Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ηγετών της αγοράς ασφάλειας από την 451Research, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε τμήματα ασφάλειας πληροφορικής είναι μικρότερο από αυτό του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, στο 45% των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, από τους εν λόγω οργανισμούς μόνο το 37% προσφέρει θέσεις εργασίας με σκοπό να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Συγκεκριμένα, παρά τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της διαφορετικότητας, οι γυναίκες αποτελούν το 39% του ανθρώπινου δυναμικού και κατέχουν μόλις το 25% των διοικητικών θέσεων παγκοσμίως. Η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η πληροφορική γενικότερα, μπορούν να θεωρηθούν ως ανδροκρατούμενα πεδία.

Σύμφωνα με την έρευνα «Κυβερνοασφάλεια μέσα από τα μάτια των CISO’s. Προοπτικές για έναν ρόλο», που ανέθεσε η Kaspersky στην 451Research, το 45% των CISOs επιβεβαίωσε ότι οι γυναίκες έχουν ελλιπή εκπροσώπηση στον κλάδο. Εντούτοις, μόλις το 37% αυτών των οργανισμών έχει, ή πρόκειται να εφαρμόσει οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία που να στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων γυναικών στο τμήμα ασφάλειάς τους.

Η πιο δημοφιλής προσέγγιση για την προσέλκυση γυναικών είναι η εκπαίδευση εκείνων που έχουν ΙΤ background (80%). Ειδικότερα, οι μισοί σχεδόν από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι τώρα παρέχουν ή πρόκειται να παράσχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτήτριες (42%) ή είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν υποψήφιες με ελάχιστα ή καθόλου προσόντα (40%). Μόνο, όμως, το 22% προσλαμβάνει γυναίκες υποψήφιες από άλλα τμήματα εντός των οργανισμών τους.

Το υπόλοιπο (63%) δήλωσε ότι αναζητά πλήρως καταρτισμένους ειδικούς, χωρίς να έχει καμία σημασία το φύλο. Επιπροσθέτως, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες κατέχουν περισσότερες ηγετικές θέσεις στον τομέα ασφάλειας της πληροφορικής σε σύγκριση με τις γυναίκες, αφού μόνο το ένα πέμπτο (23%) των συμμετεχόντων, δήλωσαν ότι είναι γυναίκες. Παρόλα αυτά, η ανάληψη του ρόλου υποδηλώνει ότι ο αριθμός των γυναικών στην ασφάλεια αυξάνεται, μιας και το 20% των γυναικών που απάντησαν, έχει αναλάβει τη θέση του ως ηγέτης στην ασφάλεια του τομέα της πληροφορικής τα τελευταία δύο χρόνια, διπλάσιος δηλαδή αριθμός σε σύγκριση με τον αριθμό των ανδρών (10%) στην αντίστοιχη θέση.