Η Xήτος ΑΒΕΕ προχωράει στην παροχή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας, για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Το πρόγραμμα ομαδικής Ασφάλισης Ζωής και Υγείας της εταιρείας περιλαμβάνει σημαντικές καλύψεις και προνόμια όπως πλήρη νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, πρωτοβάθμια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν ετήσιο checkup, ειδικές παροχές μητρότητας και ένα σύνολο παροχών σε ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει τα εξής: «Στην Χήτος ΑΒΕΕ έχουμε σαν αρχή ότι άνθρωποι και εταιρεία εξελίσσονται μαζί στο μέλλον και αναγνωρίζουμε στην πράξη ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας ήταν, είναι και θα είναι το πιο σημαντικό μας κεφάλαιο.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια δέσμευση της εταιρείας για τη φροντίδα της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας του ανθρώπινου δυναμικού μας, ενώ παράλληλα εκφράζουμε την εκτίμηση μας, με έμπρακτο τρόπο, για την αμέριστη αφοσίωση των ανθρώπων μας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μας».