Τη δυνατότητα για την καταβολή και το 2015 χαμηλότερων ασφαλίστρων στον ΟΑΕΕ από τους 160.000 ελεύθερους επαγγελματίες που, έχουν ήδη ενταχθεί σε χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες καθώς και από όσους δεν έχουν αξιοποιήσει, έως σήμερα, τη παρέχει ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.

«Η δυνατότητα επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας θα παραταθεί και μετά τις 31/12/2014», προανήγγειλε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «το μέτρο έχει αποδώσει δίνοντας ανάσα στους ελεύθερους επαγγελματίες και, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό κίνητρο για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους», δηλαδή να ρυθμίζουν τις οφειλές και να τηρούν τις ρυθμίσεις. Με βάση τον νόμο 4075/12, η δυνατότητα επιλογής 1 ή και 2 κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών στον κλάδο σύνταξης θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31/12/2014 για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν κάνει ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Αν, ωστόσο, δεν δοθεί παράταση, περίπου 160.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που ήδη πληρώνουν 98 – 146 ευρώ λιγότερα, θα υποχρεωθούν να επανέλθουν αυτόματα, από την 1/1/2015, στις νέες, υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες θα βρίσκονταν, αν δεν είχαν επιλέξει τις χαμηλότερες και κάποιοι από αυτούς σε ακόμη υψηλότερες, εφόσον το 2015 θα έχουν παρέλθει 3 έτη.