«Η χώρα χρειάζεται να βρει τρόπους για την υποβοήθηση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης.

 Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία αποτελούν απαραίτητα συστατικά προς αυτήν την κατεύθυνση», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα, Χόρστ Ράιχενμπαχ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Corallia. Όπως πρόσθεσε, «η Ελλάδα, πράγματι, μπορεί να αξιοποιήσει τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει και να γίνει βασικός παράγοντας στο νέο διεθνές περιβάλλον». Ο Χόρστ Ράιχενμπαχ, ενημερώθηκε για την πρόοδο των έργων που υλοποιεί το Corallia, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και τη λειτουργία θεματικών κέντρων καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και την άρση της γραφειοκρατίας και άλλων κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη και οικονομική εξέλιξη της Ελλάδας. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω τα εγγενή προτερήματα της Ελλάδας, όπως το ανθρώπινο δυναμικό και η επιστημονική ικανότητα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups).