Η Chiesi Hellas, για 2η χρονιά, διακρίθηκε στο θεσμό των «Diversity & Inclusion Awards» κατακτώντας τρία βραβεία, δύο χρυσά και ένα ασημένιο. Ειδικότερα, μέλη της Επιτροπής Διαφορετικότητας, Ισότητας και Μη Αποκλεισμού της Chiesi Hellas, που δημιουργήθηκε το 2020, παρέλαβαν τα χρυσά βραβεία στις κατηγορίες “Best empowerment journey for her growth (Coaching & Mentoring)” και ”Optimum team bonding experience & culture”.

Η εταιρεία έλαβε υψηλή αξιολόγηση για τα προγράμματα που σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά με τη γυναικεία ενδυνάμωση καθώς και για δράσεις που υλοποιεί για τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και την ενίσχυση της δικτύωσής τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων δράσεων είναι το πρόγραμμα που υποστηρίζει εργαζόμενες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους (Mentoring for her Growth) και το πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες, που έχουν αναγνωριστεί ως ταλέντα, να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την προσωπική τους ανάπτυξη από business coach (Individual coaching path programme).

Επίσης, διαδικτυακές επαφές, όπως οι “CaffeΑsorpresa” και “Mystery coffee”, αλλά και επιβραβεύσεις παρουσία όλων των συναδέλφων, όπως ο θεσμός «Έχεις Γράμμα», σφυρηλατούν ισχυρούς ενδοεταιρικούς δεσμούς. Επιπλέον, η εταιρεία διακρίθηκε με το ασημένιο βραβείο “Best diversity, equity & inclusion culture in pharma” για το σύνολο των δράσεων, των πρωτοβουλιών και των πρακτικών της αναφορικά με τη συμπερίληψη, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα.

Συγκεκριμένα, η Chiesi Hellas υλοποιεί δράσεις, όπως η διατήρηση μηδενικού έμφυλου μισθολογικού χάσματος, η ενίσχυση των μονογονεϊκών οικογενειών, η μείωση ανισοτήτων σε ευκαιρίες προαγωγής, η ενίσχυση της παροχής ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση και ανάπτυξη προς όλους, ανεξαρτήτως φύλου ή χρόνων προϋπηρεσίας, και η εστίαση σε προσωπικές ανάγκες ατόμων, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.