75% υψηλότερα είναι τα πακέτα αμοιβών των ανώτατων στελεχών στις ΗΠΑ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με έρευνα της HayGroup. Σε οικονομικούς όρους αυτό μεταφράζεται σε 9,7 εκατομμύρια € σε σύγκριση με 5,6 εκατομμύρια.

Εκτός από το ύψος των απολαβών διαφοροποιείται και η σύνθεση των «πακέτων» αμοιβών. Πράγματι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το μεγαλύτερο μέρος (59%) του πακέτου αποτελείται από τις αμοιβές για τα μακροπρόθεσμα κίνητρα με το μισθό να αντιστοιχεί μόνο στο 10% της αμοιβής. Στη γηραιά ήπειρο η εικόνα είναι διαφορετική. Ο μισθός αποτελεί το 27% του πακέτου και το bonus το 38%.

Επιπρόσθετα, διαφορές παρουσιάζονται και στα επίπεδα bonus. Το μέσο bonus, που λαμβάνουν τα ανώτατα στελέχη στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 145% του μισθού, με την ανώτερη τιμή να ανέρχεται στο 200%. Στις ΗΠΑ από την άλλη πλευρά, το μέσο bonus ανέρχεται στο 240% του μισθού.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, όλα τα ανώτατα στελέχη στις εταιρείες της Ευρώπης και 48 στα 50 ανώτατα στελέχη εταιρειών στις ΗΠΑ έλαβαν bonus τον περασμένο χρόνο.