Τριακόσιοι πενήντα χιλιάδες νέοι άνεργοι ήταν ο απολογισμός του 2011 σε ότι αφορά την αγορά εργασίας.

Ο αριθμός των ανέργων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο (1.084.000), ενώ το σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα τέσσερα εκατομμύρια (3.880.120). Το ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2012 ανήλθε σε 21,8%, έναντι 14,8% τον Ιανουάριο του 2011 και 21,2% το ?εκέµβριο του 2011. Το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Ιανουάριο του 2012 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.880.120 άτοµα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.084.668 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.342.853 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 363.369 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (µείωση 8,6%) και κατά 25.953 άτοµα σε σχέση µε το Δεκέµβριο του 2011 (µείωση 0,7%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 344.913 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (αύξηση 46,6%) και κατά 32.331 άτοµα σε σχέση µε τον ?εκέµβριο του 2011 (αύξηση 3,1%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 21.066 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2011 (αύξηση 0,6%) και µειώθηκαν κατά 2.965 άτοµα σε σχέση µε το ?εκέµβριο του 2011 (µείωση 0,1%).