Ο Peter Drucker, πατέρας του σύγχρονου management είχε πει: «Culture Eats Strategy for Breakfast».

«Τι σημαίνει αλλαγή (change) σε έναν οργανισμό;»
Όποιον οργανισμό και να κοιτάξουμε παγκοσμίως, αυτός κάνει δύο διακριτά πράγματα: Business As Usual (καθημερινότητα) και Changes (αλλαγές). Τι είναι όμως το BAU; To BAU είναι εκείνο το σταθερό και προβλέψιμο καθημερινό περιβάλλον εργασίες που κάνουν οι οργανισμοί για παράγουν προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. Για παράδειγμα οι ταμίες στις τράπεζες, η γραμμή παραγωγής ενός αναψυκτικού, και όλα τα σημεία λιανικής πώλησης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αλλαγή (change). Αλλαγή σημαίνει να αλλάξω κάτι που ισχύει σήμερα (current state ή AS IS) σε κάτι που επιθυμώ να έχω στο μέλλον (future state ή TO BE) με σκοπό να αποκτήσω επιχειρησιακά οφέλη (business benefits).

«Πόσο σταθερά είναι αυτά τα δύο περιβάλλοντα»
Γενικά τα περιβάλλοντα BAU είναι σταθερά και θα επιθυμούσαμε να έχουν μικρές ή καθόλου αποκλίσεις (zero variance). Θέλουμε όλα τα μπουκάλια του αναψυκτικού να έχουν ακριβώς 230cc υγρού. Όμως, όταν κάνω αλλαγές σε έναν οργανισμό το περιβάλλον γίνεται ασταθές μέχρι να ισορροπήσει στην νέα κατάσταση (future state ή to be). Όταν σχεδιάζω ένα νέο προϊόν, πολύ λίγα πράγματα είναι προβλέψιμα για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος της σχεδίασης του προϊόντος.

«Οι αλλαγές τι σχέση έχουν με τα projects;»
Εξ’ ορισμού ΟΛΕΣ οι αλλαγές που κάνουν οι οργανισμοί θα πρέπει να υλοποιούνται σαν έργα (projects). Για ποιο λόγο; Γιατί αλλαγή σημαίνει project. Και βέβαια δεν είναι τυχαία η δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden «We are dealing with grand challenges, and the only way we can deal with them is with a project approach». Τα projects και το project management να είναι ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ υλοποίησης των αλλαγών. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι μας δυσανασχετούμε με τις αλλαγές. Όπως είπε ο Roy Blitzer, «Το μόνο άτομο που επιθυμεί αλλαγή είναι ένα κατουρημένο μωρό»!

«Ποιος αποφασίζει και στηρίζει τις αλλαγές;»
Οι αλλαγές αποφασίζονται εσωτερικά από τους οργανισμούς, την αγορά που θέλει νέα προϊόντα, τη νομοθεσία που επιβάλλει αλλαγές στο περιβάλλον λειτουργίας των εταιρειών κλπ. Για την υλοποίηση των αλλαγών, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένας «sponsor». Ο sponsor (steering committee) είναι αυτός που δεσμεύεται για την υλοποίηση της αλλαγής (project) και που παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση της αλλαγής. Αυτοί οι πόροι συνοψίζονται στα 5M:
Money, Men, Machines, Material, Methods

«Ποιος υλοποιεί τις αλλαγές;»
Από την στιγμή που κάθε αλλαγή υλοποιείτε ως project, η ομάδα έργου με επικεφαλής τον project manager είναι αυτή που φέρει πάνω της όλο το βάρος υλοποίησης του project για τη μετακίνηση του οργανισμού από το σήμερα (current state ή AS IS) στη μελλοντική κατάσταση (future state ή TO BE).

«Γιατί ο Project Manager είναι change agent;»
Δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό. Για την υλοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε έναν οργανισμό, απαιτείται η ομάδα έργου που θα φέρει εις πέρας το αντίστοιχο έργο που αλλάζει το current state στο future state. Και ηγετικό ρόλο στην ομάδα έργου έχει ο επικεφαλής της, ο Project Manager. Εγώ ονομάζω τον project manager «τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Project». Ο project manager μαζί με την ομάδα έργου είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν την οποιαδήποτε αλλαγή σε συνεργασία με όλους τους stakeholders του έργου. Και πάντοτε πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε αυτό που είπε ο 28ος Πρόεδρος των ΗΠΑ Woodrow Wilson: «If you want to make enemies, try to change something».

«Πώς διασφαλίζεται η επιτυχία των αλλαγών;»
Όλοι μας προσπαθούμε να μαντέψουμε το μέλλον και να εξασφαλίσουμε επιτυχημένη υλοποίηση της κάθε αλλαγής. Από τη στιγμή που τις αλλαγές τις υλοποιούμε ως projects, τότε επιτυχημένη αλλαγή σημαίνει επιτυχημένο project. Πότε είναι ένα έργο επιτυχημένο; Όταν παραδοθεί on-time, on-budget, on-scope, με προδιαγεγραμμένη ποιότητα και με τους stakeholders ικανοποιημένους. Επίσης, ο John P. Kotter, η αυθεντία στις αλλαγές, στο βιβλίο «Leading Change» περιγράφει τα 8 συνήθη λάθη που γίνονται στις προσπάθειες για αλλαγές.