της, μιλάει στο HR PROFESSIONAL ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Κώστας Καδής.

HR Professional: Ποια ακριβώς είναι η αξία που προσθέτει η Cezanne Software σε επιχειρήσεις που υλοποιούν το λογισμικό της;

Κώστας Καδής: H Cezanne Software εδώ και 25 χρόνια δημιουργεί αποκλειστικά λύσεις λογισμικού που βοηθούν τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα, να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν το βασικότερό τους κεφάλαιο – τους ανθρώπους τους.

Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού της Cezanne είναι σήμερα ακόμα μεγαλύτερη καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι στο επίκεντρο όλων των αλλαγών που συντελούνται στις επιχειρήσεις λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Το λογισμικό της Cezanne, εκτός από την αυτονόητη μείωση του κόστους, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, έχει ουσιαστικό ρόλο στο να βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους ταλαντούχους εργαζόμενους που έχουν στο δυναμικό τους από τους οποίους πιθανώς να προέλθουν οι αυριανοί ηγέτες τους.

HR Professional: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί μία επιχείρηση για να προχωρήσει στην υλοποίηση λογισμικού για το ανθρώπινο δυναμικό;

Κώστας Καδής: Σίγουρα θα πρέπει η διοίκηση της επιχείρησης να έχει το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτη προτεραιότητα. Αυτό διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι πόροι αλλά και η θέληση να προχωρήσει η επιχείρηση στο επόμενο βήμα, δηλαδή να υλοποιήσει ένα λογισμικό που θα τη βοηθήσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις πληροφορίες και διαδικασίες για το ανθρώπινο δυναμικό της. Η Cezanne έχει τη δυνατότητα να καλύψει και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρότερες – ειδικά οι τελευταίες μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις καλύτερες πρακτικές που ενσωματώνει το λογισμικό μας ώστε να το υλοποιήσουν με χαμηλό συγκριτικά κόστος.

HR Professional: Ποιοι είναι οι πελάτες της Cezanne Software;

Κώστας Καδής: Η Cezanne έχει περισσότερους από 700 πελάτες διεθνώς ενώ στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιούν το λογισμικό Cezanne Connect HCM πελάτες όπως η Τράπεζα Πειραιώς, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Interamerican, τα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, η PricewaterhouseCoopers, η Thenamaris, η Estee Lauder, η BMW Hellas, το Intercontinental, η ING Ασφαλιστική, η DIAGEO, η Forthnet Group κ.ά.


HR Professional: Ποιες λειτουργίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να υποστηρίξει το λογισμικό της Cezanne Software;

Κώστας Καδής: Το λογισμικό της Cezanne Software είναι ένα 100% web based λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις κύριες λειτουργίες εντός τμήματος ανθρώπινου δυναμικού. Ειδικότερα, το Cezanne Connect είναι σπονδυλωτό και περιέχει τις επόμενες λειτουργικές ενότητες:

Cezanne Connect People

Το λογισμικό Cezanne Connect People συνδυάζει την πληροφόρηση σχετικά με τις θέσεις και τους ανθρώπους ενός οργανισμού σε ένα μοναδικό ευέλικτο λογισμικό διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που βοηθάει στη διαχείριση των καθημερινών διαδικασιών διοίκησης προσωπικού, δίνοντας πληροφορίες για κάθε τομέα της επιχείρησης, τις αναλυτικές περιγραφές των θέσεων εργασίας για κάθε έναν από τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των τωρινών τους καθηκόντων και το ιστορικό της απασχόλησής τους στην επιχείρηση, την επαγγελματική τους εμπειρία, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τις προσδοκίες τους και πολλά ακόμα.

Cezanne Connect Self Service
Με το λογισμικό Cezanne Connect Self-Service μπορούν να συνδέονται και να έχουν πρόσβαση όλοι οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και να εισάγουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες πληροφορίες, για παράδειγμα αιτήματα αδειών, εκπαίδευσης, εξοδολόγια κ.λπ., τα οποία δρομολογούνται αυτόματα στα κατάλληλα εγκριτικά κλιμάκια. Τα διευθυντικά στελέχη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες που αφορούν στην ομάδα τους ώστε να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη διαχείρισή της. Οι εργαζόμενοι από την άλλη πλευρά, μπορούν να βλέπουν και να ενημερώνουν μόνοι τους και αυτόματα τις πληροφορίες που τους αφορούν.

Cezanne Connect Performance
Το λογισμικό Cezanne Connect Performance είναι ένα ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του διαδικτύου και της ροής εργασίας ώστε να δρομολογεί και να βελτιώνει την συνολική διαδικασία διαχείρισης της απόδοσης, ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των στόχων απόδοσης και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, έως τις αξιολογήσεις του προσωπικού και την ανασκόπηση της απόδοσης. Ο χρόνος εκτέλεσης της διαδικασίας μειώνεται, η ροή της πληροφορίας βελτιώνεται και όλοι έχουν περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν επί της ουσίας στη συζήτηση για την απόδοση του κάθε στελέχους.

