Αντιμέτωπες με μια «χαμένη δεκαετία» όσον αφορά την απασχόληση βρίσκονται οι ανεπτυγμένες οικονομίες διεθνώς, προειδοποιεί η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας (ILO).

 Στην ετήσια έκθεσή της World of Work, η υπηρεσία του ΟΗΕ σημειώνει ότι ο κίνδυνος κοινωνικών αναταραχών αυξάνεται καθώς διευρύνονται οι εισοδηματικές ανισότητες και οι ουρές των ανέργων, αναδεικνυόμενος σε μείζονα πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, ο κίνδυνος για έκρηξη κοινωνικής δυσαρέσκειας είναι υψηλότερος στην Ε.Ε. από όλες τις περιοχές του κόσμου (ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στο 46% την περίοδο 2011 – 2012 από 34% έξι χρόνια πριν), με τις κύριες «εστίες» να εντοπίζονται στην Κύπρο, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σλοβενία.

H ILO προβλέπει ότι ο αριθμός των ανέργων παγκοσμίως θα ανέλθει στα 208 εκατ. το 2015 (από 200 εκατ. περίπου σήμερα) κι ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα επιστρέψουν στα προ κρίσης επίπεδα απασχόλησης (56,6%) το 2017 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Χαρακτηρίζει δε, ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι η ανάκαμψη των χρηματιστηρίων και των εταιρικών κερδών στις περισσότερες χώρες δεν έχει δώσει την αναμενόμενη ώθηση στην απασχόληση. Αντιθέτως, τα αδιάθετα ρευστά διαθέσιμα των επιχειρήσεων στον ανεπτυγμένο κόσμο υπολογίζονται στα 5 τρισ. δολάρια, ενώ και οι μισθοί των υψηλόβαθμων στελεχών αυξάνονται.

Ενδεικτικά, στη Γερμανία οι μέσες αποδοχές των επικεφαλής στις 15 μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 25% την περίοδο 2007 – 2011. Ως αποτέλεσμα, οι μέσες αποδοχές ενός Γερμανού CEO είναι πλέον 190 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με τις αποδοχές του μέσου εργαζομένου, ενώ τέσσερα χρόνια πριν ήταν 150.