Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «4η Βιομηχανική Επανάσταση - Το Ανθρώπινο Δυναμικό στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

O Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΣΜΑ, Βασίλειος Ρεγκούζας, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, σημείωσε ότι η νέα ψηφιακή εποχή είναι εδώ και οι ψηφιακές τεχνολογίες επιδρούν στους κλάδους της οικονομίας, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Παράλληλα, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 514 ατόμων προερχόμενο από τον ενεργό πληθυσμό (18-65 ετών), πέντε μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας με στοχευμένο δείγμα μεταξύ των διευθυντικών στελεχών των εταιρειών μελών του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης, το 38,1% των εργαζομένων δηλώνει ότι γνωρίζει τη σημασία του όρου «4η Βιομηχανική Επανάσταση», ενώ το 78,8% των εργαζομένων θεωρεί ότι η δουλειά του στο μέλλον θα επηρεαστεί από τις επερχόμενες τεχνολογικές αλλαγές. Σημειώνεται ότι μόνο το 38,3% των ερωτηθέντων αισθάνεται προσωπική απειλή για τη θέση εργασίας του από αυτές τις αλλαγές, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 61,3% νιώθει ότι θα μπορέσει -λόγω προσόντων- να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι το 54,8% των εργαζομένων σήμερα παρακολουθεί ή σκοπεύει να παρακολουθήσει στο προσεχές διάστημα κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  προκειμένου να αποκτήσει νέες δεξιότητες. Αντίστοιχα, βάσει της έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των συμβούλων – διευθυντικών στελεχών των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαραβολή των απόψεων τους με τις απόψεις των εργαζομένων.

Οι τελευταίοι θεωρούν ότι 51,1% των επιχειρήσεων που εργάζονται είναι προετοιμασμένες ικανοποιητικά για τις νέες προκλήσεις, ενώ οι πρώτοι παρατηρούν ότι 51,5% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει κάνει ούτε το πρώτο βήμα προετοιμασίας, δηλαδή αυτό της εκπόνησης ενός πλάνου ενεργειών. Επίσης, ενώ οι εργαζόμενοι δηλώνουν «έτοιμοι» για την επερχόμενη ψηφιακή εποχή σε ποσοστό 61,3%, οι σύμβουλοι κρίνουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων σε ποσοστό 67,2% είναι απλώς «λίγο προετοιμασμένο».

Όσον αφορά στην ευκολία εύρεσης προσωπικού στη χώρα μας που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, το 41,1% των συμβούλων πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί «αρκετά» και «πολύ», ενώ το 51,5% «λίγο». Επίσης, το 55,9% των συμβούλων πιστεύει ότι οι φορείς εκπαίδευσης συμβάλλουν «λίγο» στην προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για τις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ  το 38,2% «αρκετά» και «πολύ».