Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα προβεί καθόλου σε αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις έξι εταιρείες θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων.

Επίσης, το 36% των εταιρειών θεωρεί πιθανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ για το 38% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ALBA Graduate Business School για το Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το 1ο εξάμηνο του 2011. Ο Δείκτης συνεχίζει για 5ο εξάμηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (80), γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση και στασιμότητα των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Μεταξύ άλλων, από την έρευνα προέκυψε ότι περίπου το 60% των εταιρειών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 16% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (το 19% το σκέφτεται επίσης).

Οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας παραμένουν για τις εταιρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προσέλκυσης και αναζήτησης προσωπικού. Ακολουθούν η εσωτερική αναζήτηση, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών καθώς και η χρήση των προσωπικών δικτύων επαφών (από στόμα σε στόμα). Το 61% των εταιρειών θεωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Κόντρα στα αποτελέσματα της έρευνας και με σκοπό να τονιστούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, το ALBA Graduate Business School πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση την Τρίτη 1η Μαρτίου, όπου νέοι επιχειρηματίες συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, δίνοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε 6 μήνες με τη χορηγία της ECDL Hellas και έχει ως στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, στην Ελλάδα. Ο 1ος κύκλος (1ο εξάμηνο) του 2011 διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011.

Η συλλογή στοιχείων για τον 2ο κύκλο (2ο εξάμηνο) του 2011 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Μάιος – Ιούνιος 2011.  Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/RCI/Pages/Reports.aspx.