Σε νέες σημαντικές αυξήσεις μισθών και επιπλέον παροχές προς το ανθρώπινο δυναμικό της προχώρησε η Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική, αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων της.

Αναλυτικότερα, από τον Νοέμβριο του 2023 έως και τον Μάρτιο του 2024, οι εργαζόμενοι των Υπεραγορών Αλφαμέγα και του Bean Bar έλαβαν μισθολογικές αυξήσεις, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα €4,500,000 ετησίως. Παράλληλα, η εταιρεία εμπλούτισε το πακέτο προνομίων που προσφέρει στους εργαζομένους της.

Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι της εταιρείας συνεχίζουν να απολαμβάνουν έκπτωση στα προϊόντα των δύο αλυσίδων, της τάξης του 10% και 20% αντίστοιχα, ενώ τον Μάρτιο του 2024 ανανεώθηκε η παρεχόμενη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλεια με επιπλέον καλύψεις.

Τέλος, τόσο οι εργαζόμενοι της εταιρείας όσο και τα εξαρτώμενα παιδιά τους, επωφελούνται υποτροφιών με πλήρη κάλυψη διδάκτρων σε Πανεπιστήμια, στη λίστα των οποίων εντάχθηκε από τον Ιανουάριο του 2024 και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. «Διαχρονική μέριμνά μας αποτελεί η διασφάλιση ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, με προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης, αλλά και με εγγυήσεις αξιοκρατίας και ισότητας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Μάριος Αντωνίου.