Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ταλέντου 2018 (Global Talent Competitiveness Index - GTCI) φέρνει για ακόμα μια χρονιά την Ελβετία στην πρώτη θέση της κατάταξης ως τη χώρα που ηγείται σε ανταγωνιστικότητα ταλέντου, ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη και οι ΗΠΑ.

Γενικά, οι Ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να κυριαρχούν στον Δείκτη GTCI με 15 από αυτές να βρίσκονται στις top 25. Ο φετινός Δείκτης ανέδειξε πως οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες 10 θέσεις έχουν κάποια κοινά βασικά χαρακτηριστικά με σημαντικότερο εξ αυτών το καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σημερινή αγορά εργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση του Δείκτη.

Η σχετική κατάταξή της είναι χαμηλή εντός της ομάδας εισοδήματος όπου ανήκει – έχει χαρακτηριστεί ως χώρα Υψηλού Εισοδήματος (οι ορισμοί των περιφερειών καθώς και των ομάδων εισοδήματος βασίζονται στην ταξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας). Με εξαίρεση τον πυλώνα «Διατήρηση», η Ελλάδα αποδίδει γενικότερα κάτω του μέσου όρου της ομάδας εισοδήματος και της περιοχής της σε όλους τους πυλώνες. Η δεξαμενή των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζονται ως δεξιότητες παγκόσμιας γνώσης (Global Knowledge skills) και αφορούν σε γνώσεις και δεξιότητες στελεχών σε διευθυντικούς ή ηγετικούς ρόλους, παραμένει σταθερή, απαρτιζόμενη κατά βάση από εγχώρια ταλέντα (η προσέλκυση ταλέντων από το εξωτερικό παραμένει αδύναμη).

Εκτός από την κατάταξη των χωρών βάσει της ανταγωνιστικότητάς τους σε θέματα ταλέντου, ο φετινός Δείκτης εξετάζει και το θέμα «Διαφορετικότητα και Πολυμορφία ως παράγοντες Ανταγωνιστικότητας». Τρεις τύποι διαφορετικότητας ξεχώρισαν: γνωστική διαφορετικότητα, διαφορετικότητα ταυτότητας και προτιμήσεων (ή αξιών). Όπως τονίζεται και από τον Δείκτη, η σωστή αξιοποίηση της πολυμορφίας και της διαφορετικότητας δεν είναι απλή διαδικασία: συχνά οι άνθρωποι φαίνεται πως δεν είναι καλά προετοιμασμένοι για να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με ανθρώπους διαφορετικούς από εκείνους. Σημειώνεται ότι ο Δείκτης δημοσιεύτηκε από το INSEAD, σε συνεργασία με τον Όμιλο Adecco και την Τata Communications.