Μετά τα 12 συνεχή χρόνια συνεργασίας και στήριξης του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, η Kraft Foods Hellas ανανεώνει το έκθεμα στο Μουσείο και το ονομάζει: «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου», με θεματική ενότητα «Κίνηση».

Οι επισκέψεις στη Σοκολατοποιία Παυλίδη που διοργανώνει το Μουσείο συνεχίζονται κανονικά, όλη τη σχολική περίοδο.