Το Παρατηρητήριο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΕΚ) του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση των εκθέσεων ΠΕΚ ανά χώρα, οι οποίες αξιολογούν την εξέλιξη των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας και προσδιορίζουν τις βασικές προκλήσεις.

Με βάση την σχετική έκθεση, η Ελλάδα αποτελεί χώρα μέτριας καινοτομίας, με επιδόσεις που αντιστοιχούν στο 66 % του διάμεσου του δείκτη καινοτομίας της ΕΕ το 2014, σημειώνοντας πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013. Οι κύριες προκλήσεις που διαπιστώνονται στο σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) της Ελλάδας είναι: α) Η ασταθής και μη αποδοτική δομή διακυβέρνησης της Ε&Κ, με ιδιαίτερη αδυναμία στο θέμα της αξιολόγησης, β) Η έλλειψη αποδοτικότητας και καθορισμού προτεραιοτήτων στην κατανομή της χρηματοδότησης και γ) Η εξαιρετικά χαμηλή δραστηριότητα Ε&Κ στον ιδιωτικό τομέα.