Cezanne Connect Training
Το λογισμικό Cezanne Connect Training επιτρέπει να εντοπίζονται εύκολα οι ανάγκες ανάπτυξης των εργαζομένων (μέσα στο πλαίσιο των τωρινών και μελλοντικών απαιτήσεων) και να συνδέονται αυτές οι ανάγκες με τις κατάλληλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Παρέχει επίσης τα κατάλληλα εργαλεία που  βοηθούν στη διαχείριση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Cezanne Connect Recruitment
Το λογισμικό Cezanne Connect Recruitment έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθάει στη συνολική διαχείριση της διαδικασίας πρόσληψης. Εξορθολογεί και επιταχύνει όλες τις διοικητικές ενέργειες που σχετίζονται με την πρόσληψη – από την καταγραφή των απαιτούμενων χαρακτηριστικών και τη δημοσίευση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, έως τη διαχείριση των βιογραφικών και την οργάνωση κάθε φάσης της διαδικασίας συνέντευξης και επιλογής υποψηφίου.

Cezanne Connect Succession & Career
Το λογισμικό Cezanne Conenct Succession & Career βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της Cezanne που αποκτήθηκε μέσω της συνεργασίας της με μερικούς από τους καλύτερους και πιο απαιτητικούς οργανισμούς του κόσμου, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση ταλέντων. Το Cezanne Succession & Career παρέχει ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών και είναι σχεδιασμένο για να βοηθά στον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των καλύτερων στελεχών της επιχείρησης, όπως ορίζει πλέον η σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά. Και, επειδή κάθε οργανισμός έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, το συγκεκριμένο λογισμικό προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές αλλά παρέχει ταυτόχρονα και το πλαίσιο για να υλοποιηθούν ακόμα και συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Cezanne Connect Survey 360
Το λογισμικό Cezanne Connect Survey 360 είναι ένα ευέλικτο εργαλείο σχεδίασης ερευνών ηλεκτρονικά, που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα ερωτηματολογίων αξιολόγησης. Επιτρέπει να καθοριστούν οι ερωτήσεις, ο τρόπος που θα απαντηθούν και εμφανίζονται σχόλια επί της οθόνης και καθοδήγηση για να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να συμπληρώσουν τις ερωτήσεις. Όταν η έρευνα είναι έτοιμη – και μόλις αποφασιστεί ποιοι θα συμμετέχουν – το σύστημα αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, αποστέλλοντας αυτόματα τα ερωτηματολόγια. Αμέσως μετά συλλέγει και ενοποιεί αυτόματα τις απαντήσεις.

Cezanne HR Charter
Το Cezanne HR Charter παράγει και εκτυπώνει αυτόματα πλήρως ενημερωμένα και εμπλουτισμένα οργανογράμματα και εταιρικές λίστες από τα δεδομένα που ήδη είναι καταχωρημένα στο Cezanne Connect. Τα οργανογράμματα δημιουργούνται «real time» και είναι διαθέσιμα, σε όποιον έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Cezanne Connect Self Service. Το HR Charter χρησιμοποιεί κωδικοποίηση με χρώματα και υπό συνθήκες απεικόνιση για να τονίσει τα δεδομένα, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο διοικητικής πληροφόρησης.

Cezanne Reporting Bundle
Το Cezanne Connect χρησιμοποιεί την ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία Crystal Reports για την παραγωγή, εμφάνιση και εκτύπωση εξελιγμένων αναφορών από τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στη βάση δεδομένων του λογισμικού. Προσφέρονται περισσότερες από 150 έτοιμες αναφορές – και μέσα σ΄αυτές συμπεριλαμβάνονται και ειδικά αναπτυγμένες αναφορές για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Φυσικά οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα τις δικές τους αναφορές.


HR Professional: Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Cezanne Software στους πελάτες της για την υλοποίηση ενός έργου;

Κώστας Καδής: Η Cezanne Software ακολουθεί μία δοκιμασμένη και αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης των έργων της η οποία βασίζεται στην μέθοδο PRINCE2 και μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει.

Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης, ανάλυσης, παραμετροποίησης, ανάπτυξης και υποστήριξης για το λογισμικό μας. Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του κάθε έργου όσο και μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και αποτελούν μαζί το εξελιγμένο λογισμικό τη Cezanne Software απαραίτητο συστατικό επιτυχίας των έργων που αναλαμβάνουμε.

HR Professional: Ποια κατά την άποψή σας είναι η καταλληλότερη προσέγγιση για την επιλογή λογισμικού HRMS/HCM από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις;

Κώστας Καδής: Οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν πλέον να συνειδητοποιούν ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι μόνο η σωστή έκδοση της μισθοδοσίας κάθε μήνα αλλά η συνολική διαχείριση των ανθρώπων, των θέσεων, των δεξιοτήτων, της απόδοσης, των προσλήψεων, της εκπαίδευσης, των ταλέντων, των αμοιβών και παροχών και γενικότερα όλων των πληροφοριών που αφορούν στους ανθρώπους που εργάζονται σε μία επιχείρηση.

