Πώς ο εργασιακός χώρος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό ενός οργανισμού; Ποια η δύναμή του στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας;

Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2014, αρκετά χρόνια δηλαδή πριν την Πανδημία COVID και τις συνέπειες που αυτή είχε στον τόπο και τρόπο που δουλεύουμε. Παρόλα αυτά, διαβάζοντάς το σήμερα, μπορεί κάποιος να δει τη διαχρονική δύναμη και σπουδαιότητα που διαδραματίζει ο εργασιακός χώρος στη διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας.
Ο COVID προκάλεσε κοσμογονικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν πλέον οι εταιρείες. Πολλοί οργανισμοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν στερεότυπες διαδικασίες, τρόπους λειτουργίας, τρόπο σκέψης. Επέτρεψαν στο προσωπικό τους να εργάζεται από το σπίτι, κάτι που πριν τον COVID ούτε να το φανταστούν δεν θα μπορούσαν, και γενικότερα έγιναν πιο ευέλικτοι σε θέματα εργασιακών Κουλτούρων και εσωτερικών διαδικασιών.

Υπάρχουν φυσικά και οι εταιρείες οι οποίες, με το πέρας της πανδημίας, προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να φέρουν τους ανθρώπους τους πίσω στο γραφείο. Μία τέτοια μέθοδος είναι η αναβάθμιση του εργασιακού χώρου, έτσι ώστε αυτός να γίνει πιο ενδιαφέρον, πιο ανθρώπινος, πιο δημιουργικός και αποδοτικός για τους εργαζόμενούς τους. Με αυτό τον τρόπο «αναγκάζουν» το ανθρώπινο δυναμικό τους να επιστρέψει στον «γηγενή» εργασιακό χώρο, όπου ομολογούμενος η εργασία είναι πιο ομαδική και ποιοτική.

Μέσα από το βιβλίο των R. Miller, M. Casey & M. Konchar παρουσιάζεται με πολύ πειστικό τρόπο η δύναμη που μπορεί να «εξασκήσει» ο εργασιακός χώρος στη διαμόρφωση εταιρικών χαρακτήρων και Κουλτούρων. Ο εργασιακός χώρος είναι αυτός που θα βοηθήσει στη δέσμευση και διατήρηση των εργαζομένων μίας εταιρείας.