Μείωση μισθών κατά 12% προβλέπει η επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στη Χαλυβουργία Ελλάδος στις 29 Ιανουαρίου από τη διοίκηση της και το σωματείο των εργατοϋπαλλήλων, προβλέποντας, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εργοστασίων στον νομό Μαγνησίας, μείωση των (μειωμένων από προηγούμενες συμβάσεις) μισθών κατά 12% από την 1η Φεβρουαρίου.

 Η σύμβαση έχει διάρκεια έως τις 30 Απριλίου του 2015 και «ρήτρα» αυτόματης παράτασης έως τις 31 Ιουλίου «εφόσον δεν δηλωθεί εγγράφως το αντίθετο». Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν ότι «οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε περιορισμό τις δραστηριότητες της επιχείρησης και ότι επιβάλλεται η λήψη δραστικών μέτρων για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα ζήτησης των προϊόντων και διαμόρφωσης των κοστολογικών παραγόντων», καθώς διευρύνθηκαν το 2014 οι ζημίες.