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος λογισμικού είναι μία σύνθετη διαδικασία για κάθε μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση γιατί εμπλέκονται τουλάχιστον τρία τμήματα ή διευθύνσεις όπως η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διεύθυνση Πληροφορικής και η Διεύθυνση Προμηθειών.

Στην ελληνική αγορά των συστημάτων λογισμικού για το ανθρώπινο δυναμικό  έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση καθώς έχει επικρατήσει η άποψη ότι ένα λογισμικό μισθοδοσίας με κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά είναι ή μπορεί να παίξει το ρόλο ενός κανονικού συστήματος HRMS ή HCM. Στην πραγματικότητα το λογισμικό μισθοδοσίας είναι  ένα υποσύστημα συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο στο ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η επιλογή μπορεί να γίνει με επιτυχία αν στην προσέγγισή μας υιοθετήσουμε τα ακόλουθα:
Συνεργασία της Διεύθυνσης Α.Δ. με τη Διεύθυνση Πληροφορικής – είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο διευθύνσεων κυρίως για να βρεθεί η χρυσή τομή σε ότι αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα. Η διεύθυνση πληροφορικής έχει προτεραιότητα την ομοιογένεια των συστημάτων και την τεχνολογική αρτιότητα που συνεπάγεται χαμηλό κόστος συντήρησης του λογισμικού. Η διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει σαν προτεραιότητα να μπορεί να καλύψει όσο περισσότερες λειτουργικές απαιτήσεις χωρίς το λογισμικό να είναι σύνθετο στην παραμετροποίηση και χρήση του.

Ένα λογισμικό HRMS/HCM που μπορεί να αποτελεί επέκταση ενός μεγαλύτερου ERP είναι ομοιογενές με τα υφιστάμενα συστήματα αλλά αν είναι δύσχρηστο ή χρειάζεται πάρα πολλές ανθρωποημέρες συμμετοχής σε ομάδες έργου από τη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού δεν είναι μία καλή επιλογή γιατί λαμβάνει υπόψη μόνο τις προτεραιότητες της διεύθυνσης πληροφορικής. Από την άλλη πλευρά η επιλογή ενός λογισμικού που μπορεί να έχει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ζητά η διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά δεν είναι σήμερα 100% web based για χρήση στο intranet/Internet ή έχει κλειστή αρχιτεκτονική επίσης μπορεί να μην είναι η βέλτιστη επιλογή.

Αναλυτικός Καθορισμός Αναγκών – αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει ωστόσο έχει μεγάλη διαφορά να ζητάμε γενικά από το προς επιλογή σύστημα να διαχειρίζεται τις αξιολογήσεις από το να περιγράφουμε ακριβώς τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ευελιξία που θα πρέπει να μας δίνει το σύστημα στο να αλλάζουμε τις διαδικασίες, τις φόρμες αλλά και τα δεδομένα της αξιολόγησης – καθώς σε πολλές περιπτώσεις αυτά αλλάζουν ακόμα και κάθε χρονιά.

Συστάσεις από άλλες εταιρείες που έχουν υλοποιήσει το λογισμικό – οι συστάσεις αποτελούν επίσης σημαντικό εχέγγυο για το λογισμικό αλλά και για τον προμηθευτή. Είναι απαραίτητο όμως να δει (αν είναι δυνατόν) ο υποψήφιος πελάτης το λογισμικό σε λειτουργία και να ζητήσει να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη γενικότερη συμπεριφορά του προμηθευτή μετά την πώληση.

HR Professional: Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Cezanne Software;

Κώστας Καδής: Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Cezanne Software είναι πολλά γι’ αυτό και αυξάνονται συνεχώς οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το λογισμικό μας.
Ειδικότερα θα ήθελα να τονίσω:
• Την εξειδίκευση – με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση τοπικών και διεθνών λύσεων Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου
• Την ευελιξία – προσφέρουμε μία λύση λογισμικού με υποσυστήματα – που επιτρέπει στους πελάτες να χειριστούν όλο τον κύκλο Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου ή επιλεγμένες λύσεις για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως διαχείριση απόδοσης ή ανάλυση αμοιβών
• Την ολοκληρωμένη λειτουργικότητα του λογισμικού μας – που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις πελατών, συμβούλων ανθρωπίνου δυναμικού και ακαδημαϊκών
• Το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας – με λογισμικό που παραμετροποιείται εύκολα και γρήγορα
• Την προηγμένη τεχνολογία – με 100% web based λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία του διαδικτύου και της ροής εργασιών
• Τις ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης – από την παραδοσιακή άδεια χρήσης με την εγκατάσταση του προϊόντος σε έναν οργανισμό έως την φιλοξενία σε δικές μας υποδομές και on-demand (SaaS)
• Τη δέσμευσή μας για συνεχή υποστήριξη των πελατών μας και διαρκή Έρευνα και Ανάπτυξη – που διασφαλίζει ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας
• Την πραγματική παρουσία σε πολλές γεωγραφικές περιοχές με αποτελεσματικές λύσεις που χρησιμοποιούνται από εκατοντάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο και υποστηρίζονται από ένα δίκτυο γραφείων και πιστοποιημένων συνεργατών και διανομέων.